Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Tab til fremførsel
Sagen drejer sig om opgørelsen af tab til fremførsel i henhold til kursgevinstlovens § 32, stk. 4, jf. stk. 2, herunder om tab til fremførsel skal opgøres i overensstemmelse med de skattepligtige nettogevinster og –tab, der skulle have været medregnet ved indkomstopgørelsen. Formalitet vedrørende forældelse. Landsskatteretten nedsætter indkomst med et mindre beløb.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører en længere række af nægtede fradrag i virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 07-03-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendomsværdiskat
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset klagerens ejendom for at være ubeboelig efter ejendomsværdiskattelovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-03-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på finansielle kontrakter
Der klages over, at SKAT har beskattet klagerens af gevinst på finansielle kontrakter, jf. kursgevinstlovens § 32, jf. § 33. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indberetningspligt
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet i indkomstårene 2013 til 2016 at indberette yderligere A-indkomst vedrørende udbetalt rejsegodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens § 48 F
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt anmodning om beskatning efter kildeskattelovens § 48 F. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen skyldes, at SKAT har anset udgifter fratrukket i klagerens anpartsselskab til kontingent, rejser og møder for maskeret udbytte til klageren. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være lønmodtager for døgnplejeaktivitet og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig erhvervsvirksomhed
Klagen skyldes, at at klageren ikke er anset for selvstændigt erhvervsdrivende for døgnplejeaktivitet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Øvrige lønmodtagerudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019
Emne: Skat