SkatteMail 2023, uge 48

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - november 2023
Indberetning til eIndkomst TIN-nummer
Finansloven 2024 - ændringer for skat, moms og afgifter
Koncerner omfattet af Arne-skatten skal muligvis lave TP-dokumentation for rent danske transaktioner for FY23 og frem
Få det sidste ud af skatten i 2023
Betydningen af ligningslovens § 33 A for hovedaktionærer
Andelsboligforeninger – status på de længe ventede nye ejendomsvurderinger og beskatning heraf
De nye satser for befordringsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2024
Hvilke udgifter kan virksomheden trække fra til årets julefrokost?
Satser for skattefri kørselsgodtgørelse 2024

SKM-meddelelse
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2024

Styresignaler
Styresignal - genoptagelse - ændring af praksis - fradrag for lønudgifter - sambeskattede selskaber

Bindende svar
Flytning til Storbritannien - skattepligt - hjemsted -overdragelse af anparter til ægtefælle - succession
Rentefradragsbegrænsning i skadesforsikringsselskab, opgørelse af nettofinansieringsudgifter
Overdragelse af aktier med succession - holdingselskabs aktiebeholdning, hvor ejerandelen udgør under 25 pct. - passiv kapitalanbringelse
Anskaffelse af driftsmidler - forhøjet afskrivningsgrundlag

Domme
Ejendomsvurdering - grundværdi pr. 1. oktober 2017
Skattepligtig indkomst - udgifter foretaget i ejers og direktørs interesse - løn- eller aktieindkomst
Skønsmæssig handelsværdi - salg af ejendom mellem interesseforbundne parter -- parcelhusreglen
Afregning af H1s andel af dødsboskat for indkomstårene 2007-2012 var foretaget på korrekt grundlag

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=48&year=2023