Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 15-09-2022 til 21-09-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen vedrører nægtet tilladelse til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-08-2022
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Træningsomkostninger
Klagen vedrører nægtet fradrag for træningsomkostninger som pilot. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-08-2022
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieavance
Klagen vedrører beskatning af aktieavance i forbindelse med selskabets konkurs. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2022
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitor
Klagen vedrører ej godkendt fradrag for tab på debitor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2022
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gave - ejendom
Klagen vedrører opgørelse af værdi af gave ved erhvervelse af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2022
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 21-08-2022
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhold
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til underleverandører, nægtet fradrag for udgifter til køb af biler, jf. LL § 8Y samt forhøjelse af virksomhedens omsætning (kontant salg af biler). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-08-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Handelspris
Klagerens repræsentant har anmodet Skattestyrelsen om bindende svar på en række spørgsmål om ejendommes handelspris. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 25-08-2022
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har beskattet klagerens udenlandske pensionsudbetalinger med hjemmel i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, og indrømmet creditlempelse for betalt skat til udlandet. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at pensionsudbetalingerne er skattepligtige til Danmark efter pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 6, jf. bestemmelsens stk. 2 og 3.
Afsagt: 24-08-2022
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af fast ejendom i næring
Klagen skyldes, at at klageren er anset for næringsdrivende ved salg af fast ejendom i udlejningsvirksomheden ved omdannelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-08-2022
Læst 13 gange
Emne: Skat