SkatteMail 2024, uge 16

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 af ejerboliger
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn

Styresignaler
Genoptagelsesstyresignal vedr. opgørelsesmetoden ved krydshandler - styresignal
Genoptagelsesstyresignal vedr. udokumenterede indsætninger - styresignal

Bindende svar
Beskatning af udbetaling fra en engelsk trust
Udenlandsk nonprofitorganisation - fast driftssted - lønsumsafgift

Afgørelser
Skattepligt af avance ved salg af lejlighed - Sat til salg kort tid efter overtagelse
Indberetning til eIndkomst af værdi af fri bil
Forhøjelse af gaveafgift - Værdiansættelse af svensk ejendom i forbindelse med ejendommens overdragelse som gave
Fradrag uden indskud efter etableringskontolovens § 4, stk. 2

Kendelser
Syn og skøn - valg af organisation til udpegelse af skønsmand

Domme
Frikøb fra tilskudsdeklaration
Fradrag for rejseudgifter - fradrag for lønudgifter - maskeret udbytte
Afvisning - formulering af påstande - retsuvished
Ejendomsvurdering - grundværdiansættelse
Fuld skattepligt - fraflytning - skattepligtig indkomst - indsætninger på bankkonto
Indsætninger på konto
Boafgift - afgiftsfritagelse - vejledende udtalelse
Skattestyrelsen havde ikke overskredet den ordinære ansættelsesfrist

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
3 indstillinger

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=16&year=2024