Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 22-09-2022 til 28-09-2022

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. LST forhøjer overskuddet yderligere.
Afsagt: 31-08-2022
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten A-skat og AM-bidrag yderligere.
Afsagt: 31-08-2022
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forsøgs- og forskningsvirksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt, at en andel af selskabets underskud i indkomståret 2019 skyldes udgifter afholdt til forsøgs- og forskningsvirksomhed efter ligningslovens § 8 B og i forlængelse heraf, at der ikke kan ske udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X hvorved tidligere udbetalt skattekredit kræves tilbagebetalt. Landsskatteretten ændrer den påklagede afgørelse.
Afsagt: 30-08-2022
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Løn, rejsegodtgørelse og personalegoder
Klagen vedrører forhøjelse af løn, herunder skat af rejsegodtgørelse og personalegoder samt nægtet fradrag for obligatoriske udenlandske bidrag. Landsskatteretten godkender fradrag for udenlandske bidrag og stadfæster herudover.
Afsagt: 29-08-2022
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skatteværdi af underskud
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at selskabet ikke er berettiget til udbetaling af skatteværdien af underskud efter ligningslovens § 8 X. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 31-08-2022
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
EU-pensionsordning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klagerens EU-pensionsordning, der er overført til en pensionsordning i en pensionskasse i Østrig, er skattepligtig i Danmark, og har beskattet klagerens afkast på pensionsordningen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-08-2022
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Handelspris på ejendom
Klagen vedrører bindende svar om handelspris på ejendom, hvor Skattestyrelsen ikke har bekræftet den af spørger foreslåede værdi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-08-2022
Læst 21 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har genoptaget skatteansættelsen ordinært og anset klageren for skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, jf. den dansk/kinesiske dobbeltbeskatningsoverenskomst art. 4, stk. 2, litra c. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter klageren anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i Kina.
Afsagt: 29-08-2022
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører opgørelse af indkomst til beskatning med halv lempelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 3. Landsskatteretten godkender det af klagede påståede beløb.
Afsagt: 29-08-2022
Læst 13 gange
Emne: Skat