Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 13-03-2021 til 19-03-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Køb og salg af kryptovaluta
Klagen vedrører opgørelse af tab og fortjeneste ved salg af kryptovaluta. Landsskatteretten ænder afgørelsen i overensstemmelse med klagerens påstand.
Afsagt: 17-02-2021
Læst 47 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt til Danmark som domicilland, nægtet befordringsfradrag og nægtet ægtefællefradrag. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 17-02-2021
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhold ved ejendom i Australien
Klagen vedrører forhold og beskatning af indkomst ved udlejning af fast ejendom i Austratlien. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist og hjemviser herudover bortset fra klagers påstand om brug af kapitalafkastordningen, der afvises.
Afsagt: 17-02-2021
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst mm
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst, hævninger på mellemregning og maskeret udbytte. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 17-02-2021
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gevinst på spil
Klagen vedrører beskatning af spilgevinst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 17-02-2021
Læst 58 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud i virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-02-2021
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at selskabet er anset for fuldt skattepligtigt til Danmark, jf. selskabsskattelovens § 1 med ændringer af selskabets skattepligtige indkomst og momsansættelse til følge. Landsskatteretten stadfæster i spørgsmålet om skattepligt men nedsætter forhøjelserne delvist.
Afsagt: 26-02-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen skyldes, at indsætninger på klagerens konto er anset som skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4.. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-02-2021
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Værdi af fast ejendom
Klagen vedrører værdiansættelse af ejendomme ved gaveoverdragelse. Landsskatteretten nedsætter værdien til det af klager påståede.
Afsagt: 26-02-2021
Læst 52 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-02-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed og nægtet befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-02-2021
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gyldighed af skatteansættelse
Klagen vedrører om skatteansættelsen er ugyldig, jf. skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-02-2021
Læst 76 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsresultat
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedsresultat. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 24-02-2021
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-02-2021
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-02-2021
Læst 24 gange
Emne: Skat