Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Momsfrie virksomhedsoverdragelser, når sælger hjælper køber
Når en virksomhed handles, er reglerne sådan, at varelageret mv. ikke bare kan – men skal – overdrages uden moms, hvis en række betingelser er opfyldt, herunder at sælger ophører med aktiviteten

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/momsfrie-virksom...
Medtaget i vores database: 22-11-2022
BDO
Ingen fordel ved selskaber i skattely
Det er en skrøne, at man kan undgå dansk skat ved at stifte selskaber i skattelylande. Udenlandske selskaber, der reelt ledes her fra landet, er nemlig skattepligtige til Danmark på helt samme måde som danske selskaber

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/ingen-fordel-ved...
Medtaget i vores database: 22-11-2022
BDO
Næppe skattefradrag til danske FTX-kunder
Normalt kan tab ved investering i kryptovalutaer fratrækkes på årsopgørelsen, men det gælder ikke, hvis tabet skyldes, at handelsplatformen er gået konkurs som følge af svindel

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/naeppe-skattefra...
Medtaget i vores database: 22-11-2022
BDO
Sådan beregnes din trækprocent og dit månedsfradrag
Selvom trækprocenten og månedsfradraget er de to vigtigste tal på forskudsopgørelsen for 2023, så er det kun få, der ved, hvordan de fremkommer

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/saadan-beregnes-...
Medtaget i vores database: 22-11-2022
EY
Fremrykket udnyttelse af anskaffelsessummen på aktier ved tilflytning
Ved tilflytning til Danmark kan udnyttelsen af anskaffelsessummen fremrykkes – dermed opnås en likviditetsmæssig fordel for hovedaktionæren.

Link: https://www.ey.com/da_dk/tax/fremrykket-udnyttelse-af-anskaffelsessummen-paa-aktier-v...
Medtaget i vores database: 24-11-2022
Dansk Revision
Corona slutafregning, momslån og indberetning af moms
Decembers første dag er en ekstrem vigtig dag, hvis din virksomhed er en af de omkring 140.000 virksomheder, der har frist for at indberette moms for 3. kvartal 2022.

Link: https://www.danskrevision.dk/nyheder/corona-slutafregning-moms-momslaan
Medtaget i vores database: 24-11-2022
Folketingets Ombudsmand
Spørgsmål om inhabilitet hos medarbejder i Skattestyrelsen
Jeg har nu gennemgået sagen om Landsskatterettens afgørelse af 20. oktober 2021 i anledning af Deloittes klage af 10. november 2021 på vegne af A. Ved afgørelsen tog Landsskatteretten stilling til SKAT’s afgørelse af 13. september 2016 om ændring af grundlaget for A’s skat for indkomstårene 2007-
2010, 2013 og 2014.

Link: http://www.ombudsmanden.dk/ombudsmandensarbejde/skatteomraadet/afsluttede_sager/21-05...
Medtaget i vores database: 25-11-2022
Kammeradvokaten
Hverken fradragsret for eller krav på tilbagebetaling af fejlagtigt faktureret dansk moms
Vestre Landsret fastslår i principiel dom, at en køber hverken kan fradrage eller har ret til fra skattemyndighederne at få tilbagebetalt en dansk moms, som er faktureret af sælgeren med urette. 

Link: https://kammeradvokaten.dk/nyheder-viden/nyheder/2022/11/hverken-fradragsret-for-elle...
Medtaget i vores database: 22-11-2022
TVC Advokatfirma
Større kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2023
I 2023 hæves kørselsfradrag og befordringsgodtgørelsen for de danskere, der benytter sig af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjem og arbejdsplads eller bruger deres bil erhvervsmæssigt

Link: https://tvc.dk/nyheder/storre-korselsfradrag-og-befordringsgodtgorelse-i-2023/
Medtaget i vores database: 22-11-2022
TVC Advokatfirma
Eksportgodtgørelse ved udførsel af køretøjer
Motorstyrelsen har ikke sjældent været for restriktiv i sin fortolkning af reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse, og har du tidligere fået afslag som følge af manglende dokumentation, bør du inden årsskiftet overveje, om det kan være relevant at anmode om genoptagelse.

Link: https://tvc.dk/nyheder/eksportgodtgorelse-ved-udforsel-af-koretojer/
Medtaget i vores database: 21-11-2022