Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Beierholm
Har du husket frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom?
Udlejning af fast ejendom er fritaget for moms, medmindre man har en frivillig momsregistrering.

Link: https://www.beierholm.dk/viden-og-indsigt/nyheder-og-artikler/har-du-husket-frivillig...
Medtaget i vores database: 23-04-2024
Dansk Revision
Bliv klar til DMS Eksport inden 1. maj 2024
Snart skal din virksomhed benytte Toldstyrelsens nye eksportsystem DMS Eksport og DMS Forsendelse til at indsende eksport- og forsendelsesangivelser.

Link: https://www.danskrevision.dk/nyheder/hvidvask-og-kontantforbud-zlkcb-ntwtt-ksybr
Medtaget i vores database: 17-04-2024
Dansk Revision
Bliv klar til DMS Eksport inden 1. maj 2024
Snart skal din virksomhed benytte Toldstyrelsens nye eksportsystem DMS Eksport og DMS Forsendelse til at indsende eksport- og forsendelsesangivelser.

Link: https://www.danskrevision.dk/nyheder/hvidvask-og-kontantforbud-24
Medtaget i vores database: 23-04-2024
Folketingets Ombudsmand
Foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 af ejerboliger
Ombudsmanden iværksatte en egen drift-undersøgelse af foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 af ejerboliger, som Vurderingsstyrelsen havde offentliggjort den 12. september 2023. Undersøgelsen blev foretaget i medfør af ombudsmandslovens § 17, stk. 2, hvorefter ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.

Link: http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2024-10/
Medtaget i vores database: 19-04-2024
TVC Advokatfirma
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
I en nu afsluttet domstolssag havde Skattestyrelsen ikke udøvet sit skøn på et tilstrækkeligt grundlag, og skatteyder opnåede medhold.

Link: https://tvc.dk/nyheder/skatteministeriet-tog-bekraeftende-til-genmaele-i-forhold-til-...
Medtaget i vores database: 18-04-2024