Få SkatteMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til SkatteAvisens gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


SkatteMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om skat.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

SkatteMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Flemming L Bach.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, MomsMail, Folketings-bilag og Skatte-Avisen.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Depechen-artikel: Sådan undgår I arbejdsudlejeskat for udenlandsk arbejdskraft
Hør indlæg fra Skattestyrelsen, når vi holder gå-hjem-møde i Aalborg og Vejle om reglerne for, hvornår danske virksomheder skal betale arbejdsudlejeskat, hvis de benytter udenlandsk arbejdskraft. Det er gratis at deltage

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/saadan-undgaar-i...
Medtaget i vores database: 18-01-2022
BDO
Depechen-artikel: Momslån: Ikke alle kan få en afdragsordning hos Skattestyrelsen
Skattestyrelsen tilbyder en betalingsordning over 24 måneder til de virksomheder, som ikke kan betale deres momslån, men dem, der har mest brug for det, opfylder næppe betingelserne for at få en sådan ordning

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/momslan-ikke-all...
Medtaget i vores database: 18-01-2022
BDO
Depechen-artikel: Moms og skat ved handel med skins
Gamere, der handler med skins, kan blive mødt med store moms- og skattekrav, hvis de handler for at tjene penge. Dem, der har tabt penge ved handel med skins, har til gengæld gode muligheder for skattefradrag

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/moms-og-skat-ved...
Medtaget i vores database: 18-01-2022
BDO
Depechen-artikel: Danske virksomheder betaler for meget i told for varer fra England
Meget tyder på, at virksomhederne endnu ikke har sat sig ind i den handelsaftale, der blev indgået, da Storbritannien forlod EU, og derfor unødigt betaler for meget i told for varer, der importeres herfra

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/danske-virksomhe...
Medtaget i vores database: 18-01-2022
BDO
Depechen-artikel: Elbiler – moms, skat og elafgift
For dem med firmabil er det et skattefrit personalegode, hvis arbejdsgiveren betaler for opsætning af en ladestander på privatadressen og for strømmen herfra til opladning af bilen.

Link: https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/elbiler-moms-ska...
Medtaget i vores database: 18-01-2022
Bech-Bruun
Prisloft i overskudsvarmeaftaler
Ny regulering for overskudsvarme indebærer et loft over de samlede omkostninger til køb af overskudsvarme, som varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i deres varmepriser.

Link: https://www.bechbruun.com/da/nyheder/2022/prisloft-i-overskudsvarmeaftaler
Medtaget i vores database: 22-01-2022
Dansk Revision
Covid-19: Tilbagebetaling af moms- og A-skattelån
Det er snart 1. april, og dermed nærmer sig for mange virksomheder i forhold til at betale de første momslån og A-skattelån tilbage. De første moms- og A-skattelån forfalder snart til betaling, og det betyder, at mange virksomheder skal have hånden i lommen og finde plads i likviditeten. Har du ikke likviditet er der dog fortsat hjælp at hente via en betalingsordning.

Link: https://www.danskrevision.dk/nyheder/corona-momslaan-askattelaan-tilbagebetaling
Medtaget i vores database: 22-01-2022
Dansk Revision
Nu bliver holdundervisning momspligtigt
Et lovforslag fra Skatteministeriet vil betyde, at en del undervisning, der er fritaget for moms i dag, bliver omfattet af momspligt. Den ændring af momsloven vil betyde, at fitnesscentre, køreskoler og andre undervisningsudbydere vil skulle betale mere i moms. Lovforslaget vil medføre, at nogle undervisere går fra at levere momsfri undervisning til at levere momspligtig undervisning, da den ikke længere anses for at være momsfri ”skoleundervisning”.

Link: https://www.danskrevision.dk/nyheder/ny-momslov
Medtaget i vores database: 22-01-2022
OECD
New OECD hub to boost transparency on the tax treatment of foreign aid
OECD today launched a new digital hub to improve transparency around the taxation of development aid by presenting approaches taken by participating donor countries to claiming tax exemptions on goods and services funded by official development assistance (ODA).Link: http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/nuevaplataformadelaocdeparaaumentarlatransp...
Medtaget i vores database: 20-01-2022
OECD
New OECD hub to boost transparency on the tax treatment of foreign aid
OECD today launched a new digital hub to improve transparency around the taxation of development aid by presenting approaches taken by participating donor countries to claiming tax exemptions on goods and services funded by official development assistance (ODA).Link: http://www.oecd.org/tokyo/newsroom/new-oecd-hub-to-boost-transparency-on-the-tax-trea...
Medtaget i vores database: 21-01-2022
Kammeradvokaten
Moms af kontrolgebyrer i privatejede parkeringsanlæg
EU-Domstolen fastslår, at parkeringsselskaber skal betale moms af kontrolgebyrer.

Link: https://kammeradvokaten.dk/nyheder-viden/nyheder/2022/12/moms-af-kontrolgebyrer-i-pri...
Medtaget i vores database: 20-01-2022
TVC Advokatfirma
Fejlindberetning på mere end 350.000 kr. ændret ved ekstraordinær genoptagelse
Skattestyrelsen blev pålagt at genoptage og ændre en fejlindberetning, idet fejlindberetningen var en særlig omstændighed.

Link: https://tvc.dk/nyheder/2022/fejlindberetning-paa-mere-end-350000-kr-aendret-ved-ekstr...
Medtaget i vores database: 22-01-2022
TVC Advokatfirma
Omvalg: Genoptagelse på grund af praksisændring
Nyt styresignal giver mulighed for genoptagelse af afgørelser, hvor Skattestyrelsen (tidligere SKAT) har begrundet et afslag på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem skattemyndighedernes ændring af skatteansættelsen og det valg, som der ønskes ændret.

Link: https://tvc.dk/nyheder/2022/omvalg-genoptagelse-paa-grund-af-praksisaendring/
Medtaget i vores database: 22-01-2022
TVC Advokatfirma
Udvalgte virksomheder får et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen i 2022
Skattestyrelsen stiller i dag krav om digitale kasseapparater hos en række virksomheder, herunder kiosker og restauranter, og har arrangeret en lang række kontrolbesøg i 2022.

Link: https://tvc.dk/nyheder/2022/udvalgte-virksomheder-faar-et-kontrolbesoeg-fra-skattesty...
Medtaget i vores database: 22-01-2022