Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Fiksering af lejeindtægt
Klagen vedrører beskatning af yderligere lejeindtægt (objektiv udlejningsværdi). Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 20-02-2023
Læst 42 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Løn eller anden personlig indkomst
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har beskattet et beløb som "anden personlig indkomst". Landsskatteretten ændrer afgørelsen i overensstemmelse med klagers påstand, så beløbet beskattes som lønindkomst.
Afsagt: 21-02-2023
Læst 33 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte
Klagen vedrører beskatning af maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 20-02-2023
Læst 31 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet fradrag for varekøb
Klagen vedrører vedr. primært nægtet fradrag for varekøb uden moms i skrotvirksomhed samt mindre ændringer vedr. fradrag for tyveri og maskeret udbytte. Landsskatteretten nedsætter maskeret udbytte til nul og stadfæster herudover.
Afsagt: 20-02-2023
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af selskabs indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-02-2023
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af overskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-02-2023
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører beskatning af ikke indtægtsførte betalinger fra kommunalt jobcenter og nægtet fradrag for lønudgifter. Landsskatteretten ændrer periodiseringen af indtægterne, der samlet nedsættes med et mindre beløb og stadfæster nægtelsen af fradrag for lønudgifter.
Afsagt: 22-02-2023
Læst 14 gange
Emne: Skat