Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-09-2022 til 09-09-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2014. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage ansættelsen.
Afsagt: 15-08-2022
Læst 25 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Indkomstr - Panamapapirer
KVB forhøjelse af selskabs indkomst med baggrund i oplysninger i de såkaldte Panamapapirer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-08-2022
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-08-2022
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattekredit mm
Klagen vedrører nægtet ordinær genoptagelse med henblik på anvendelse af skattekreditreglerne i ligningslovens § 8 X, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, og at udgifter ikke er anset som forsøgs- og forskningsvirksomhed omfattet af ligningslovens § 8 B. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-08-2022
Læst 41 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag samt hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-08-2022
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 14-08-2022
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger mm
Klagen vedrører diverse forhold, bl.a. indsætninger der er anset som skattepligtigt indkomst, udgifter afholdt af selskab der er anset som udlodning og yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-08-2022
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fast driftssted
Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt klagerens virksomhed er drevet fra et fast driftssted i Danmark. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 10-08-2022
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 10-08-2022
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Uvedkommende udgifter
Klagen vedrører forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst for udgifter som er selskabets uvedkommende. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 10-08-2022
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kildeskattelovens §§ 48 E-F
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har anset klageren for omfattet af kildeskattelovens §§ 48 E-F, idet vederlagskravet i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3, ikke er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2022
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2022
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-08-2022
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren i indkomståret 2019 er fuldt skattepligtig til og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og at klageren derfor ikke er berettiget til befordringsfradrag mellem Danmark og Polen, fradrag for rejseudgifter eller overførsel af uudnyttet personfradrag fra sin ægtefælle efter grænsegængerreglerne i kildeskattelovens §§ 5 A-D. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-08-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed mm
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og konsekvenser heraf bl.a. beskatning af opsparet overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-08-2022
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætning på bankkonto
Klagen skyldes, at indsætning på bankkonto er anset som omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 16-08-2022
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udbetaling af skattekredit mm
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen, afvisning af udbetaling af skattekredit samt ændring af sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-08-2022
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Objektiv udlejningsværdi
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at være skattepligtig af en objektiv udlejningsværdi vedrørende en ejendom, der har været overladt til medejeren, og som klageren er fraflyttet ligesom klager er pålagt ejendomsværdiskat. Landsskatteretten nedsætter ejendomsværdiskatten til nul og stadfæster herudover.
Afsagt: 15-08-2022
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ikke godkendte fradrag
Klagen vedrører ikke godkendte fradrag for leje af maskiner og udstyr, for vareforbrug og for brændekøb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-08-2022
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt for fond
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet fondens skattepligtige indkomst idet Skattestyrelsen har fundet, at gave ved stiftelse af fonden er skattepligtig, da gaven er bestemt til uddeling, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6 ligesom fonden ikke længere kan anvende erklæringsskema. Landsskatteretten nedsætter det skattepligtige beløb til nul.
Afsagt: 18-08-2022
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 17-08-2022
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieavance
Klagen vedrører beskatning af aktieavance ved salg af anparter i ApS (lagerprincippet). Landsskatteretten nedsætter avancen til det af klager påståede.
Afsagt: 17-08-2022
Læst 16 gange
Emne: Skat