SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 46

Kære Læser

NB: Vi har desværre haft en fejl på det script, der udsender nyhedsbrevet. Vi har derfor valgt at sende SkatteMail igen til alle modtagere. Vi beklager, hvis du derved modtager SkatteMail to gange i denne uge.

-----------

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. de nye satser for landbrugere mm. vedrørende normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2015. Desuden er der kommet en række afgørelser og domme. Vil du se dem som SKAT har tabt til skatteydere skal du se under "Ikke offentliggjorte kendelser", hvor skatteyderen vinder over halvdelen af sagerne.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Udkast til forslag til ændring af årsregnskabsloven er nu ude i høring
Husk den frivillige acontoskat!
At Last, Some Output on the Fight against Double Non-taxation
Overview of New Paths and Patterns in EU Tax Development with Focus on EU Soft Law and External Factors (Part 2)
Ensuring the Effectiveness of Fiscal Supervision in Third Country Situations
Transfer Pricing of Mayor EC Member Countries with Reference to the 2014 Corporate Income Tax Burden of the Thirty-Four OECD Member Countries ? Germany, France, United Kingdom, and Italy Compared
Inheritance Taxes and European Union Law: A Case Law to Be Inherited?
Genoptagelse af skatteårene 2010-2013 - praksisændring i forhold til personfradrag ved lempelse for udenlandsk indkomst
Developing countries and BEPS
Developing countries to play greater role in OECD/G20 efforts to curb corporate tax avoidance
Monaco deepens commitment to fight offshore tax avoidance and evasion
Strengthening Global Growth: The G20 Brisbane Summit’s Challenges and Contributions
Release of discussion draft on Action 7 (Prevent the Artificial Avoidance of PE Status) of the BEPS Action Plan
Parcelhusreglen
Firmajulegave

SKAT-meddelelser
Landbrug – vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2015
Vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2014

Bindende svar
Husstandsvindmølle - beskatning af eget forbrug
Sammenlægning af a.m.b.a’er
Skattemæssige konsekvenser opdeling af I/S

Domme
Lønudgifter - nægtet fradrag - hovedaktionærs udgifter - manglende lønaftale
Forening - godkendelse - gavemodtager
Omkostningsgodtgørelse - forhåndstilsagn - syn og skøn

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141110' AND [SkatteraadChanged] <= '20141116') OR ([LSRChanged] >= '20141110' AND [LSRChanged] <= '20141116') OR ([ByretChanged] >= '20141110' AND [ByretChanged] <= '20141116') OR ([LandsretChanged] >= '20141110' AND [LandsretChanged] <= '20141116') OR ([HojesteretChanged] >= '20141110' AND [HojesteretChanged] <= '20141116')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Udkast til forslag til ændring af årsregnskabsloven er nu ude i høring

På baggrund af det nye EU-regnskabsdirektiv, der blev vedtaget i 2013, er der nu udsendt et høringsudkast til ændringer til årsregnskabsloven.


EC Tax Review

At Last, Some Output on the Fight against Double Non-taxation

Article, Luc De Broe, Professor Dr of Tax Law KU Leuven, Partner Laga Brussels, Holder of the Deloitte Chair in International & EU Tax Law.


EC Tax Review

Overview of New Paths and Patterns in EU Tax Development with Focus on EU Soft Law and External Factors (Part 2)

A very different - more indirect and factual than formal legal - contribution to the EU tax law-making process is that of the influence of external multi-disciplinary factors. They relate in particular to economic, political and social embedding, comparative better international law, morality and historical imprint. As they are by nature external factors - and by the same token non-legal acts - their impact on the making and evolution of EU tax law is limited to inspiring the official competent EU authorities, eventually serving as 'bottom-up' element in the hard or soft tax law-making process when recognized and legitimized by the 'top-down stamp' of the official competent EU authorities.


