SkatteMail 2024, uge 24

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra SkatteMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Regeringens iværksætterinitiativer - Skatteelementer
Udsigt til bedre vilkår for iværksættere
Danmarks eksklusive økonomiske zone
Denmark's exclusive economic zone
Revidering af Øresundsaftalen
Ens regler skal gøre det lettere for Øresundspendlerne

Bindende svar
Ttrust - arv - båndlagt kapital uden kapitalejer
Andelsforening kunne fortsat kooperationsbeskattes efter at have modtaget royaltybetalinger
Fradrag for månedlige gebyrer
Personalegode - beskatning af lejede ferieboliger efter LL § 16, stk. 5 - foreløbige ejendomsvurderinger
Skatte- og momsmæssig behandling af erstatning for pålæg af en deklaration, i forbindelse med op-førelse af solcellepark

Afgørelser
Værdi af fri bil
Klage over Skattestyrelsens bindende svar - Ejendom ikke anset for omfattet af § 8 - Brugt i fritid og til hjemmearbejde under corona
Gæstestuderendefradrag som udenlandsk studerende fra Færøerne - Vederlag for tjenesteydelser - Honorarindkomst

Domme
Næringsbegrebet - ansættelsesfristerne fandt ikke anvendelse
Skattefri virksomhedsomdannelse -stiftertilgodehavende -skiftende forklaringer
Nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst - international trafik - fiskefartøj - lempelse
Maskeret udbytte og indeholdelse af udbytteskat

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.skattemail.dk/skattemail.asp?week=24&year=2024