Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 20-02-2021 til 26-02-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Indeholdelsespligt
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at trække og indberette A-skat. Endvidere hæfter selskabet fremover for betalingen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som skal indeholdes. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-01-2021
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører forhøjelse af den skattepligtige indkomst som følge af skattepligtig gave og forhøjelse af den skattepligtige indkomst som følge af kontante indsætninger. Landsskatteretten ændrer afgørelsen så gaven i et af de omhandlede år anses som afgiftspligtig. Herudover stadfæstes.
Afsagt: 14-12-2020
Læst 29 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lavt privatforbrug
Klagen vedrører forhøjelse af anden personlig indkomst med baggrund i opgørelse af privatforbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2020
Læst 26 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab ved salg af skib i K/S
Klagen vedrører nedsat fradrag for tab ved salg af skib i K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieavance
Klagen vedrører forhøjelse indkomst med værdi af køberetter til aktier, aktieavance og udbytte. Landsskatteretten ændrer hvordan beløbene beskattes, men ikke størrelsen på disse.
Afsagt: 11-12-2020
Læst 49 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af hævninger på selskabets bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto mm
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for løn og fortjeneste ved salg af anparter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, så lån over mellemregningskonto anses for udbytte.
Afsagt: 09-12-2020
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af godtgørelser
Klagen vedrører beskatning af rejsegodtgørelse og befordringsgodtgørelse samt opgørelse af maksimalt rejsefradrag. Landsskatteretten stadfæster beskatningen og hjemviser opgørelse af maksimale fradrag.
Afsagt: 08-12-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører forhøjelse af gaveafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 10-02-2021
Læst 35 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto og tab ved salg af anparter
Klagen vedrører beskatning af beløb indsat af ApS og nedsat fradrag ved salg af anparter. Landsskatteretten stadfæster beskatning af indsætning på konto og godkender fradrag for tab som selvangivet.
Afsagt: 18-12-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Kontante beholdning og indsætning på bankkonto
Klagen skyldes, at penge anvendt til køb af bil er anset som skattepligtig indkomst og at kontant indsætning er anset som skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2020
Læst 43 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhold ved K/S
Klagen vedrører ”dækning af underskud/ansvarlig udlån” til K/S, afgang på fradragskonto for K/S samt fradragsbegrænsning som følge af negativ saldo på fradragskonto for K/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2020
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører om klageren er fuldt skattepligtig til Danmark, beskatning af konsulenthonorar og indbetalinger på bankkonto og om klageren er berettiget til lempelse af skatten. Landsskatteretten ændrer afgørelsen, primært periodisering.
Afsagt: 03-12-2020
Læst 13 gange
Emne: Skat