EC Tax Review

Ensuring the Effectiveness of Fiscal Supervision in Third Country Situations

Member States frequently try to justify restrictive tax provisions with the need to ensure an effective fiscal supervision. In this context, the European Court of Justice (ECJ) has applied this justification reason notably different in intra-EU situations and in situations involving a third country. In the latter cases, the Court tends to be less stringent regarding the acceptance of this justification. In light of the most recent judgments of the ECJ, namely Welte and Emerging Market Series, this article seeks to determine how much leeway the Member States have to implement provisions that foresee an unequal treatment of capital investments in third country situations.


EC Tax Review

Transfer Pricing of Mayor EC Member Countries with Reference to the 2014 Corporate Income Tax Burden of the Thirty-Four OECD Member Countries ? Germany, France, United Kingdom, and Italy Compared

In the February 2014 issue of the EC Tax Review, the author compared the anti-avoidance legislation in the mayor EC Member Countries Germany, France, United Kingdom and Italy and suggested some international tax planning strategies - without regard to transfer pricing (part 1). The author now considers transfer pricing involving these mayors EC Member Countries Germany, France, United Kingdom, and Italy and suggests further transfer pricing strategies also with regard to the up-to-date CIT rates in OECD countries (part 2).


EC Tax Review

Inheritance Taxes and European Union Law: A Case Law to Be Inherited?

Inheritance taxes are direct taxes that are levied upon the death of a person. As direct taxes, they are closely connected to the fiscal sovereignty of Member States, falling within their competence. However, these taxes can set serious obstacles to the functioning of the internal market while the absence of appropriate ways of relieving cumulative taxation of inheritances may lead to levels of taxation that are appreciably higher than those applicable in situations that are purely internal to one or other of the Member States involved. At this article, the case law of European Court of Justice concerning inheritance taxes will be reviewed and commented on, including the most recent decisions of ECJ, while there will be an extensive presentation of the double taxation problem, caused by the application of inheritance taxes by two or more Member States.


EY

Genoptagelse af skatteårene 2010-2013 - praksisændring i forhold til personfradrag ved lempelse for udenlandsk indkomst

SKAT er i færd med at udstede ændrede årsopgørelser fra 2010 og frem - ændringerne skyldes en praksisændringen i forhold til beregningen af personfradrag.


OECD

Developing countries and BEPS

Engagement of developing countries in the international tax agenda, including on BEPS, is imperative, in particular to ensure they receive appropriate support to address the specific implementation challenges they face. The input received from developing countries has been fed directly into the development of the BEPS Action Plan.


OECD

Developing countries to play greater role in OECD/G20 efforts to curb corporate tax avoidance

The OECD released today its new Strategy for Deepening Developing Country Engagement in the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project, which will strengthen their involvement in the decision-making processes and bring them to the heart of the technical work.


OECD

Monaco deepens commitment to fight offshore tax avoidance and evasion

OECD Secretary-General Angel Gurría welcomed today the Principality of Monaco’s commitment to strengthen international tax co-operation after it became the 84th jurisdiction participating in the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.


OECD

Strengthening Global Growth: The G20 Brisbane Summit’s Challenges and Contributions

The G20 needs to go structural, social, and green! With fiscal and monetary policy room nearly exhausted, structural reforms are the best choices, sometimes the only choice. The OECD battle cry in this regard has been unchanged since 2008: “go structural!”.


OECD

Release of discussion draft on Action 7 (Prevent the Artificial Avoidance of PE Status) of the BEPS Action Plan

The Committee on Fiscal Affairs (CFA) invites interested parties to send comments on this discussion draft, which includes the preliminary results of the work carried on with respect to issues related to the artificial avoidance of PE status and includes proposals for changes to the definition of permanent establishment found in the OECD Model Tax Convention.


Redmark

Parcelhusreglen

Adskillige afgørelser og domme i de seneste år har omhandlet den såkaldte parcelhusregel, nemlig hvorvidt en fortjeneste ved salg af et en- eller tofa...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Landbrug – vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2015

SKM2014.776.SKAT

Vedrører: Statsskatteloven § 4 og § 6

SKAT har fastsat vejledende priser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2015. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 11. november 2014


Indholdsfortegnelse 

SKAT-meddelelse: Vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2014

SKM2014.775.SKAT

Vedrører: Varelagerloven

SKAT har fastsat vejledende priser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2014. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 11. november 2014.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Husstandsvindmølle - beskatning af eget forbrug

SKM2014.782.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 8 P, stk. 9. Momsloven § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 37, stk. 1 og 2

En skattepligtig, der drev et deltidslandbrug, påtænkte at anskaffe en husstandsvindmølle på 10 kW eller derunder. Skatterådet kunne på grundlag af et fremlagt budget bekræfte, at husstandsvindmøllen i henhold til statsskattelovens regler betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed. Den skattepligtige skulle indtægtsføre et beløb, der opgøres som 2,22 kr. pr. kWh (2014) som eget forbrug af strøm i stuehuset, jf. ligningslovens § 8, stk. 9. Der skulle derimod ikke foretages intern afregning af den strøm, der produceres af vindmøllen til brug i landbrugsvirksomheden. Skatterådet lagde i denne forbindelse til grund, at vindmøllen og landbruget var to særskilte virksomheder og forudsatte, at landbruget var en erhvervsmæssig virksomhed.

Skatterådet bekræfter, at husstandsvindmøllen i henhold til momsloven kan anses som økonomisk virksomhed, og at der er fradragsret for moms af anskaffelse af vindmøllen. Når vindmøllen også forsyner privatboligen med el, er der valgfrihed mellem brug af reglerne om fuld fradragsret i momslovens § 37, stk. 1, og reglerne om delvis fradragsret i momslovens § 38, stk. 2. Bruges reglerne om fuld fradragsret, skal der betales udtagningsmoms af den el, der forbruges i privatboligen.

Det ændrer ikke på, hvilket beløb, der skal indtægtsføres som eget forbrug af strøm i stuehuset, at husstandsvindmøllen anses som økonomisk virksomhed i henhold til momsloven.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Sammenlægning af a.m.b.a’er

SKM2014.780.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 4 og stk. 6, § 8, stk. 1, samt § 13, stk. 1, nr. 1. Aktieavancebeskatningsloven §1. Ligningsloven § 16 A. Statsskatteloven § 4

Sagen omhandler en påtænkt sammenlægning af to varmeværk. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et A A.m.b.a. kunne indskyde aktierne i det nystiftede selskab, C A/S, i B A.m.b.a. efter en analog anvendelse af overkursreglen i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 1, hvorved B A.m.b.a. ikke ville være skattepligtig af værdien af de indskudte aktier. Skatterådet kunne derimod bekræfte, at det nystiftede A/S forbliver skattefritaget efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, både i forbindelse med modtagelsen af et apportindskud i form af distributionsaktiviteten fra det skattepligtige varmeværk, og hvis det køber varme mv. fra samme. Endelig bekræftedes det, at sammenlægningen ikke ville have skattemæssige konsekvenser for forbrugerne i varmeværkerne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssige konsekvenser opdeling af I/S

SKM2014.772.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 8 P. Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 9, og stk. 7.

Spørger er stiftet som ejer af vindmøller udbudt under køberetsordningen i lov om vedvarende energi. Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger, der er oprettet med flere møller, kan udskille en eller flere møller til selvstændige I/S'er uden at dette har skattemæssige konsekvenser.

Skatterådet kan bekræfte, at udskilles en eller flere møller vil disse kunne anses for at være selvstændige virksomheder, og de ikke vil blive omfattet af personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 9, da det må anses for alene have været forbigående, tilfældigt og uden det har været tilsigtet, at der har været flere end 10 ejere af den mølle, der udskilles.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Lønudgifter - nægtet fradrag - hovedaktionærs udgifter - manglende lønaftale

SKM2014.778.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren med rette var blevet nægtet fradrag i indkomståret 2009 for løn- og honoraromkostninger svarende til kr. 430.677,-, der skulle være udbetalt til henholdsvis sagsøgerens tidligere direktør og til sagsøgerens repræsentant i sagen, som også tidligere havde været direktør for selskabet. Sagsøgeren frafaldt i sit påstandsdokument sine påstande vedrørende indkomstårene 2010 og 2011.

Som grundlag for sagsøgerens krav på fradrag i indkomståret 2009 henviste sagsøgeren til en engelsk domstolskendelse af 12. september 2008 vedrørende bodeling i forbindelse med skilsmissen mellem sagsøgerens tidligere direktør og sagsøgerens repræsentant i sagen.

Retten udtalte, at bevisbyrden for, at der var afholdt en fradragsberettiget udgift, som udgangspunkt påhvilede sagsøgeren, og retten lagde til grund, at der ikke fandtes løn- eller honorarbilag eller løn- eller ansættelsesaftaler i selskabet, der kunne dokumentere udbetaling af løn eller honorar for udført arbejde.

For så vidt angår den engelske domstolskendelse fandt retten, at den fremstod som et privatretligt dokument udfærdiget som led i skilsmissen, og at beløbet, der ifølge domstolskendelsen skulle udbetales til sagsøgerens tidligere direktør og til sagsøgerens repræsentant i sagen, måtte anses for en privat udgift uden relevant forbindelse til driften af selskabet. Til støtte herfor henviste retten til, at parterne ikke selv havde anset beløbet som en løn- eller honorarudbetaling, og at sagsøgerens repræsentant i retten havde forklaret, at der var tale om en udbetaling af et rådighedsbeløb fra fællesboet til advokatudgifter og andre fornødenheder mv.

Sagsøgeren havde således ikke godtgjort, at der var afholdt en udgift for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst i indkomståret 2009, og udgiften kunne derfor ikke anses for fradragsberettiget.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Forening - godkendelse - gavemodtager

SKM2014.777.HR

Vedrører: Ligningsloven § 8 A og § 12

Sagen drejede sig om, hvorvidt H1.1 har ret til at opnå godkendelse efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3. Efter disse bestemmelser fradrages gaver, henholdsvis løbende ydelser, som den skattepligtige har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner mv., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller almennyttigt øjemed. Fradragsretten er betinget af, at SKAT har godkendt den pågældende forening mv. i henhold til bestemmelserne.

H1.1 havde fået afslag på godkendelse efter ligningsloven med den begrundelse, at H1.1 ikke havde 300 kontingentbetalende medlemmer.

Højesteret fastslog, at der i ligningsloven var hjemmel til ved en bekendtgørelse at fastsætte bestemmelse om, at en forening for at blive godkendt skal have et antal kontingentbetalende medlemmer, der overstiger 300. Endvidere fastslog Højesteret, at H1.1 skulle behandles efter de regler i bekendtgørelsen, der gælder for foreninger, og at H1.1 ikke opfyldte minimumskravet om antal kontingentbetalende medlemmer.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - forhåndstilsagn - syn og skøn

SKM2014.774.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 52, stk. 3

Sagen vedrørte en prøvelse af Landsskatterettens afslag på skatteyderens anmodning om at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 3, til udgifterne forbundet med afholdelse af syn og skøn i en verserende sag ved Landsskatteretten.

Retten fandt, at der med bestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 3, og i Landsskatterettens forretningsorden § 19, stk. 6, var overladt skattemyndighederne en skønsmæssig beføjelse til at vurdere, om der bør ydes fuld omkostningsgodtgørelse til udgifterne forbundet med afholdelse af syn og skøn.

Retten fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn, og Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0097718
Gaveafgift
Klagen vedrører ansættelse af gaveafgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og beder SKAT genberegne afgiften.
Afsagt: 30-09-2014

Journalnr: 14/3305219
Aktieindkomst
SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst idet beløbet er anset som skattepligtig udlodning fra klagerens selskab i henhold til ligningslovens § 16 A. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 01-10-2014

Journalnr: 13/0089779
Anvendelse af kapitalafkastordningen
Skatteankenævnet har ikke anerkendt, at klageren kan anvende kapitalafkastordningen, hvorved selvangivet kapitalafkast er flyttet fra kapitalindkomst til personlig indkomst. Landsskatteretten ændrer afgørelsen for så vidt angår anvendelsen af kapitalafkastordningen.
Afsagt: 01-10-2014

Journalnr: 12/0203405
Fradrag for benzinudgifter
Klagen vedrører fradrag for benzinudgifter der ikke er anset for at vedrører driften af selskabet. Landsskatteretten godkender fradrag for den betydende del af det omhandlede beløb.
Afsagt: 01-10-2014

Journalnr: 13/0076842
Fradrag for tab på debitorer og afskrivning på driftsmidler
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer og afskrivning på driftsmidler. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-09-2014

Journalnr: 13/0156284
Førhøjelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører forhøjelse af skatteansættelsen med ikke selvangivet indkomst fra virksomhed.
Afsagt: 30-09-2014

Journalnr: 13/0097719
Gaveafgift
Klagen vedrører ansættelse af gaveafgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og beder SKAT genberegne afgiften.
Afsagt: 30-09-2014

Journalnr: 13/0097722
Gaveafgift
Klagen vedrører ansættelse af gaveafgift. Landsskatteretten ændrer afgørelsen og beder SKAT genberegne afgiften.
Afsagt: 30-09-2014

Journalnr: 13/0101302
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelserne som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 29-09-2014

Journalnr: 13/0090509
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 29-09-2014

Journalnr: 13/0096779
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelserne som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 29-09-2014

Journalnr: 13/0074124
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelserne som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 29-09-2014

Journalnr: 13/0074128
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelserne som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 29-09-2014

Journalnr: 13/0074323
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 30-09-2014

Journalnr: 13/0074366
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 29-09-2014

Journalnr: 13/5035541
Konsekvensafgørelse
Klagen vedrører forhøjelse af skattepligtig indkomst under sambeskatning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-10-2014

Journalnr: 13/0089798
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 01-10-2014

Journalnr: 13/0218216
Tab på fordring
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på fordring. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 02-10-2014

Journalnr: 12/0270199
Tonnagebeskatning
Klagen vedrører tonnageskatteloven, herunder 4:1 reglen i tonnageskattelovens § 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-10-2014

Journalnr: 12/0205291
Værdi af fri bil, fri kunst og maskeret udlodning
Klagen vedrører skat af fri bil og maskeret udlodning vedrørende advokatudgifter. Landsskatteretten nedsætter værdien af fri kunst og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 01-10-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-11-2014 - 16-12-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-640/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 18-12-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud – tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, TEU – tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb – afgifter opkrævet i strid med EU-retten – national lovgivning der med tilbagevirkende kraft begrænser retsmidlerne for tilbagesøgningskrav vedrørende beløb der er betalt med urette – overtrædelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet

Tidligere dokument: C-640/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Taxation: EU Council made progress on parent-subsidiary Directive, discussed FTT and standard VAT return…

The battle against tax fraud and tax evasion

Commission publishes non-confidential version of decision to open investigations into transfer pricing arrangements on corporate taxation of Starbucks (The Netherlands)

 

Nyt fra Parlamentet

Luxleaks: MEP'erne presser på for debat med Rådet og Kommissionen om skatteunddragelse

Luxleaks: MEP'erne presser på for debat med Rådet og Kommissionen om skatteunddragelse

Åbning af samlingen: Debat om skatteunddragelse med Juncker og Moscovici tilføjet dagsordenen

Organiseret skatteunddragelse af luxembourgske myndigheder  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

De gamle Digitale Signaturer bliver lukket i november – sådan får din virksomhed en ny signatur


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

B 26 Forslag til folketingsbeslutning om en pulje til turismeerhvervet.
Fremsat den 14. november 2014

B 27 Forslag til folketingsbeslutning om videreførelse af boligjobordningen (håndværkerfradraget).
Fremsat den 14. november 2014

B 31 Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager.
Fremsat den 14. november 2014

L 63 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).
Fremsat den 12. november 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 10 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvor stor en risiko staten løber i forhold til mistet skatteprovenu som følge af ordningen om medarbejderinvesteringsselskaber, til skatteministeren

L 40 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 41 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 12/11-14 fra Rejsearbejdere.dk

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 12/11-14 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

L 5 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.

