Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 20-03-2021 til 26-03-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse udgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til kursus, for udgifter som er indkomsterhvervelsen uvedkommende, for udgifter afholdt for andre selskaber samt for udgifter hvor der ikke er fremlagt dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-03-2021
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen med påstand om at SKATs afgørelse er ugyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-03-2021
Læst 22 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtige indkomst baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 01-03-2021
Læst 30 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed mm
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed, anden personlig indkomst og maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat