SkatteMail 2022, uge 47

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Ingen fordel ved selskaber i skattely
Næppe skattefradrag til danske FTX-kunder
Sådan beregnes din trækprocent og dit månedsfradrag
Fremrykket udnyttelse af anskaffelsessummen på aktier ved tilflytning
Spørgsmål om inhabilitet hos medarbejder i Skattestyrelsen
Større kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2023

Bindende svar
Afgifter af spil - tilbagebetaling af indskud - annullerede spil - opgørelse af bruttospilleindtægt
Vurdering af ledelsens sæde og fast driftssted for to norske selskaber - direktørs arbejde fra hjemmekontor i Danmark

Domme
Indsætninger på bankkonti
Henstand - afvisning af påstand
Dobbeltbeskatning - pilot i international trafik
LL § 16 A - salg af ejendom til under kostpris
Aktieavance og udbytte - rette indkomstmodtager - grov uagtsomhed
Beskatning af fri boliger og aktiver
Maskeret udbytte

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=47&year=2022