Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 28-10-2020 til 03-11-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på finansielle kontrakter
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret grundlaget for beskatning af klageren, idet tab på finansielle kontrakter ikke er fradragsberettiget men alene kan fremføres til modregning til senere år. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-10-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat, Inddrivelse
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervsmæssig virksomhed
Klagen vedrører om udlejning af garage udgør erhvervsmæssig virksomhed og ret til benyttelse af virksomhedsordning. Landsskatteretten udlejningen for erhvervsmæssig.
Afsagt: 10-08-2020
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandsk indkomst
Klagen vedrører opgørelse af udenlandsk lønindkomst med exemptionslempelse, jf. artikel 22, stk. 2, litra f, jf. artikel 15, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 11. november 1980 mellem Danmark og Storbritannien. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 06-08-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab ved salg af kryptovaluta
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab ved salg af kryptovaluta indberettet i rubrik 67. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Pensionsbeskatning
Klagen vedrører nægtet tilladelse til tilbagebetaling af en afgift pålagt i henhold til pensionsbeskatningslovens § 28, stk. 1. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig, da SKAT burde have afvist anmodningen.
Afsagt: 02-10-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning i form af udeholdt indkomst og ikke afregnet moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Håndværkerfradrag
Klagen vedrører nægtet håndværkerfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2020
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Helårsindkomst
Klagen skyldes, at SKAT, nu Skattestyrelsen, ved omberegning af helårsindkomsten efter personskattelovens § 14, stk. 1, har skønnet antal skattepligtige dage i Danmark til 58 dage. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og ansætter antal skattepligtige dage i Danmark til 92.
Afsagt: 30-09-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsavance
Klagen skyldes, at SKAT ved bindende svar har nægtet, at beboelsen fra en ejendom kan sælges skattefrit efter Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, såfremt der ikke kan ske udstykning til selvstændig bebyggelse fra ejendommen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2020
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2011-2013. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 30-09-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Driftsudgifter
Klagen vedrører nægtet skønsmæssigt fradrag for driftsudgifter vedrørende virksomhed med salg af hunde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2020
Læst 37 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning mm
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar herunder ved en ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 11-08-2020
Læst 14 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning