SkatteMail 2022, uge 39

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Skatteplanlægning for ejerledere
Komplicerede regler, når firmaer vil give gratis strøm til elbiler
Skat ved udlejning af bil gennem GoMore
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - September 2022
Skatteforvaltningens overvejelser ved indførelse af begrænsninger i adgangen til at indberette oplysninger i TastSelv
Positivt bindende svar om salg af fast ejendom

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Aktionærlån - Kreditorskifte fra datterselskab til moderselskab - Praksisændring - Genoptagelse

Styresignaler
Styresignal - EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen - genoptagelse
Styresignal - fastlæggelse af praksis - værdiansættelse af unoterede anparter og aktier iht. TSS-cirkulære 2000-9 hvor der sker korrektion af egen oparbejdet goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10

Bindende svar
SICAV RAIF - beskatning

Afgørelser
Uenighed om opgørelse af fradragskonto
Acontogodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klagesag ved Landsskatteretten
Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2
Vurderingsstyrelsens genoptagelse og ændring af egen drift af ejendoms- og grundværdi samt benyttelseskode

Kendelser
Salær i en administrativ straffesag - salærstørrelse - tiltalte skal endeligt betale salæret

Domme
Ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn over grundværdien pr. 1. oktober 2012
Ligningslovens § 16 E - aktionærlån - fejlpostering - udlodning af fordring

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=39&year=2022