Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-04-2021 til 09-04-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt – Danmark som domicilland og nedsat befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 c. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-03-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kontante indbetalinger og overførsler
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst, som følge af kontante indbetalinger, overførsler fra udlandet samt et enkelt forhold vedr. et depositum. Landsskatteretten stadfæster fsv. angår depositummet og nedsætter i øvrigt forhøjelsen til nul.
Afsagt: 11-03-2021
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lejeindtægter
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse og beskatning af lejeindtægter. Landsskatteretten stadfæster fristgennembruddet men ændrer på opgørelsen af de skattepligtige beløb.
Afsagt: 10-03-2021
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører aktieindkomst i form af maskeret udlodning ved salg og køb af en fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat