Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Brug af virksomhedsordningen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset et tilgodehavende opstået i forbindelse med delafståelse af en vindmølle, som et erhvervsmæssigt aktiv. Som en konsekvens heraf har SKAT hævet tilgodehavendet ud af virksomhedsordningen og yderligere foretaget en række konsekvensændringer vedrørende virksomhedsordningen. Landsskatteretten stadfæster at tilgodehavendet anses for hævet, men ændrer tidspunkt for hævningen.
Afsagt: 01-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst, ikke godkendt lønindkomst, korrektion for A-skat, AM-bidrag og ATP. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 09-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til husleje, telefon, porto og gebyrer og afskrivninger på driftsmidler og inventar. Landsskatteretten godkender fradragene i vidt omfang.
Afsagt: 23-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtig indkomst af udeholdt omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for udgifter, maskeret udlodning mv.
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter for Inc, nægtet fradrag for hævet valuta, maskeret udbytte mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i vidt omfang.
Afsagt: 04-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og afledte konsekvenser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberettet løn
Klagen vedrører påstand om nedsættelse af indberettet løn til nul kr. Landsskatteretten.
Afsagt: 22-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lejeindtægter
Klagen vedrører beskatning af udeholdte lejeindtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskontoen er anset som udbytte. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 10-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagers indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere lønindkomst og fri bil
Klagen vedrører yderligere lønindkomst fra GmbH og skat af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår yderligere løn og nedsætter forhøjelsen til 0 i nogle af de omhandlede år vedr. skat af fri bil.
Afsagt: 30-09-2019
Emne: Skat