Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-08-2020 til 05-09-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af skatteansættelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har ændret grundlaget for klagerens skatteansættelse. Landsskatteretten finder, at Skattestyrelsens ændring af skatteansættelsen er ugyldig foretaget.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 44 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejningsværdi
Klagen vedrører fastsættelse af objektiv udlejningsværdi af stuehus. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Honorarindkomst eller lønindkomst
Klagen skyldes, at at skønsmæssigt ansat honorar for revisions- og regnskabsassistance er anset for løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-08-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed med branchekoden Købmænd og kiosker. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2020
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at lønkravet efter reglerne i kildeskattelovens §§ 48 E-F ikke er anset for opfyldt. Landsskatteretten anser kravet for opfyldt i ét af de tre indkomstår.
Afsagt: 12-08-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-08-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvaret - almennyttigt lotteri
Klagen vedrører Skattestyrelsens afslag på en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af foreningens afgiftstilsvar vedrørende afgift af gevinster fra almennyttigt lotteri. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020
Læst 11 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2009, idet der ikke foreligger særlige omstændigheder jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2020
Læst 15 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning