Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 31-10-2021 til 06-11-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Værelsesudlejning mm
Klagen vedrører opgørelse af resultat af værelsesudlejning, ejendomsværdiskat, resultatet for udlejningsejendom efter kapitalafkastordningen, forhøjelse af personlig indkomst på baggrund af konkrete indsætninger, fradrag for renteudgifter samt gaveafgiftspligtige modtagne beløb fra klagerens far. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist, bl.a. som følge af ugyldighed.
Afsagt: 23-09-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere overskud
Klagen vedrører ansat yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed og ugyldighed
Klagen vedrører to indkomstår, om SKATs afgørelse er ugyldig vedr. det ene og nægtet fradrag for underskud af virksomhed i det andet.. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig som ikke rettidig for så vidt angår det ene år og stadfæster fsv. angår det andet.
Afsagt: 23-09-2021
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dokumentation og private udgifter mm
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for private udgifter fratrukket i virksomheden, ikke godkendt fradrag for udgifter, hvor der mangler dokumentation, ikke godkendt fradrag for udgifter i forbindelsen med klagerens 50-års fødselsdag, ikke godkendt fradrag for udgifter til beklædning samt værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2021
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har opgjort gaveafgift i konsekvens af Landsskatterettens afgørelse af 7. august 2018 i sagen med sagsnr. 16-0161593. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at værdien af gaven fastsættes til den anmeldte værdi.
Afsagt: 13-09-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for kørselsudgifter, nedsat fradrag for udgifter til varekøb, kundepleje og for fejl ved maskiner, nægtet afskrivning på driftsmidler samt forhøjelse af overskud af virksomhed mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-10-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fiksering af lejeindtægt og løn
Klagen vedrører forhøjelse med manglende lejeindtægt og af fradrag for løn til hovedaktionær. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arveforskud
Klagen vedrører gaveafgift af arveforskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-10-2021
Læst 40 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på lempelse for skat betalt til Storbritannien. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2021
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører nægtet lempelse for skat til Portugal, nægtet fradrag for bidrag til udenlandsk social sikring og for udgifter til fagligt kontingent. Landsskatteretten anser klager for berettiget til lempelse.
Afsagt: 11-10-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren er fuldt skattepligtig til og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og at han i disse år derfor ikke er berettiget til befordringsfradrag mellem Danmark og Polen efter grænsegængerreglerne i kildeskattelovens §§ 5 A-D. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2021
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen skyldes, at indsætninger på klagerens private bankkonto er anset for yderligere løn og at indsætninger på selskabers bankkonti er anset for yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-10-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-10-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat