SkatteMail 2024, uge 20

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Personskattereformen er vedtaget
Selskabers indkomstopgørelse i 2023
Status på ulovlige aktionærlån
Lovforslag om top-topskat vedtaget
Benytter I udenlandsk arbejdskraft, så vær opmærksom på skattereglerne
Ny Øresundsaftale vedr. social sikring: Modernisering af opgørelsen af arbejdsfordelingen
Klager opnår dispensation for fristoverskridelse

Bindende svar
Ikke skattepligtig ved modtagelse af tilskud ved skovrejsning, men skattepligtig af elproduktion med solceller
Rejsegodtgørelse med standardsats for kost og småfornødenheder - Bygge- og anlægsarbejde

Domme
Forening som skattesubjekt - foreningskonto - indsætninger - tilståelse
Ligningslovens § 16, stk. 1 - yderligere løn - bespisning af hovedaktionær
Opgørelse af beskatningsgrundlag for fri bil - bevisspørgsmål om tidspunkt for ejendomsrettens overgang - lighedsgrundsætningen

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=20&year=2024