SkatteMail 2023, uge 11

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Beskatning af indretningstilskud fra ejendomsudlejere
Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
Tjek skatteberegningen på årsopgørelsen
Kryptoinvestorer får breve fra SKAT i Struer
Næsten 40.000 snyder sig selv for pensionsfradrag
Over en halv million danskere ser ikke deres årsopgørelse
Designer fuel, firmabiler, befordring og fejl i fradrag
Konvertible gældsbreve – en ofte overset mulighed
Frivillige indbetalinger til dækning af ikkeinddrivelsesparat gæld i Gældsstyrelsen
Inddrivelse af ikke forskudsvis udlagte børnebidrag ved lønindeholdelse
Årsopgørelsen for 2022 er netop landet - hvad bør du fx holde øje med
Tilskud til førelse af skatte- og afgiftssager

Bindende svar
Begrænset skattepligt af udbytte - beneficial owner

Domme
Nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst - international trafik - fiskefartøj - lempelse
Eneanpartshaver beskattet af hævninger på mellemregningskonto

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=11&year=2023