Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-05-2019 til 05-06-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for årene 2007 og 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at indkomst ved døgnpleje ikke er anset som indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed og subsidiært, at klageren ikke er anset berettiget til et ligningsmæssigt fradrag for driftsomkostninger i døgnplejevirksomheden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at indkomst ved døgnpleje ikke er anset som indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed og subsidiært, at klageren ikke er anset berettiget til et ligningsmæssigt fradrag for driftsomkostninger i døgnplejevirksomheden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udbetalinger fra andelshaverkonto
Klagen vedrører bindende svar, hvorefter klager vil blive beskattet personligt ved ratevise udbetalinger fra saldoen fra klagers andelshaverkonto i forbindelse med udtræden som andelshaver efter konkurs med landbrugsdrift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst for indkomstårene 2011 - 2013. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig vedrørende 2011 og 2013 og stadfæster fsv. angår 2013.
Afsagt: 02-05-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2019
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst, idet lån over mellemregningskontoen er anset for yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen. med et mindre beløb i det ene af de to omhandlede år og forhøjer yderligere i det andet. Samlet forhøjer Landsskatteretten SKATs forhøjelse yderligere.
Afsagt: 30-04-2019
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fri bolig, forsikring og rejse
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bolig, forsikring og rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-04-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 26-04-2019
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indbetaling på ratapension
Klagen skyldes, at at ratepension ikke er godtkendt foretaget med skattemæssig virkning for 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet eller nedsat fradrag for en række udgifter. Landsskatteretten ændrer ansættelsen med mindre beløb.
Afsagt: 25-04-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse mv.
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse og rejsegodtgørelse samt ansat fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-04-2019
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kørselsudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kørsel. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 25-04-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til voldgiftssag og bod
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til voldgiftssag og bod. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-04-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat