Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-05-2020 til 05-06-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn mv
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med maskeret udbytte i form af restsaldo på mellemregningskonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-05-2020
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Frie goder mv.
Klagen vedrører beskatning af fri bolig, indbetalinger fra virksomhed, indtægt ved udleje af bil og yderligere løn. Landsskatteretten nedsætter i overvejende grad forhøjelsen til nul.
Afsagt: 06-05-2020
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lempelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har indrømmet lempelse af skatten af udenlandsk indkomst i medfør af dagældende artikel 23, stk. 1, litra c, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 26. marts 1993 mellem Danmark og Irland og ikke har indrømmet halv lempelse af skatten af udenlandsk indkomst i medfør af ligningslovens § 33 A, stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2020
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og brug af reglerne i virksomhedsskatteloven. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2020
Læst 45 gange
Emne: Skat