Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 29-03-2020 til 04-04-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010 vedrørende tab på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens § 23. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-02-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010 vedrørende tab på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens § 23. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-02-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2014 og 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Gyldighed
Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 25-02-2020
Læst 54 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomstårene 2011 og 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af klagerens skatteansættelser
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2004-2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forretningsarrangementer
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til diverse arrangementer med forretningsforbindelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssige indgangsværdier
Klagen vedrører opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier for infrastrukturanlæg og indvindingsanlæg samt de skattemæssige afskrivninger samme. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at de skattemæssige indgangsværdier af infrastrukturanlæg og indvindingsanlæg skal fastsættes i overensstemmelse med POLKA-værdierne.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på bankkonto
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst med baggrund i hævninger på bankkonto. Landsskatteretten annullerer SKATs afgørelse.
Afsagt: 03-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattefri fusion
Klagen vedrører bindende svar hvorefter et Ltd ikke kan fusionere skattefrit med et nystiftet dansk anpartsselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-03-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har afslået klagerens anmodning om omgørelse i relation til udlodning til indfrielse af aktionærlån i henhold til ligningslovens § 16 E. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-03-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil og maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af fri bil jf. ligningslovens § 16, stk. 4 og maskeret udlodning jf. ligningslovens § 16A. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdiansættelse af aktier
Klagen vedrører ændring af beregningsmetode for værdiansættelse af værdipapirer. Landsskatteretten godkender at der kan ske ændring af metoden.
Afsagt: 13-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud og lønindkomst
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed og forhøjelse af lønindkomst. Landsskatteretten forhøjer overskuddet yderligere og fastholder lønindkomsten.
Afsagt: 09-03-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen vedrører pålæg om indeholdelsespligt og hæftelse for A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-03-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forretningsarrangementer
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til diverse arrangementer med forretningsforbindelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af everskud af virksomhed Indkomståret 2012 Overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter indkomsten til nul (selvangivet med underskud).
Afsagt: 06-03-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark i indkomståret 2010, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for udgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter i virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lempelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har indrømmet lempelse af skatten af udenlandsk indkomst i medfør af dagældende artikel 23, stk. 1, litra c, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 26. marts 1993 mellem Danmark og Irland i 2013 og 2014. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører beskatning af honorar, skat af værdi af fri bil, selskabs betaling af udgifter til bil samt skat af kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter og/eller hjemviser størstedelen af forholdene
Afsagt: 04-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nedsat eller nægtet fradrag fradrag for udgifter til el, vand og olie, brændstof, fællesudgifter, lagerleje mv. Landsskatteretten ændrer forhøjelsen.
Afsagt: 13-03-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører beskatning af honorarindkomst. skat af værdi af fri bil, selskabs betalte udgifter til bil samt værdi af fri bolig. Landsskatteretten nedsætter eller hjemviser størsteparten af forholdene.
Afsagt: 04-03-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af refusioner
Klagen skyldes, at refusion af telefonudgifter og øvrige udlæg er anset for skattepligtige. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-03-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for obligatorisk social sikring
Klagen vedrører nægtet fradrag for obligatorisk social sikring og reduktion af løn med rejsegodtgørelser. Landsskatteretten godkender fradrag for social sikring.
Afsagt: 03-03-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og dermed nægtet anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten godkender virksomheden som erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 03-03-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underleverandørydelser
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører beskatning af honorarindkomst, værdi af fri bil, yderligere indkomst svarende til befordringsfradrag samt værdi af fri bolig. Landsskatteretten hjemviser dele af afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udbetaling af skattekredit
Klagen vedrører ansættelse af grundlag for udbetaling af skattekredit. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønudgifter
Klagen vedrører nedsat fradrag for lønudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-03-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen pr. 1. april 2015, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører værdiansættelse af vindmølle og gaveafgift heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 03-02-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten ændrer ansættelsen således at forhøjelsen sker som B - indkomst og løn
Afsagt: 26-02-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-02-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed mv.
Klagen vedrører forhøjelse af lønindkomst, honorarindtægter, overskud af uregistreret virksomhed samt ansættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst, både i form af klagerens personlige indkomst og resultat af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Der klages over, at Skattestyrelsen har anset klageren for fuld skattepligtig til Danmark og har beskattet klageren af kontante indsætninger på klagerens fars konto. Der klages desuden over, at Skattestyrelsen har beskattet klageren af maskeret udbytte fra to ApS. Landsskatteretten ændrer på sammensætning af beløbene, men ikke den samlede forhøjelse.
Afsagt: 20-01-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører yderligere hæftelse for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsskatteretten nedsætter den yderligere hæftelse for A-skat delvist.
Afsagt: 15-01-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævning i virksomhedsordning
Klagen skyldes, at SKAT ikke har et indestående i et I/S for et erhvervsmæssigt aktiv. Som følge heraf har SKAT foretaget en række konsekvensændringer vedrørende virksomhedsordningen. Landsskatteretten finder, at klagerens tilgodehavende fortsat må anses for et erhvervsmæssigt aktiv, der kan forblive i klagerens virksomhedsordning.
Afsagt: 03-01-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af anden personlig indkomst og overskud af virksomhed opgjort på grundlag af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedr. det ene indkomstår og anser afgørelsen for ugyldig vedr. det andet.
Afsagt: 04-02-2020
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til forstudierejse
Klagen vedrører beskatning af udgifter til forstudierejse og værdi af studietur. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 07-01-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører maskeret udbytte ved køb af ejendom fra selskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-02-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rette indkomstmodtager
Klagen vedrører spørgsmål om klageren er rette indkomstmodtager og beskatning af lønindtægt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2020
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssige indgangsværdier
Klagen vedrører opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier samt skattemæssige afskrivninger for distributions- og produktionsanlæg. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse således, at de skattemæssige indgangsværdier af distributions- og produktionsanlæg skal fastsættes i overensstemmelse med POLKA-værdierne.
Afsagt: 25-02-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft er anset for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-02-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteindtægter
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter af udlån, projekt Money Transfer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 28-02-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattefri bod
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst, der af klager er anset som en skattefri bod af pønal karakter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kursgevinst mm
Klagen vedrører beskatning af kursgevinst på frigjort gæld i fremmed valuta i K/S, fradragsbegrænsning i K/S som følge af regler om fradragskonto samt fradrag for renteudgifter i K/S. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår fradrag for renteudgifter og hjemviser herudover til Skattestyrelsen.
Afsagt: 12-02-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse på Skattestyrelsens foranledning og forhøjelse af den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten anser forhøjelsen vedrørende to af de omhandlede seks år for ugyldig.
Afsagt: 09-02-2020
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse på SKATs foranledning og beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om omgørelse i relation til indfrielse af aktionærlån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kørselsgodtgørelse og yderligere indkomst
Klagen vedrører påstand om fradrag for kørselsgodtgørelse og beskatning af yderligere indkomst. Landsskatteretten afviser klagen vedr. kørselsgodtgørelse, da SKAT ikke har truffet afgørelse herom. Afgørelsen vedr. yderligere indkomst hjemvises.
Afsagt: 14-01-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteindtægter
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter, projekt Money Transfer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst fra uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar, fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT har genoptaget og forhøjet selskabets momstilsvar. Landsskatteretten finder delvist, at genoptagelsen er ugyldig, og som følge heraf bortfalder SKATs forhøjelse af selskabets momstilsvar også delvist.
Afsagt: 06-03-2020
Læst 30 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning