SkatteMail 2024, uge 08

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Fraflytning til udlandet
Skat ved arbejde i Norge
Dagsbeviser til gulpladebiler
Bruttotrækordninger
Udenlandsk arbejdskraft
Skattefrie godtgørelser i idrætsforeninger
Dansk social sikring
27 pct. beskatning
Indstationering
Skat ved køb af feriebolig i udlandet
Skat ved sommerhusudlejning
Sponsorater
Beskatning af investeringsbeviser
International sambeskatning
Sambeskatning
Transfer pricing dokumentation
Transfer pricing
Acontoskat for selskaber - 2024
Værdiansættelse af fast ejendom - Familieoverdragelser og dødsboer
Skat og moms på frokost
Tax challenges arising from digitalisation: Release of Amount B report to simplify transfer pricing rules and conforming changes to the Commentary of the OECD Model Tax Convention
Byt støvsugningen ud med kvalitetstid med familien
Forældelse af anfordringsgældsbreve
Er du opdateret på den seneste udvikling inden for kryptovalutaer?

Bindende svar
Warrantaftale, udnyttelsestidspunkt og beregning af kurs

Domme
Kildeskat - beneficial owner - misbrug - gennemstrømningsselskaber - moder-/datterselskabsdirektivet - dobbeltbeskatningsoverenskomster - selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c - kildeskattelovens § 69, stk. 1
Erhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud
Moms - fradrag for udgifter til hævdede underleverandører - A-SKAT og AM-bidrag
Partshøring - journalisering - ugyldighed
Periodisering af indtægter - nye spørgsmål - begrundelsesmangler
Skattepligtig indkomst - ekstraordinær genoptagelse - varslingsfrist - begrundelsespligt
Ligningslovens § 16 E - indirekte lån - nærtstående
Bitcoins - spekulation - betalingsmiddel
Underleverandører - nægtelse af fradrag for købsmoms - ansvar for manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag
Indtægtsføring af fakturaer - bestridte krav - omkostningsgodtgørelse - nye spørgsmål efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 2, 2. pkt.
Erhvervsmæssig virksomhed - særlig ligningspraksis for stutterier - selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=08&year=2024