Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2021
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieoptioner og medarbejderaktier
Sagen vedrører beskatning ved udnyttelse af medarbejderaktieoptioner og beskatning ved tildeling og salg af medarbejderaktier. SKAT har primært beskattet indtægten som personlig indkomst. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og beskatter indtægten som aktieindkomst som påstået af klager - og med et mindre beløb end påstået af klager.
Afsagt: 16-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Driftsomkostninger og udeholdte indtægter
Klagen vedrører forhøjelse af personlig indkomst med udeholdte indtægter og af overskud af virksomhed. Samlet stadfæster Landsskatteretten afgørelsen, dog med en ændret fordeling af forhøjelserne.
Afsagt: 16-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Gaveafgift
Klagen vedrører yderligere gaveafgift ved modtagelse af ejendom som gave. Landsskatteretten nedsætter den yderligere afgift til nul.
Afsagt: 14-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskud af virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af overskud af virksomhed, dels med yderligere omsætning dels med ikke godkendte fradrag grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Overskudsandel af I/S
Klagen vedrører beskatning af klagerens andel af yderligere overskud i I/S. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Renteudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for renteudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af befordringsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af befordringsgodtgørelse og nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster beskatning af godtgørelsen og hjemviser opgørelsen af befordringsfradrag.
Afsagt: 12-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører fuld skattepligt, Danmark som domicilland, nægtet ægtefællefradrag og befordringsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen vedrører beskatning af indtægter fra aktiviteter hvor klager er anset for skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten nedsætter indtægten til dansk beskatning til det selvangivne.
Afsagt: 13-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af overskud
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af overskud af klagerens virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig fastsættelse af anden indkomst og nedsættelse af befordringsfradrag. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse.
Afsagt: 14-04-2021
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgifter til underleverandører
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2021
Emne: Skat