Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Bech-Bruun
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme
Et bredt politisk flertal har indgået en ny aftale om at fremme udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesektoren ved en forenkling af reglerne for prisregulering og en reducering af afgifterne. Energieffektiviseringsordningen forventes at træde i kraft i 2022.

Link: https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2021/forenklede-regler-og-afgiftsfritagelse-skal...
Medtaget i vores database: 25-09-2021
PwC
Slut med billigere nikotinholdige alternativer til tobaksprodukter
Regeringen vil indføre ny afgift på nikotinprodukter, som fx kommer til at ramme de populære nikotinposer.

Link: https://www.pwc.dk/da/artikler/2021/09/slut-med-billigere-nikotinholdige-alternativer...
Medtaget i vores database: 25-09-2021
PwC
Politisk enighed om tryghed ved udfasning af "corona-momslån"
Regeringen og et bredt flertal af Folketinget ønsker at yde hjælp til de virksomheder, der fortsat er økonomisk ramt af coronorakrisen. Der er derfor politisk...

Link: https://www.pwc.dk/da/artikler/2021/09/politisk-enighed-om-tryghed-ved-udfasning-af--...
Medtaget i vores database: 25-09-2021
Dansk Revision
Cecilie Hother om online-iværksættere og instagram - Dansk Revision om online-beskatning.
En del iværksættere og virksomheder bruger udelukkende sociale medier som blikfang, brand og markedsføringsplatform. Denne gang kigger vi lidt på vareprøver idet SKAT netop har afgivet bindende svar om en influencers brug af vareprøver samt om du skal beskattes af vareprøvegevinster.

Link: https://www.danskrevision.dk/nyheder/ceciliehother
Medtaget i vores database: 25-09-2021
Folketingets Ombudsmand
Vurderingsstyrelsens begrundelser i sager om omvurdering pr. vurderingsterminen den 1. oktober 2019
I en generel egen drift-undersøgelse gennemgik ombudsmanden 30 sager om Vurderingsstyrelsens begrundelse i sager om omvurdering af ejendom­me, som styrelsen havde foretaget pr. vurderingsterminen 1. oktober 2019 i vurderingssystemet KMD-VUR.

Link: http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2021-25/
Medtaget i vores database: 23-09-2021
TVC Advokatfirma
Kontrol ved til- og fraflytning
Af Skatteministeriets seneste pressemeddelelse kan det konstateres, at der hos skattemyndighederne fortsat er fokus på værdiansættelsen af unoterede aktier og anparter hos borgere, der flytter ind eller ud af landet.

Link: https://tvc.dk/nyheder/2021/kontrol-ved-til-og-fraflytning/
Medtaget i vores database: 25-09-2021
TVC Advokatfirma
Væsentlig myndighedsfejl førte til ændret afgørelse
Landsskatteretten har ændret en afgørelse med henvisning til utilstrækkelig partshøring.

Link: https://tvc.dk/nyheder/2021/vaesentlig-myndighedsfejl-foerte-til-aendret-afgoerelse/
Medtaget i vores database: 25-09-2021