Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-03-2021 til 12-03-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-02-2021
Læst 29 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af yderligere værdi af fri bolig, fristgennembrud. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig i 5 af de omhandlede 10 år.
Afsagt: 20-01-2021
Læst 44 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Befordringsfradrag
Klagen vedrører nedsat befordringsfradrag i henhold til LL § 9 c. Landsskatteretten godkender det selvangivne fradrag.
Afsagt: 19-01-2021
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har behandlet selskabets udenlandske ydelseskøb som arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse, for så vidt angår det for selskabet af de to svenske malerfirmaer, udførte arbejde, således at det anses for at være arbejdsudleje. Landsskatteretten ændrer endvidere Skattestyrelsens afgørelse således, at de i Polen afholdte udgifter ikke anses for at vedrøre arbejdsudleje.
Afsagt: 11-01-2021
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning og skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører maskeret udlodning i form af hævninger fra selskab og skønsmæssig forhøjelse af den personlige indkomst. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligtig – Danmark som domicilland og befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 c. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt – Danmark som domicilland og befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 c. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere indkomst mm
Klagen vedrører beskatning af yderligere A-indkomst og nægtet fradrag for lønmodtagerudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-01-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på goodwill
Klagen vedrører påstand om at afgørelse om nægtet fradrag for tab på goodwill er ugyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst baseret på indsætninger på konti. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst, bl.a. med baggrund i nægtet fradrag for private udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-02-2021
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag for dele af underskuddet.
Afsagt: 05-02-2021
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Løn fra IVS
Klagen vedrører ansat løn fra IVS. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 29-01-2021
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto mm
Klagen vedrører forhøjelse med skattepligtige indsættelser på selskabets bankkonto og udgifter vedrørende rette indkomstmodtager, som SKAT har henført til hovedaktionæren, der fratrækkes som lønomkostninger. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 29-01-2021
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed, overskud ved udleje af lejlighed, indsætninger på bankkonto, nægtet iværksætterfradrag og nedsat godkendt befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den skattepligtige indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 26-01-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed og beskatning af udbetalt kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse med et mindre beløb.
Afsagt: 12-02-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordringer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for ideel andel af tab på fordringer ved deltagelse i K/S. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og godkender fradrag for ideel andel af tab på fordring.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt – Danmark som domicilland og næget befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 c. Landsskatteretten stadfæster med en yderligere lille nedsættelse af befordringsfradraget.
Afsagt: 04-02-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandsk arbejdskraf
Klagen skyldes, at SKAT har anset klagerens virksomhed for at have benyttet udenlandsk arbejdskraft og dermed være indeholdelsespligtig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-01-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed og retlig kvalifikation som honorarmodtager. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-02-2021
Læst 45 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af selskabets
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 8. juni 2015 til den 30. juni 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 47 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse - kompetence
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har fundet grundlag for genoptagelse på baggrund af klagerens anmodning, da sagen er afgjort af en overordnet myndighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-01-2021
Læst 56 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse - kompetence
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har fundet grundlag for genoptagelse på baggrund af klagerens anmodning, da sagen er afgjort af en overordnet myndighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-01-2021
Læst 53 gange
Emne: Proces/forvaltning