Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2019
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nedsat fradrag for udgifter til juridisk bistand, fyringsolie, tilbagebetalt restvarme til lejer, indkøb af IT-udstyr og kontorartikler samt ejendomsskatter. Landsskatteretten nedsætter de godkendte fradrag yderligere.
Afsagt: 22-10-2019
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for løn
Klagen vedrører ansat fradrag for løn til selskabets hovedanpartshaver samtregulering vedrørende efterpostering. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2019
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for underskud af virksomhed idet klageren ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 11-11-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger anset som løn og maskeret udbytte
Klagen skyldes, at at hævninger er anset som løn samt maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-10-2019
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hævninger på mellemregningskonto
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset et beløb svarende til 75 % af mellemregningskontoen mellem klageren og I/S for erhvervsmæssig begrundet, hvorfor et beløb svarende til 75 % af tilgodehavendet anses for hævet i hæverækkefølgen, jf. virksomhedsskattelovens § 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2019
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst idet indsættelser på klagerens bankkonti er anset for maskeret udbytte til klageren. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 29-10-2019
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning mv.
Klagen vedrører beskatning af maskeret udlodning fra hævninger i selskab mv. Landsskatteretten ændrer på fordelingen af beløbene.
Afsagt: 07-11-2019
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overført underskud
Klagen vedrører overført underskud, der er ansat til 0 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-11-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil mv.
Klagen vedrører yderligere værdi af fri bil og hestetrailer til rådighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagerens indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på kaution
Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for tab på kaution i et sambeskattet datterselskab, og at SKAT som konsekvens heraf har forhøjet sambeskatningsindkomsten. Der klages endvidere over konsekvensændringer for fremførsel af underskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på unoterede aktier
Klagen skyldes, at selvangivet tab på 60.000.000 kr. ved overdragelse af unoterede anparter er ansat til 0 kr. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og ansætter det omhandlede tab til 60.000.000 kr. som selvangivet.
Afsagt: 28-10-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab ved salg af fast ejendom
Klagen vedrører nedsættelse af kildeartsbestemt tab ved salg af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2019
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tilbageførsel af underskud
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst med tilbageførsel af selvangivet underskud af K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2019
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udviklingsomkostninger
V ansættelse af yderligere avance ved salg af udviklingsomkostninger/kildekode og avance ved salg af materielle anlægsaktiver. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-11-2019
Emne: Skat