Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Covid 19: Skattemæssige forhold for personer, der kommer til at arbejde i et andet land end de normalt gør
FAQ om skattemæssige forhold mv. for ansatte og arbejdsgivere afledt af Covid-19

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/covid-19/covid-19-skattemaessige-forhold-for-per...
Medtaget i vores database: 23-03-2020
BDO
Covid-19: Et samlet overblik over hjælpepakkerne
I denne publikation giver vi dig et samlet overblik over regeringens hjælpepakker til erhvervslivet. Vi giver dig gode råd og vejledning til, hvordan du og din virksomhed kommer bedst ud på den anden side af den særlige situation, som Covid-19 har medført.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/covid-19/covid-19-et-samlet-overblik-over-hjaelp...
Medtaget i vores database: 26-03-2020
Deloitte
Firmabiler – med lavt beskatningsgrundlag
For nye firmabiler (under 36 måneder) fastsættes beregningsgrundlaget for beskatning af værdi af fri bil til ”nyvognsprisen”.

Link: http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/firmabiler-med-lavt-beskatningsgrun...
Medtaget i vores database: 26-03-2020
Deloitte
COVID-19: Sådan ændrer andre lande på momsreglerne
For at imødegå de negative økonomiske konsekvenser for virksomhederne har mange lande taget initiativer, der skal afhjælpe presset på bl.a. likviditeten. Vi giver dig overblikket over tiltag vedrørende moms i EU-landene, som de så ud den 23. marts 2020.

Link: http://www2.deloitte.com/dk/da/pages/tax/articles/covid-19-saadan-aendrer-andre-lande...
Medtaget i vores database: 25-03-2020
PwC
Er din årsomvurdering 2019 korrekt?
Årsomvurderinger for 2019 vil de næste par måneder løbende blive offentliggjort. Såfremt disse ikke er korrekte, er der klagefrist den 1. juli 2020.

Link: https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/03/paaklage-aarsomvurderinger-2019.html
Medtaget i vores database: 29-03-2020
PwC
COVID-19 Overblik over hjælpepakker i udlandet
Næsten alle lande i verden indfører såkaldte hjælpepakker. I PwC arbejder vi konstant med at opdatere et overblik over alle de internationale tiltag, der omfatter alle mulighederne for eksempelvis udskydelse af skatter, afgifter og moms.

Link: https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/03/covid-19--overblik-over-hjaelpepakker-i-udland...
Medtaget i vores database: 29-03-2020
Revisorgruppen Danmark
Udskudt betalingsfrist
Frister for betaling af skatter mv. udskydes som følge af COVID-19-krisen

Link: http://www.revisorgruppen.dk/faglig-viden/udskudt-betalingsfrist
Medtaget i vores database: 24-03-2020
Dansk Revision
Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat samt B-skatter
Alle private virksomheder, der skal indbetale indeholdt am-bidrag og A-skat, er omfattet af de lempede regler.

Link: http://www.danskrevision.dk/nyheder/2020/03/midlertidig-udskydelse-af-betalingsfriste...
Medtaget i vores database: 23-03-2020
Folketingets Ombudsmand
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt - opfølgning
I forsættelse af undersøgelser, som ombudsmanden tidligere havde foretaget af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i 2016 og 2017 i sager om klager over afgørelser om partsaktindsigt, undersøgte ombudsmanden Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i 2018 i sådanne sager.

Ombudsmanden mente, at Skatteankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 10,2 måneder for partsaktindsigtsklager i 2018 var alt for lang.

Link: http://www.ombudsmanden.dk/ombudsmandensarbejde/skatteomraadet/afsluttede_sager/19_01...
Medtaget i vores database: 27-03-2020
Folketingets Ombudsmand
Sagsfremstilling i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling om fuldt medhold
Ombudsmanden afsluttede den 5. september 2019 en undersøgelse om sagsfremstilling og retsmøde i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse om fuldt medhold (sag nr. 18/04683). I forlængelse heraf indledte ombudsmanden af egen drift en ny undersøgelse om indholdet af og fremgangsmåden i forbindelse med udsendelse af sagsfremstillinger i den pågældende sagstype.

Link: http://www.ombudsmanden.dk/ombudsmandensarbejde/skatteomraadet/afsluttede_sager/19_03...
Medtaget i vores database: 23-03-2020
OECD
Tax in the time of COVID-19
we navigate through this global crisis, one of the few certainties is that tax policy will play an important role in the immediate response of governments to support individuals and businesses, as well as in future rounds of policy action, including to rebuild our economies, which will ultimately take place once the health crisis has been contained.Link: https://www.oecd-forum.org/users/369395-pascal-saint-amans/posts/63721-tax-in-the-tim...
Medtaget i vores database: 24-03-2020