SkatteMail 2023, uge 22

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Maj 2023
Manglende mulighed for deponering begrænser retssikkerheden
Højesteretsdom om beskatning af renter i ”beneficial owner”-sagskomplekset
Hvornår har skatteforvaltningen afsendt varsel, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1?
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling

Udkast til styresignal
Præcisering - Omvalg - SKM2021.16.HR. - udkast til styresignal

Bindende svar
Bolig i Danmark - arbejde i Sverige - primær bopæl i X-land
Skattepligt af avance på aktier og kursgevinster - ophør af fuld skattepligt igen
AIF - investering i ejendomme - anses ej som værdipapir - aktieavancebesktaningslovens § 19
Skattefri aktieombytning uden tilladelse - samlet aftalekompleks
Hævninger på bankkonti USA - kursgevinstbeskatning
Anpartshaverlån - Mundtligt aftalt før tilflytning

Domme
Kildeskat - beneficial owner - gennemstrømningsselskaber - moder-datterselskabsdirektivet - dobbeltbeskatningsoverenskomster - selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c - administrativ praksis - kildeskattelovens § 69, stk. 1 - forrentning
Ekstraordinær genoptagelse - ikke underkendelse af praksis - ikke særlige omstændigheder
Fradragsret for betaling af disgorgement

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=22&year=2023