Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-09-2020 til 06-10-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 28 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Overdragelse til I/S mm
Klagen vedrører beskatning ved overdragelse af virksomhed til I/S og hævning fra ApS der er anset for løn, Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 07-09-2020
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fondsbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har anset en fond for en skattemæssigt transparent enhed, hvorefter fondsbeskatningslovens § 3 A ikke finder anvendelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-07-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overdragelse af anparter
Klagen vedrører nedsættelse af tab ved overdragelse af anparter til børn i gave og ved overdragelse af anparter til engelsk selskab. Landsskatteretten ændrer afgørelsen fsv. angår gaveoverdragelsen til børn.
Afsagt: 09-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomhedens benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sundhedsudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for sundhedsudgifter. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af sundhedsudgifter afholdt af selskab
Klagen skyldes, at sundhedsudgifter afholdt af ApS er anset for aktieindkomst. Landsskatteretten afgør, at beløbene skal beskattes som yderligere løn.
Afsagt: 07-07-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører beskatning af overskud ved udlejning af værelser i lejlighed samt yderligere indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed og anskaffelsessum for anparter
Klagen vedrører beskatning af overskud af virksomhed og ansættelse af anskaffelsessum for anparter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen af overskud delvist og bekræfter, at der ikke skal tages stilling til anparternes anskaffelsessum.
Afsagt: 30-06-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afskrivning af software
Klagen vedrører nægtet fradrag for afskrivning af software. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2020
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af indsætninger på bankkonto som anden personlig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 04-09-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på anparter
Klagen vedrører nedsat fradrag for tab på anparter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelse af kildeskat i udbytte
Klagen vedrører pålæg om indeholdelse af kildeskat i udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst ved frigørelse af gæld
Der klages over, at SKAT har beskattet klageren, jf. kursgevinstlovens § 23, af gevinst ved frigørelse for gæld i fremmed valuta i forbindelse med salg af kommanditanparter i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører beskatning af overskud af virksomhed opgjort på grundlag af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-09-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underholdsbidrag
Klagen vedrører nedsat fradrag for underholdsbidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-09-2020
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten annullerer SKATs afgørelse.
Afsagt: 01-09-2020
Læst 42 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afkast af investering
Klagen vedrører beskatning af afkast af investering. Landsskatteretten ændrer beskatningen fra kapitalindkomst til personlig indkomst.
Afsagt: 01-09-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-08-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til erstatning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt fradrag for udgifter til erstatning. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 27-08-2020
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Personaleomkostninger
Klagen vedrører nægtet fradrag for yderligere personaleomkostninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-08-2020
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og ansat yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster at der ikke kan ske fradrag for underskud af virksomhed og nedsætter det yderligere overskud til nul.
Afsagt: 24-08-2020
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed for og nedsat fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2020
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underskud til fremførsel
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nedsat selskabets underskud til fremførsel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overdragelse til I/S mm
Klagen vedrører beskatning ved overdragelse af virksomhed til I/S, hævning fra ApS anset for løn, fakturaer betalt til private konti anset for løn samt nedsættelse af skattepligtig indkomst pga. tilbagebetaling til konkursbo. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 08-09-2020
Læst 5 gange
Emne: Skat