Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Genoptagelse af tidligere momsangivelser
En momsangivelse kan altid korrigeres tre år tilbage i tid. Ændring af ældre angivelser kan derimod kun ske, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Der skal efter praksis meget til, før dette anses for at være tilfældet.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/genoptagelse-af-...
Medtaget i vores database: 04-08-2020
BDO
Hvad sker der, hvis moms og A-skat ikke betales til tiden?
Skattestyrelsen udsender kun én rykker, hvis moms og/eller A-skat ikke betales til tiden. Betales restancen ikke umiddelbart efter modtagelsen af rykkeren, overdrages fordringen til Gældsstyrelsen til inddrivelse.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/hvad-sker-der-hv...
Medtaget i vores database: 04-08-2020
BDO
Hvad kan frie midler i virksomhedsordningen bruges til?
Der er meget snævre grænser for, hvad overskudslikviditet i virksomhedsordningen må investeres i. Obligationer, investeringsbeviser og udlejningsejendomme er groft sagt de eneste muligheder.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/hvad-kan-frie-mi...
Medtaget i vores database: 04-08-2020
BDO
Pas på den skattemæssige omgåelsesklausul
Alle planer om opløsning af investeringsselskaber bør genovervejes, efter at Skatterådet har fastslået, at den skattemæssige omgåelsesklausul godt kan bruges mod hovedaktionærer uden nogen samtidig korrektion hos selskabet.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/pas-pa-den-skatt...
Medtaget i vores database: 04-08-2020
Bech-Bruun
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - Juni 2020
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

Link: https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2020/generationsskifte-omstrukturering-juni2020
Medtaget i vores database: 07-08-2020
Plesner
ECCO vinder principiel transfer pricing sag ved Vestre Landsret
Vestre Landsret har ved en dom af 2. juli 2020 givet ECCO Sko A/S (ECCO) medhold i en principiel transfer pricing sag og tilsidesat skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2005. Sagen blev ført af Plesner.

Link: https://plesner.com/insights/highlights/2020/08/ecco-vinder-principiel-transfer-prici...
Medtaget i vores database: 06-08-2020
Dansk Revision
Arbejde i udlandet
Hvis du skal arbejde eller arbejder i udlandet, vil du sikkert gerne vide, hvad opholdet kommer til at betyde for dig rent skattemæssigt.

Link: http://www.danskrevision.dk/nyheder/2020/07/arbejde-i-udlandet/
Medtaget i vores database: 31-07-2020