Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 27-01-2021 til 02-02-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning mm
Klagen vedrører maskeret udlodning fra aps og beskatning af andel af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen skyldes, at hævninger i selskab er anset som yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Regresfordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på regresfordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører besktning af maskeret udlodning fra selskabet vedrørende udgifter til varekøb, personale, småanskaffelser og driftsmidler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af personlig lønindkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har pålagt interessentskabet at foretage ændring af indberetning til Indkomstregistret, i relation til beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører forhøjelse af den personlige indkomst med yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst baseret på indsætninger og lavt privatforbrug. Landsskatteretten hjemviser sagen fsv. angår privatforbrugsopgørelsen.
Afsagt: 25-11-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 22-12-2020
Læst 45 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af gren af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetning af godtgørelser
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har pålagt selskabet at indberette udbetalt rejse- og befordringsgodtgørelse til eIndkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af godtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperioden, jf. statsskattelovens § 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af anden personlig indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-12-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieavance
Klagen vedrører beskatning af yderligere aktieavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-01-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat