Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 17-04-2021 til 23-04-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Fortjeneste på aktier
Klagen vedrører beskatning af fortjeneste på aktier og påstand om at afgørelsen er ugyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-03-2021
Læst 40 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for 2011, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og stk. 2. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage klagerens skatteansættelse ekstraordinært for indkomståret 2011 for så vidt angår lempelse efter ligningsloven § 33A, stk. 1.
Afsagt: 26-03-2021
Læst 22 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte mm
Klagen vedrører maskeret udbytte og at indsætninger på klagerens private bankkonto er anset for yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-03-2021
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 25-03-2021
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 25-03-2021
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lokaler og underleverandører
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for lokaleomkostninger og for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-03-2021
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse vedr. rubrik 66 og rubrik 454. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-03-2021
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning
Klagen vedrører opgørelse af yderligere omsætning og påstand om fradrag for yderligere driftsomkostninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-03-2021
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto mm
Klagen vedrører lån over mellemregningskontoen der er anset for udbytte samt ikke godkendt rentefradrag. Landsskatteretten nedsætter udbyttet med et mindre beløb.
Afsagt: 23-03-2021
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører nægtet fradrag for en række udgifter og i stedet godkendt fradrag for lønudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2021
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2021
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveoverdragelse
Klagen vedrører ansættelse af værdi af gaveoverdraget ejendom. Landsskatteretten ansætter værdien til den af klager påståede.
Afsagt: 22-03-2021
Læst 80 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændig
Klagen vedrører spørgsmålet om retlig kvalifikation af klager som lønmodtager eller selvstændig og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster at klager er lønmodtager.
Afsagt: 31-03-2021
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønmodtager eller selvstændig
Klagen vedrører spørgsmålet om retlig kvalifikation af klager som lønmodtager eller selvstændig og konsekvenser heraf. Landsskatteretten stadfæster at klager er lønmodtager.
Afsagt: 31-03-2021
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandsk arbejdskraft
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset selskabets benyttelse af udenlandsk arbejdskraft for lønmodtagerforhold. Landsskatteretten anser ikke benyttelsen som lønmodtagerforhold.
Afsagt: 31-03-2021
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning som lønmodtager
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset klageren for lønmodtager og beskattet indkomst fra selskab i overensstemmelse hermed. Landsskatteretten anser ikke klager for lønmodtager.
Afsagt: 31-03-2021
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gæld i fremmed valuta
Klagen vedrører nedsat fradrag for tab på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens §§ 23 og 26. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2021
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af foreløbige fastsættelse
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2021
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattemæssig handelsværdi af ApS
Sagen vedrører et bindende svar om overdragelse af anparter i ApS herunder den skattemæssige handelsværdi af selskabet. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 30-03-2021
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-03-2021
Læst 32 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af klagerens personlige indkomst og af resultat af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2021
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af resultat af virksomhed og af klagerens personlige indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 29-03-2021
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed med B&B og opgørelse af resultat af erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten godkender fradrag for underskud og nedsætter forhøjelsen af virksomhedsresultat delvist.
Afsagt: 29-03-2021
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Hæftelse af AM-bidrag og A-skat
Klagen skyldes, at klager er anset for at hæfte for manglende AM-bidrag og A-skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2021
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. september 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2021
Læst 26 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning