Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

Bech-Bruun
Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - December 2019
Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

Link: https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2019/generationsskifte-omstrukturering-december2...
Medtaget i vores database: 12-01-2020
Beierholm
Udtagningsmoms på fast ejendom - NYT
Ikrafttrædelse forventes først omkring 1. juli 2020

Link: http://www.beierholm.dk/nyheder-events/nyhed/nyhedselement/vis/detaljer/udtagningsmom...
Medtaget i vores database: 10-01-2020
Beierholm
Kantineordninger 2020
I mange virksomheder er der etableret en kantineordning. Formen af kantineordningen varierer meget i forhold til virksomhedens størrelse. Det er forskelligt, om virksomheden selv ansætter køkkenpersonale og driver kantinen, eller kantinedriften udliciteres til et cateringfirma

Link: http://www.beierholm.dk/nyheder-events/nyhed/nyhedselement/vis/detaljer/kantineordnin...
Medtaget i vores database: 10-01-2020
PwC
Folketinget har vedtaget lovforslag om tilpasning af tonnageskatteordningen og DIS-ordningen
Folketinget vedtog den 20. december 2019 L72 A og L72 B om tilpasning af DIS-ordningen (nettoløn til søfolk) og tonnageskatteordningen til EU-retten samt tilpasning af refusionsordningen for søfolk på sandsugere til EU-retten og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe mv.

Link: https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/01/folketinget-har-vedtaget-lovforslag-om-tilpasn...
Medtaget i vores database: 12-01-2020
PwC
Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift
Vi har udarbejdet et regneark, som din virksomhed kan anvende til afstemning og kontering af el- og vandfakturaen, herunder den del af afgiften, der kan godt-gøres. Ønsker du at anvende regnearket gældende fra den 1. januar 2020, kan du downloade det nederst på siden. Regnearket er meget simpelt at bruge, idet der blot skal indtastes elforbrug i kWh og/eller vandforbrug i m3.

Link: https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/01/beregn-din-godtgoerelse-af-el-og-vandafgift.ht...
Medtaget i vores database: 12-01-2020
Folketingets Ombudsmand
Transportørers rolle ved internethandel uden for EU og klagevejledning i Toldstyrelsens afgørelser om told mv.
På baggrund af omtale på Skatteforvaltningens hjemmeside indledte ombudsmanden en generel undersøgelse af spørgsmålet om transportørens rolle ved borgeres internethandel uden for EU, herunder et spørgsmål om delegation af afgørelseskompetence. Det fremgik bl.a. af hjemmesiden, at det, når en borger køber varer over internettet uden for EU, er transportøren, der beregner told mv. af varen, og at borgeren betaler told mv. til transportøren.

Link: http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2019-34/pdf1/
Medtaget i vores database: 10-01-2020
Folketingets Ombudsmand
Krav til underretning af parter om forventet sagsbehandlingstid er ikke overholdt
I underretninger til borgerne om forventet sagsbehandlingstid har Skatteankestyrelsen ramt mellem 16 og 49 måneder ved siden af i forhold til den faktiske sagsbehandlingstid i sagerne.

Link: http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/underretning_om_forventet_sagsbehandling...
Medtaget i vores database: 13-01-2020
World Trade Organization
DDG Wolff: China of today is vastly different from the China that joined the WTO in 2001
In a speech to Chinese university students visiting the WTO on 13 January, Deputy Director-General Alan Wolff underlined that China’s accession to the WTO accelerated the country’s process of internal economic reform. He said that the multilateral trading system provides the essential international legal structure to assure China’s economic future through trade and encouraged China to use its extensive expertise with respect to the WTO to help the organization update its rulebook and maintain the value of the global trading system. This is what he said:

Link: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgaw_13jan20_e.htm
Medtaget i vores database: 14-01-2020
World Customs Organization
WCO addresses Working Party on Customs Union under Croatia's EU Council Presidency
At the invitation of the Croatian Presidency of the Council of the European Union (EU), WCO Secretary General Kunio Mikuriya attended a meeting of the EU Working Party on Customs Union (Customs Union Group - CUG), held on 10 January 2020 in Brussels, Belgium to present the WCO’s outlook for 2020.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/wco-addresses-working-party-on-c...
Medtaget i vores database: 14-01-2020
World Customs Organization
The Seventh WGRKC Meeting Discussed the Way Forward for the Comprehensive Review of the RKC
The Seventh Meeting of the Working Group on the Comprehensive Review of the Revised Kyoto Convention (WGRKC) was held from 9 to -13 December 2019 at the WCO Headquarters in Brussels, with the attendance of 42 delegates from 19 Member Customs administrations and 7 external stakeholders.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/the-seventh-wgrkc-meeting-discus...
Medtaget i vores database: 14-01-2020
World Customs Organization
The WCO INAMA Project and the Nigeria Customs Service join forces to combat Illegal Wildlife Trade
As part of the continuous commitment of the World Customs Organization (WCO) to mitigate Illegal Wildlife Trade (IWT), a diagnostic mission and an implementation mission were carried out in Nigeria in November and December 2019 respectively, under the auspices of the WCO INAMA Project.

Link: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/the-wco-inama-project-and-the-ni...
Medtaget i vores database: 14-01-2020