Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieavance
Klagen vedrører opgørelse og beskatning af aktieavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2022
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktiebaserede investeringsbeviser
Klagen vedrører opgørelse og beskatning af gevinst på aktiebaserede investeringsbeviser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktieindkomst
Klagen vedrører opgørelse og beskatning af yderligere aktieindkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag og hæftelse herfor. Landsskatteretten hjemviser sagen til ny beløbsmæssig opgørelse.
Afsagt: 04-09-2022
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat og AM-bidrag
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indeholdelsespligtig A-skat og AM-bidrag samt hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2022
Læst 2 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Chauffør som selvstændig
Klagen skyldes, at chauffør er anset for at drive selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-09-2022
Læst 17 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejendom i virksomhedsordning
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset en ejendom for udtaget af virksomhedsordningen, idet ejendommen er vurderet som en beboelsesejendom. Som følge heraf er der foretaget diverse konsekvensrettelser i indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2022
Læst 5 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2006-2016. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage skatteansættelserne for indkomstårene 2006-2007 og stadfæster afgørelsen vedrørende indkomstårene 2008-2016.
Afsagt: 07-09-2022
Læst 12 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2007-2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2022
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Forsøgs- og forskningsudgifter
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet at imødekomme selskabets anmodning om udbetaling af skatteværdien af underskud for forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 X, idet udgifterne ikke er anset for at være omfattet af ligningslovens § 8 B. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 05-09-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, nægtet fradrag for lønmodtagerudgifter samt nedsat fradrag vedrørende ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2022
Læst 10 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen - sambeskatning
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet at genoptage skatteansættelsen for 2014, da betingelserne for sambeskatning i selskabsskattelovens § 31 C ikke er anset opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2022
Læst 9 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen og underskudssaldo
Klagen skyldes, at SKAT (nu Skattestyrelsen) har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2010 og underskudssaldo til fremførsel, hvorfor der ikke er fundet at være grundlag for ændring heraf for indkomstårene 2011-2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2022
Læst 11 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Husleje og konsulenthonorar
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til husleje og konsulenthonorar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2022
Læst 16 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Omgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om omgørelse af udlån fra et ApS til et andet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-09-2022
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt for bo
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har anset et bo for skattepligtigt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-09-2022
Læst 8 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at klageren i indkomstårene 2018, 2019 og 2020 er fuldt skattepligtig til Danmark og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og at han derfor ikke er berettiget til fradrag for renteudgifter i Tjekkiet, befordringsfradrag mellem Danmark og Tjekkiet eller overførsel af uudnyttet personfradrag fra sin ægtefælle efter grænsegængerreglerne i kildeskattelovens §§ 5 A-D. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2022
Læst 7 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af resultat af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-09-2022
Læst 6 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Underleverandører
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten nedsætter det ikke godkendte fradrag med et mindre beløb.
Afsagt: 04-09-2022
Læst 3 gange
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere omsætning
Klagen vedrører skønsmæssigt ansat yderligere omsætning. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 06-09-2022
Læst 6 gange
Emne: Skat