Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhold
Klagen vedrører nægtede fradrag for forbrugsvarer, rengøring, husleje og rejseudgifter samt udgifter der er anset for løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse forhold
Klagen vedrører yderligere omsætning som følge af negativ saldo på kassekonto og indsætninger på private konti, ikke godkendt fradrag for kontantkøb samt nægtet anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten nedsætter de beløbsmæssige forhøjelser delvist.
Afsagt: 22-04-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører forhøjelse af aktieindkomst som følge af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udlodning
Klagen vedrører forhøjelse af aktieindkomst som følge af maskeret udlodning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2024
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overførsel af nedsættelse af indkomst
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nedsat det sambeskattede selskabs skattepligtige indkomst og har overført dette til selskabets sambeskatningsindkomst. Landsskatteretten stadfæster det materielle i sagen dog med en ændring af beløbet.
Afsagt: 22-04-2024
Emne: Skat