Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse for perioden 1. oktober 2006 til 31. marts 2010, idet SKAT ikke har anset det for godtgjort, at selskabets købsmoms og lønsumsafgift overstiger salgsmomsen for de omhandlede formidlingsydelser, hvorfor SKAT ikke har anset det for godtgjort, at selskabet har et krav mod SKAT, jf. SKM2010.228.SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 4 gange
Emne: Afgift, Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2007. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019
Læst 8 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte - hestehold mv.
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af hesthold og bl.a. avance ved salg af bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2019
Læst 17 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Afskrivninger og renter i K/S
Klagen vedrører nægtet fradrag for afskrivninger og renteudgifter i K/S. Landsskatteretten hjemviser sagen til Skattestyrelsen.
Afsagt: 16-12-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaver, overskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører beskatning som løn eller som gaver i form af overførsler fra ægtefælles virksomhed, skat af gave samt skattepligtigt overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2019
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hesthold mv.
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægter, nægtet fradrag for udgifter til hestehold, nægtet fradrag for udgifter til opstaldning og øvrige ikke godkendt fradrag for udgifter til heste. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ligningslovens § 33A
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat andelen af lempelsesberettiget indkomst omfattet af ligningslovens § 33A, idet betingelserne herfor ikke er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønudgifter, befordring mv.
Klagen vedrører nedsat fradrag for lønudgifter, nægtet fradrag for skattefri befordringsgodtgørelse der er anset som løn, nedsat fradrag for brændstof og dieseludgifter anset som maskeret udlodning. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2019
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Negativ driftsmiddelsaldo
Klagen vedrører Forhøjelse af indkomsten med yderligere negativ driftsmiddeLandsskatteretten stadfæster afgørelsen.ldo fra 2012 ved salg af driftsmidler (vindmølle) i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Rengøringsydelser og personaleleje
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter vedrørende rengøringsydelser og personaleleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af driftsmiddel
Klagen vedrører opgørelse og periodisering af fradrag for tab ved salg af driftsmiddel (vindmølle) i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører forhøjelse af den personlige indkomst med yderligere værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af rejse- og befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af rejse- og befordringsgodtgørelse og ansættelse af rejsefradrag i stedet. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 22-10-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af rejsegodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af rejsegodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-11-2019
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejning af kunst
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af markedsleje for udlejning af kunst til hovedanpartshavere og ikke godkendt fradrag for underskud ved stutterivirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-12-2019
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdi af råderet over kunst og maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af værdi af rådighed over kunst samt maskeret udbytte i form af selskabets underskud af stutterivirksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 18-12-2019
Læst 14 gange
Emne: Skat