SkatteMail 2023, uge 39

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Brev fra Skat til borgere med virksomhedsunderskud
Tricky skatteregler for SAFE Notes
Skattefradrag for udgifter, der betales kontant
Grundskyld og ejendomsværdiskat for nybyggere
Forvirringen intensiveres – De foreløbige ejendomsvurderinger 2022 er blevet offentliggjort
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - september 2023
Hvad er reglerne for opladning af elbil for lønmodtagere, hovedaktionærer og selvstændige?
Ny praksis vedrørende ligningslovens § 33 A
Nyt værktøj skal styre investorer uden om virksomheder med lav skattemoral
Henstand med betaling af skatter i forbindelse med klagesager
Hvornår kan jeg sælge min bolig skattefrit?
Nye vurderinger får betydning for generationsskifte
Fra skattestop til skattehop
Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger

Bindende svar
Kunstgræsbane til fodbold på lejet grund anses skatteretligt som et driftsmiddel
Ægtefællesuccession - opsparet overskud - deloverdragelse
International sambeskatning - omstrukturering, bindingsperiode, betalingsforpligtelse og hæftelse
Ikke udbyttebeskatning ved erhvervelse af aktier - selskabsskattelovens § 2 D
Luxembourgsk selskab anset begrænset skattepligtig i Danmark af renteindtægter fra dansk selskab

Domme
Ekstraordinær genoptagelse - betingelser ikke opfyldt
Ansættelse af grundværdi af nyudstykkede ejendomme
Kildeskat - beneficial owner - misbrug - gennemstrømningsselskaber - moder-/datterselskabsdirektivet - dobbeltbeskatningsoverenskomster - selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c - kildeskattelovens § 69, stk. 1

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=39&year=2023