Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører forhøjelse af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2022
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af skattepligtig indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af indkomst, både yderligere indkomst til beskatning samt nægtet fradrag for private udgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med mindre beløb.
Afsagt: 23-05-2022
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Køb af IT-platform
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens indkomst vedrørende ikke godkendt fradrag for køb af en IT-platform, idet driften af IT-platformen ikke er anset for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2022
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at Lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten ændrer beløbet til at skulle beskattes som "almindeligt udbytte".
Afsagt: 30-05-2022
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig opgørelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 02-05-2022
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Portrætfotos, kontingent og avance på bil
KS vedr. nægtet fradrag for udgifter til portrætfotos, værdi af fotos beskattet som udbytte, nægtet fradrag for udgifter til kontingent samt avance ved salg af bil. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, avance ved salg af bil dog kun delvist.
Afsagt: 23-05-2022
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Resultat af udlejningsvirksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af fra udlejningsejendom i personlig indkomst, beskatning af resultatat som anden kapitalindkomst og nægtet fradrag for underskud i I/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2022
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Resultat af udlejningsvirksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af fra udlejningsejendom i personlig indkomst, beskatning af resultatat som anden kapitalindkomst og nægtet fradrag for underskud i I/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2022
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdi af kommanditanparter i K/S
Klagen vedrører værdiansættelse af kommanditanparter i K/S. Landsskatteretten godkender den selvangivne værdi.
Afsagt: 04-05-2022
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere overskud
Klagen vedrører skønsmæssigt yderligere overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-05-2022
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 02-05-2022
Emne: Skat