Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 27-02-2021 til 05-03-2021

Journalnr XX/XXXXXXX
Beskatning af løn
Klagen vedrører beskatning af løn baseret på indberetninger til RUT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-02-2021
Læst 34 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt til Danmark som domicilland, nægtet ægtefællefradrag og befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-02-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt til Danmark som domicilland og nedsat befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 c. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2021
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt til Danmark som domicilland, nægtet befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 c og nægtet ret til ægtefælles personfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2021
Læst 18 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar baseret på bevægelser på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2021
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed baseret på bevægelser på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 04-02-2021
Læst 14 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2021
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lempelse
Klagen vedrører om klageren berettiget til lempelse af skat af indkomst fra udenlandsk virksomhed og opgørelse heraf. Landsskatteretten godkender halv lempelse.
Afsagt: 03-02-2021
Læst 19 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssigt yderligere overskud af virksomhed og skønsmæssig yderligere lønindtægt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2021
Læst 15 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt til Danmark som domicilland og nedsat befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 c. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-02-2021
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt til Danmark som domicilland samt nægtet befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 c kost og nægtet fradrag for logi efter ligningslovens § 9 a. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-02-2021
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul i tre af de fem omhandlede år.
Afsagt: 23-12-2020
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteswap
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset renteswap for at have erhvervsmæssig tilknytning, jf. kursgevinstlovens § 32, stk. 1, 2. pkt., hvorfor tabet ved renteswappen er kildeartsbegrænset. Landsskatteretten godkender at swappen har erhvervsmæssig tilknytning.
Afsagt: 22-12-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Lån over mellemregningskonto
Klagen skyldes, at lån over mellemregningskonto er anset for udbytte. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 22-12-2020
Læst 42 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af anden personlig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2020
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed og beskatning af honorarer. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 09-12-2020
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 1. maj 2011 til den 31. juli 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2021
Læst 30 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning