Få SkatteMail
gratis i 4 uger


SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

  

Om SkatteMail

SkatteMail indeholder alt om skat og regnskab til virksomheder, revisorer og rådgivere.

Foruden alle love og regler kan du på SkatteMail finde en række hjælpeværktøjer i form af artikler og publikationer om aktuelle emner samt programmer og blanketter mv., der gør det lettere at udarbejde selvangivelse og regnskab.

Dine fordele og besparelser med SkatteMail
 • Spar tid i din indsamling af viden
 • Spar penge på abonnementer
 • Altid opdateret
 • Alt om skat og regnskab samlet ét sted
 • Værktøjskasse med beregningsprogrammer, checklister og publikationer
 • Artikler fra skatte- og regnskabseksperter
 • Nyhedsbrev
 • Lovnyt med fortolkning af nye regler og love
 • Vejledninger fra ToldSkat
 • Bilag fra Skatte- og Afgiftsudvalget
 • Beløbsgrænser og satser
gratis prøveabonnement

Få et gratis og uforpligtende prøvekodeord til SkatteMail i 7 dage. Når prøveperioden er ved at udløbe, vil vi henvende os til dig for at høre, hvad du synes om SkatteMail, og om du ønsker at tegne abonnement.

Er du tilfreds med abonnementet efter prøveperioden, koster et abonnement på SkatteMail 4.300,00 kr. om året.

Hvis I er flere i samme firma (samme fysiske adresse) som ønsker at modtage SkatteMail, er prisen for efterfølgende abonnementer 25% af prisen for det første abonnement. Det 8. og alle efterfølgende abonnementer er gratis.

Ovenstående priser er alle ekskl. moms og gælder pr. kontoradresse.

Betingelser

Et abonnement på SkatteMail er personligt. Nyhedsbrevet må således ikke videresendes til andre, hverken gennem automatiserede systemer eller ved egen foranstaltning. Et personligt brugernavn og password må ikke deles med eller oplyses til andre medmindre dette er led i en central registrering af kundens abonnementer.

Dette gælder både internt i egen virksomhed og eksternt.

TaxCon Medier I/S logger brugen af vores services herunder også IP-adressen på den besøgende. TaxCon forbeholder sig ret til at ændre brugernavn ved mistanke om misbrug herunder at bede brugeren forklare atypiske mønstre i brugerens anvendelse.

TaxCon forbeholder sig ret til at opsige abonnementsaftalen og tilbagebetale abonnementsafgiften for den resterende abonnementsperiode uden yderligere begrundelse.

Generelt forbeholder TaxCon sig altid retten til at nægte at levere forlagets tjenester uden yderligere begrundelse.

Opkrævning af abonnementsafgift sker primo den måned, hvori abonnementet udløber. Betalingsfristen er 8 dage. Udløbne og ubetalte abonnementer lukkes på udløbsdatoen. TaxCon yder ikke kredit ud over det her fastsatte.

 

Login og password

For at få adgang til indholdet på SkatteMail, skal du have et brugernavn og password, som du selv vælger ved oprettelsen af abonnementet.

Der er også mulighed for at anvende IP-adressen som adgangskontrol.

Læs mere om brugernavn, password og IP-login.

Hvem står bag SkatteMail?

SkatteMail udgives af TaxCon Medier. Ansvarshavende redaktør er Flemming L. Bach

Ophavsret og ansvar på SkatteMail.dk

Brugen af www.skattemail.dk og andet med relation til denne hjemmeside er omfattet af følgende:

Ophavsret

© 2003 SkatteMail

Det er tilladt at gengive indholdet med tydelig kildeangivelse såfremt formålet er at sprede information og ikke har kommercielt sigte.

Ansvar for indhold

MSkatteMail fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle indholdsmæssige og faktuelle fejl og for de tab, der måtte opstå for de personer, som udelukkende sætter deres lid til dokumenterne under www.SkatteMail.dk eller til web-siden relaterede dokumenter.

Links

Visse links fører til andre web-sider og/eller dokumenter, der ikke tilhører SkatteMail og som SkatteMail ikke udøver kontrol med og indflydelse på. Sådanne links skal ikke opfattes som en af SkatteMail foretaget godkendelse af disse web-sider og/eller dokumenter eller af den/de, som gør materialet tilgængeligt. Links skal altid opfattes alene som en service fra SkatteMail.