Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 24-04-2021 til 30-04-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Arbejdsudleje
Klagen skyldes, at SKAT har anset brug af udenlandsk arbejdskraft for arbejdsudleje. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2021
Læst 23 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt – Danmark som domicilland, ægtefællefradrag og befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2021
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt til Danmark, om SKATs ændring i ansættelsen af den skattepligtige indkomst er ugyldig og opgørelse af lønindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen, dog med opgørelse af rejsefradrag.
Afsagt: 09-04-2021
Læst 27 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indgangsværdi
Klagen vedrører opgørelse af indgangsværdi af samt udnyttet underskud til fremførsel fra tidligere indkomstår. Landsskatteretten ansætter indgangsværdien højere end SKAT, men markant lavere end påstået af klager.
Afsagt: 09-04-2021
Læst 20 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for at ændre klagerens skatteansættelse for indkomståret 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri veteranbil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 08-04-2021
Læst 40 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt – Danmark domicilland og befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2021
Læst 13 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udenlandsk pensionsordning
Klagen vedrører nægtet fradrag for indbetalinger til udenlandsk pensionsordning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhold
Klagen vedrører nægtet fradrag for weekendabonnement på avis, ansat fradrag for lønudgift, tilskudsbeskatning, fradrag for sundhedsudgifter samt rette indkomstmodtager. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2021
Læst 41 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af værdi af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2021
Læst 24 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere indkomst
Klagen vedrører beskatning af yderligere indkomst. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 08-04-2021
Læst 28 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på fordring
Der klages over, at Skattestyrelsen har afvist at imødekomme klagerens anmodning om fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2021
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse mm
Klagen vedrører beskatning af kørselsgodtgørelse, befordringsfradrag, indsætning på konto, weekendabonnement på avis samt indtægt fra virksomhed anset som lønindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i overvejende grad bortset fra, at indtægt fra virksomhed ikke anses som lønindkomst.
Afsagt: 08-04-2021
Læst 44 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset klageren for fuldt skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2021
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Køb og salg af valuta
Klagen vedrører opgørelse af køb og salg af valuta. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-04-2021
Læst 25 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden 3. kvartal 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2021
Læst 24 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. september 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2021
Læst 31 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens lønsumsafgiftstilsvar for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-04-2021
Læst 23 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning