Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 27-09-2019 til 03-10-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager i forhold til indkomsten for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2019
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Låneomkostninger
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for låneomkostninger og forhøjelse af rentekorrektion i virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2019
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører ansættelse af under- og overskud af virksomhed, beskatning af indsætninger på bankkonto samt fradrag for ejendomsværdiskat. Samlet set forhøjer Landsskatteretten den skattepligtige indkomst yderligere.
Afsagt: 31-07-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for omkostninger
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for omkostninger bogført som udgifter til fremmed vognmænd, ikke godkendt fradrag for omkostninger bogført som udgifter til personale samt ikke godkendt fradrag for øvrige omkostninger. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 31-07-2019
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen og selvangivelsespligt
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har afslået at genoptage foreningens skatteansættelser for indkomstårene 2014, 2015 og 2016 og afslået foreningens anmodning om fritagelse for selvangivelsespligt fra og med 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-07-2019
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af virksomhedsindkomst
Klagen vedrører Skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsresultat og ikke godkendte fradrag for diverse driftsomkostninger. Landsskatteretten nedsætter det skønsmæssige resultat til nul og forhøjer det godkendte fradrag for omkostninger.
Afsagt: 10-07-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til: Varekøb, parkering, rejser, arbejdsværelse, vedligehold, kontingenter samt skattemæssigt fradrag for fejlagtigt bogført moms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 03-07-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
CFC-beskatning
Klagen skyldes, at Selskabet har anmodet om fritagelse for CFC-beskatning af to udenlandske selskaber for efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, 2. pkt. hvor Skatterådet har givet afslag på anmodningen. Landsskatteretten hjemviser Skatterådets afgørelse.
Afsagt: 02-07-2019
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager i forhold til indkomsten for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskattning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 27-06-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udbetalinger fra andelshaverkonto mv.
Klagen skyldes, at SKAT anser udbetaling fra andelshaverkonto for særskilt skattepligtig, at SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed, at SKAT ikke har godkendt afskrivning på bygninger. Landsskatteretten finder, at der tale om en erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor de af klagerens selvangivne resultater godkendes.
Afsagt: 27-06-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-06-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat