Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Bankindsætninger mm
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst med bankindsætninger kontantkøb og virksomhedsindskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 09-12-2021
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren er fuldt skattepligtig til og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og at han derfor ikke er berettiget til befordringsfradrag mellem Danmark og Polen efter grænsegængerreglerne i kildeskattelovens §§ 5 A-D. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2021
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af overskud
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed grundet ufuldstændigt regnskabsmateriale. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling.
Afsagt: 20-12-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2008-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2021
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Grænsegængerregler
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klageren for omfattet af grænsegængerreglerne i 2011 – 2013. Klageren har fratrukket renteudgifter og servicefradrag efter reglerne for grænsegængere i kildeskattelovens afsnit I A. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for alle årene.
Afsagt: 03-12-2021
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kautionspræmier
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt fradrag for kautionspræmier. Landsskatteretten ændrer afgørelsen således, at fradrag for kautionspræmier godkendes, men hjemviser sagen til Skattestyrelsen for opgørelse af fradragenes størrelse på markedsvilkår.
Afsagt: 06-12-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Korrektion af underskud
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget korrektion af selskabets indberettede underskud til fremførsel i underskudsregisteret for indkomstårene 2013-2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2021
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-11-2021
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Sambeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet sambeskatningsindkomsten, idet SKAT ikke finder, at der er grundlag for sambeskatning af to selskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ved skatteberegningen har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2021
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indkomst og beskatning af lejeindtægter. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse.
Afsagt: 07-12-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat