Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Ny afgørelse om momsfradrag i holdingselskaber
Muligheden for momsfradrag i holdingselskaber forudsætter, at disse i momsmæssig forstand driver ”økonomisk virksomhed”. En simpel gennemfakturering af ydelser til datterselskaberne er ikke tilstrækkelig

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2023/ny-afgoerelse-om...
Medtaget i vores database: 31-01-2023
BDO
Svært at få ekstrafradrag for udgifter til softwareudvikling
Tre nye afgørelser fra Landsskatteretten illustrerer vanskelighederne med at få godkendt softwareudvikling som omfattet af den skattemæssige definition på forsknings- og udviklingsomkostninger

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2023/svaert-at-faa-ek...
Medtaget i vores database: 31-01-2023
BDO
Efterregninger til mange i kølvandet på ny ejendomsvurdering
Næppe mange boligejere er klar over, at de kan forvente efteropkrævning af boligskatter for årene 2021 - 2023, når de har modtaget deres nye 2020-vurdering. For nogle er der tale om betydelige beløb

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2023/efterregninger-t...
Medtaget i vores database: 31-01-2023
BDO
Arbejdsgiveres indberetning af aktieløn til Skattestyrelsen
Ganske mange danskere modtager aktieløn. Selvom arbejdsgiverne indberetter alt om aktierne til Skattestyrelsen, skal de ansatte ofte selv sørge for, at gevinsten kommer med på årsopgørelsen

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2023/arbejdsgiveres-i...
Medtaget i vores database: 31-01-2023
BDO
Update på tilbagebetalingen af ejendomsskat til boligejere
De boligejere, der i årene 2011 - 2020 har betalt for meget i ejendomsskat, kan se frem til en noget større tilbagebetaling end hidtil forventet. Til gengæld er gruppen, der skal have penge tilbage, blevet markant mindre.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2023/update-paa-tilba...
Medtaget i vores database: 31-01-2023
BDO
Energiafgifter i 2023
Igen i år kommer energiafgifterne til at spille en væsentlig rolle for danske virksomheder, og der er flere ting man bør være opmærksom på. Den største ændring kommer til at påvirke alle virksomheder med en produktion, da procesafgiften ser ud til at stige.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/energiafgifter-i-20...
Medtaget i vores database: 31-01-2023
BDO
Omstillingen i Fjernvarmeselskaberne
Det er ikke gået manges næse forbi, at Folketinget i 2020 vedtog den danske klimalov. Klimaloven har til hensigt at sikre, at Danmark reducerer udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030 i forhold til niveauet i 1990 samtidig med, at den stræber for, at Danmark opnår at være klimaneutral senest...

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/brancher/energi-og-forsyning/omstillingen-i-fjer...
Medtaget i vores database: 31-01-2023
BDO
Artikel: De nye ejendomsbeskatningsregler – nu kom lovforslaget i høring
Godt 1.000 sider lovforslag delt i to; hovedloven og følgelove, blev fredag sendt i høring.Hovedloven samler beskatningsreglerne for ejendomsværdiskat, grundskyld (ejendomsskat) og dækningsafgift i en ny samlet lov. Alle følgeændringer skal henvise til de korrekte bestemmelser samt justere i...

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/brancher/real-estate/de-nye-ejendomsbeskatningsr...
Medtaget i vores database: 31-01-2023
BDO
Viden om - skat og moms: Beskatning af investeringsbeviser
Investeringsbeviser er hverken aktier eller obligationer, men nærmere begge dele. Det er flere værdipapirer samlet i ét papir. Læs her, hvilke beskatningsregler der gælder.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-og-moms-2023/beskatning-af-inv...
Medtaget i vores database: 02-02-2023
BDO
Viden om - skat og moms: Kunst med skattefordele
Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab. Det skyldes, at værdien af et kunstværk normalt ikke forringes.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/skat-og-moms-2023/kunst-med-skattef...
Medtaget i vores database: 02-02-2023
Bech-Bruun
Generationsskifte Omstrukturering - Januar 2023
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

Link: https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2023/generationsskifte-omstrukturering-januar-20...
Medtaget i vores database: 31-01-2023
Bech-Bruun
KommuneKredit indfører ny låneproces for fjernvarmeprojekter
KommuneKredit indfører ny proces for ansøgning om lån til fjernvarmeprojekter for at sikre, at lånene udgør lovlig statsstøtte.

Link: https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2023/kommunekredit-indfrer-ny-lneproces-for-fjer...
Medtaget i vores database: 31-01-2023
EY
Dansk prisloft på elektricitet tager form med nyt lovforslag
Regeringen har den 27. januar 2023 fremsat et lovforslag om prisloft på elektricitet i kampen mod ”overnaturlige” profitter på elmarkedet.

Link: https://www.ey.com/da_dk/power-utilities/dansk-prisloft-pa-elektricitet-tager-form-me...
Medtaget i vores database: 30-01-2023
EY
Successionsmuligheder i solcelle- og vindmølleanlæg
Højesteret har nu sat rammerne for, hvornår der kan succederes i skatten ved investeringer i solceller og vindmøller ved et generationsskifte.

Link: https://www.ey.com/da_dk/tax/successionsmuligheder-i-solcelle-og-vindmolleanlag
Medtaget i vores database: 02-02-2023
EY
Er du opdateret på reglerne for fri bil?
Konsekvenserne ved ikke at holde sig ajour på regler og praksis for fri bil, kan være store, så det er vigtigt løbende at holde sig ajour.

Link: https://www.ey.com/da_dk/tax/er-du-opdateret-paa-reglerne-for-fri-bil
Medtaget i vores database: 31-01-2023
PwC
Generationsskifte: Træk ikke afgiftsnedsættelsen i langdrag
Regeringen ønsker at sænke bo- og gaveafgiften ved generationsskifter fra 15 % til 10 % - et længe ønsket og positivt tiltag. Det risikerer at sætte arbejdet...

Link: https://www.pwc.dk/da/artikler/2023/02/generationsskifte-traek-ikke-afgiftsnedsaettel...
Medtaget i vores database: 01-02-2023
Revisorgruppen Danmark
En dobbeltbeskatnings­overenskomst med Frankrig
En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig blev underskrevet den 4. februar 2022. Da indholdet af den nye overenskomst er færdigforhandlet mellem de to lande, kender vi nu indholdet.

Link: http://www.revisorgruppen.dk/faglig-viden/en-dobbeltbeskatnings-shyoverenskomst-med-f...
Medtaget i vores database: 30-01-2023
Dansk Revision
Hvordan beskattes personalegoder? - og hvad er personalegoder?
Du møder dem hver dag - personalegoderne. Det kan være et sundhedstjek, et fitnessrum på arbejdspladsen, frugtordning, uddannelse, bruttotrækordninger (du kender dem måske som bruttolønsordninger), fri bil, internet i hjemmet, avis, arbejdstøj, ladestander, vacciner og gratis vareprøver…

Link: https://www.danskrevision.dk/nyheder/personalegoder-2023
Medtaget i vores database: 02-02-2023
OECD
Tax challenges of digitalisation: OECD invites public input on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules
As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on the main design elements of Amount B under Pillar One.

Link: http://www.oecd.org/tax/beps/public-comments-received-on-the-design-elements-of-amoun...
Medtaget i vores database: 31-01-2023