Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-04-2021 til 16-04-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelser for fejlopkrævet ejendomsværdiskat i indkomstårene 2008 – 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2021
Læst 8 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-03-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen skyldes, at rejseudgifter afholdt af klagerens selskab er anset som maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 15-03-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for rejseudgifter
Klagen vedrører nedsat fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten forhøjer det godkendte fradrag med et mindre beløb.
Afsagt: 15-03-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Afskrivninger på fast ejendom mm.
Klagen vedrører fradrag for afskrivninger på bygninger og forbedringer, straksfradrag på forbedringsudgifter, fradrag for afskrivning på blandet benyttet installation, beskatning af ejendomsavance samt forhold vedr. virksomhedsskatteordningen. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 18-03-2021
Læst 46 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører fradrag for underskud af virksomhed, fradrag for andel af ejendomsskatter og beskatning af kapitalafkast. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forskerskatteordningen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om beskatning efter forskerskatteordningen, jf. kildeskattelovens §§ 48 E-F. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 18-03-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af anden personlig indkomst og yderligere overskud af virksomhed baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2021
Læst 37 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har afslået klagerens anmodning om omgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-03-2021
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-03-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-03-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genanbringelse af ejendomsavance
Klagen skyldes, at SKAT har ændret klagerens skattepligtige indkomst og forhøjet indkomsten med en skattepligtig ejendomsavance, idet SKAT ikke fandt, at betingelserne for genanbringelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A var opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-03-2021
Læst 46 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed med afledte konsekvenser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-03-2021
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - hestehold
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar primært med baggrund i nægtet fradrag for udgifter til hestehold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2021
Læst 46 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2021
Læst 21 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning