SkatteMail 2022, uge 31

Kære læser !

Hermed sommerens nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: En træls historie om firmabiler
Depechen-artikel: Konsulenter og freelancere – selvstændige eller lønmodtagere?
Depechen-artikel: Ny afgørelse om FoU-omkostninger og skattekredit mildner luft
Depechen nyhedsbrev: Ingen skattefradrag, når virksomheder sponserer ejerens børn
Depechen-artikel: Hvad med skatten, hvis firmaet betaler for din padel-tennis?
Depechen-artikel: Ny afgørelse om FoU-omkostninger og skattekredit mildner luften
Depechen-artikel: Fradrag for underskud i udlandet uden sambeskatning
Depechen-artikel: Splitleasing er stadig ”Risky Business”
Depechen-artikel: Nye skatteregler for bygningsafskrivning fra 2023 - måske
Depechen-artikel: Skat ved brug af bonuspoint til ferierejser
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Juli 2022
Skattefri opladning på arbejdspladsen og billigere firmabil
Immigration News July 2022
International tax reform: Multilateral Convention to implement Pillar One on track for delivery by mid-2023
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
International tax reform: Multilateral Convention to implement Pillar One on track for delivery by mid-2023
Efficiency, effectiveness and equity of housing taxation can be improved
Tax revenues in Asia and the Pacific hit hard by the COVID-19 crisis
National strategi på hvidvaskområdet er netop offentliggjort
Mange foreninger skal fra 1. januar 2023 betale skat af udbytte m.v.
Afslag på henstand hjemvist til fornyet behandling
Groft uagtsomt?
Begrundelsesmangel kan føre til ugyldighed
Hvilke overvejelser er relevante, hvis du bliver sigtet af Skattestyrelsen?

Domme
Aktindsigt - genoptagelse - særlige omstændigheder - inhabilitet - berettiget forventning
Omgørelse - ligningslovens § 16 E
Hævninger i selskab - mellemregningskonto - lån eller skattepligtig indkomst
Ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8
Overførsler til bankkonto - lån, grov uagtsomhed, retsbeskyttet forventning
Ligningslovens § 16 E - anpartshaverlån - udlæg - løn eller udbytte
Kursgevinstlovens § 23 - tvangsindløsning af kommanditanparter
Ligningslovens § 16 E - aktionærlån - overførsel af fordring som løn
Fri bil - splitleasing (deleleasing) - værdien af fri bolig med bopælspligt
Fratrædelsesgodtgørelse - forskelsbehandlingsloven - tort - substitution - administrativ praksis
Virksomhedsordningen - betingelser for anvendelse - beskatning af opsparet overskud
Indsætninger på bankkonto - overførsler til udlandet
Indsætninger på bankkonto
Beskatning af værditilvækst - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - kundskabstidspunkt
Ligningslovens § 16 E - aktionærlån - nærtstående - kæreste
Tilbagebetalingskrav for afdrag på skattegæld var forældet - ikke suspension
Indsætninger - refusion af udlæg - deleleasing - manglende kørselsregnskab

System teknisk
Parcelhusreglen - skilsmisse

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=31&year=2022