Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 09-07-2022 til 15-07-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejningsvirksomhed
SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst af udlejningsvirksomhed i interessentskabsform og foretaget konsekvensændringer vedrørende virksomhedsskatteordningen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 30-05-2022
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fremmed arbejde og lønudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til fremmed arbejde og i stedet godkendt skønsmæssigt fradrag for yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i al overvejende grad.
Afsagt: 24-05-2022
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag samt hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-05-2022
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Retlig kvalifikation af indkomst
Klagen skyldes, at har anset indkomst fra arbejde udført af klager som lønindkomst. Landsskatteretten stadfæster kvalifikationen.
Afsagt: 22-06-2022
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på investeringsbeviser
Klagen vedrører opgørelse af gevinst på investeringsbeviser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-06-2022
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Bankindsætninger mm
Klagen vedrører beskatning af bankindsætninger og nægtet fradrag for rejse- og fortæringsudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-06-2022
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejningsvirksomhed mm
Klagen vedrører beskatning af yderligere indkomst fra udlejningsvirksomhed, nægtet fradrag for tab på debitor samt forhøjelse af indkomst med modtaget legat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-06-2022
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-06-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af omsætning
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2022
Læst 1 gang
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhold
Klagen vedrører opgørelse af skønsmæssig ansættelse af værdi af varelager og diverse nægtede fradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-06-2022
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører skattepligt til Danmark og opgørelse af diverse indkomster til beskatning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 02-06-2022
Læst 4 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Sagen drejer sig om, hvorvidt Skattestyrelsen har overholdt varslingsfristen på 6 måneder i medfør af skatteforvaltningslovens § 27 stk. 2, og hermed var berettiget til at gennemføre en ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2012-2016, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, således at den ekstraordinære genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2012-2016 ikke kan gennemføres.
Afsagt: 01-06-2022
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse fradrag
Klagen vedrører diverse nægtede fradrag i form af bl.a. abonnementer, reklame, rejse mv. Landsskatteretten godkender visse af fradragene.
Afsagt: 23-05-2022
Læst 5 gange
Emne: Skat