Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Bech-Bruun
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - April 2021
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

Link: https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2021/generationsskifte-omstrukturering-april2021
Medtaget i vores database: 30-04-2021
EY
Nyt lovforslag om CFC-beskatning fremsat
Skatteministeren har den 11. november 2020 fremsat lovforslag L89 om CFC-beskatning – stadig uden ”substanstest”.

Link: https://www.ey.com/da_dk/tax/nyt-lovforslag-om-cfc-beskatning-fremsat
Medtaget i vores database: 05-05-2021
Plesner
Østre Landsret giver NetApp medhold i "beneficial owner"-sagskomplekset
Østre Landsret har afsagt dom i de to første pilotsager i det såkaldte "beneficial owner"-sagskompleks - med hver sit udfald. I NetApp-sagen fastslår landsretten, at det var med rette, at NetApp ikke indeholdt udbyttekildeskat, og selskabet har dermed vundet sagen. Plesner har ført pilotsagen for NetApp både i landsretten og for Landsskatteretten, som også gav selskabet medhold.

Link: https://plesner.com/insights/highlights/2021/05/beneficial-owner-netapp?sc_lang=da-dk
Medtaget i vores database: 03-05-2021
Plesner
Ny bekendtgørelse og vejledning om offentligt udbud ved kommuner og regioners salg af fast ejendom
Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet en ny bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommuner og regioners salg af fast ejendom. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. marts 2021. Ministeriet har samtidig opdateret den tilhørende vejledning. Reglerne er relevante for både kommuner og regioner samt private parter, herunder ejendomsudviklere, almene boligorganisationer m.fl., der køber faste ejendomme.

Link: https://plesner.com/insights/artikler/2021/05/ny-bekendtgoerelse-og-vejledning-om-off...
Medtaget i vores database: 04-05-2021
PwC
Ny indberetning til Forsyningssekretariatet vedr. lånefinansiering for vandselskaber underlagt vandsektorloven
Den årlige indberetning til Forsyningssekretariatet er netop overstået den 15. april, for så vidt angår langt størstedelen af de data, vandselskaberne skal...

Link: https://www.pwc.dk/da/artikler/2021/04/ny-indberetning-til-forsyningssekretariatet-ve...
Medtaget i vores database: 30-04-2021
Dansk Revision
Skattekontoen - livkviditet, renter, lån, grænser og muligheder
Det kan være relevant for din virksomhed at hæve eller sænke den såkaldte udbetalingsgrænse på Skattekontoen i forbindelse med Covid-19. Forstå skattekontoen og find ud, hvilke muligheder din virksomhed har for blandt andet øget likviditet eller minimering af negative renter.

Link: https://www.danskrevision.dk/nyheder/skattekontoen
Medtaget i vores database: 30-04-2021
Dansk Revision
BREXIT og REX og andre gode tips vedrørende handel med Storbritanien
EU-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Vi har fået en række henvendelser omkring BREXIT - for hvad med landbrug, fisk, told og skat? Vi giver her et let overblik med relevante links til de respektive myndigheder.

Link: https://www.danskrevision.dk/nyheder/brexit-import-export
Medtaget i vores database: 30-04-2021
Folketingets Ombudsmand
Delvis dobbeltbeskatning af pilot for arbejde udført i Spanien
Piloten klagede til ombudsmanden over, at han blev dobbeltbeskattet af en del af sin indtægt fra Spanien, og at han ikke fik fradrag for indbetalte obligatoriske sociale bidrag til Schweiz og Spanien. 

Link: http://www.ombudsmanden.dk/ombudsmandensarbejde/skatteomraadet/afsluttede_sager/20-03...
Medtaget i vores database: 05-05-2021
OECD
Labour market disruption & COVID-19 support measures contribute to widespread falls in taxes on wages in 2020
COVID-19 crisis has resulted in the largest decrease in taxes on wages since the global financial crisis of 2008-09, according to a new OECD report.Link: http://www.oecd.org/berlin/presse/covid-19-hilfen-fuehren-zu-deutlich-geringerer-abga...
Medtaget i vores database: 03-05-2021
Kammeradvokaten
Domme i ”beneficial owner”-sagerne
Østre Landsret har den 3. maj 2021 afsagt domme i to ”beneficial owner”-sager om udbytteskatter. 

Link: https://kammeradvokaten.dk/nyheder-viden/nyheder/2021/05/domme-i-beneficial-owner-sag...
Medtaget i vores database: 03-05-2021
TVC Advokatfirma
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
Ny afgørelse fra Landsskatteretten fastslår, at et selskabs brug af udenlandsk arbejdskraft ikke var arbejdsudleje.

Link: https://tvc.dk/nyheder/2021/udenlandsk-arbejdskraft-skattestyrelsens-afgoerelse-tilsi...
Medtaget i vores database: 30-04-2021