Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning
Klagen vedrører opgørelse af indkomster med lempelse samt nægtede fradrag for udenlandske obligatorisk sociale bidrag. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 13-01-2023
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-01-2023
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Indretning af lejede lokaler mv
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst med tilskud fra udlejer til indretning af lejede lokaler og driftsmidler og ændring af fradrag for afskrivninger på indretning af lejede lokaler og for saldoafskrivninger på driftsmidler. Landsskatteretten forhører afskrivninger på indretning med et mindre beløb.
Afsagt: 13-01-2023
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skat af gave
Klagen vedrører indkomstskat af gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2022
Emne: Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattepligt til Danmark mm
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse af klagers aktieindkomst, der stadfæstes og ordinær genoptagelse vedrørende klagers skattepligt til Danmark, hvor Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 10-01-2023
Emne: Skat