Bilag

Bilag 2

1. udkast til betænkning

L 6 Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 12/11-14 fra Ernst & Young

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 31/10-14 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 1/11-14, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 5/11-14 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-14 fra Ernst & Young, til skatteministeren

L 63 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenL 63.Høringsskema
L 63.høringssvar.PDF

L 7 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.

Bilag

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke beføjelser indiske embedsmænd har i forbindelse med den form for samarbejde, hvor de danske skattemyndigheder tillader, at repræsentanter for de indiske skattemyndigheder er til stede ved en skatteundersøgelse, som de danske skattemyndigheder foretager hos en person eller en virksomhed i Danmark, til skatteministeren

L 8 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.

Bilag

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil fremsende en oversigt over de områder, hvor der tillægges Danmark beskatningsret som kildeland, men hvor Danmark efter interne skatteregler ikke kan udnytte denne beskatningsret i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Ghana, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om hvilke overvejelser ministeren har gjort sig i forbindelse med forhandlingerne omkring dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Ghana i forhold til at gøre brug af den modeloverenskomst, der er udarbejdet i OECD-regi frem for modeloverenskomsten, der er udarbejdet i FN-regi, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren vil redegøre for bevæggrunden for at flytte en række beskatningsrettigheder fra Ghana til Danmark, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om der har været nogen særlige danske forretningsmæssige og/eller investeringsmæssige grunde til, at Skatteministeriet har valgt at indgå i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana, til skatteministeren

Spm. 5

MFU spm. om kommentar til henvendelsen af 5/11-14 fra Mellemfolkeligt Samvirke, til skatteministeren

L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).

Bilag

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 17

Spm. om ministeren er tilfreds med den tidligere skatteministers beslutning om at ændre styresignalet vedrørende arbejdsudleje, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spørgsmål 17  Svar  

Spm. 18

Spm. om, hvad ministeren mener om, at der skal bruges flere ressourcer for at opkræve mindre skat, til skatteministeren
SAU alm del spørgsmål 18 (3)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 19

Spm. om at redegøre for Danmarks stilling og forhandlingsmandat ved FCTC's Conference of Parties i Moskva – herunder i særdeleshed drøftelserne om min...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU almdel spm 19 (DOK69017548) DOK69101023  Svar  

Spm. 20

Spm. om, hvem der har det formelle ansvar for Danmarks repræsentation ved FCTC forhandlingerne i Moskva, herunder hvilket ministerium der sender repræ...
Svar SAU almdel spm 20 (DOK69017581) DOK69101051
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 21

Spm. om, hvorledes Folketinget har været inddraget, og hvorledes Folketinget er blevet orienteret om Danmarks stilling, forhandlingsmandat og forhandl...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU almdel spm 21 DOK69017838  Svar  

Spm. 23

Spm. om varigt provenutab, til økonomi- og indenrigsministeren
Svar på SAU alm del spm 23
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 24

Spm. om varigt provenutab, til økonomi- og indenrigsministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm. 24  Svar  

Spm. 25

Spm. om varigt provenutab, til økonomi- og indenrigsministeren
Svar på SAU alm.del spm. 25
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 53

Spm. om det er normal praksis, at Skat giver ankenævn gode råd til, hvordan de skal afgøre sager, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 53  Svar  

Spm. 124

Spm. om man som privatperson eller virksomhed kan opnå et fradrag ved donation af en andel af et kunstværk til en kulturinstitution, der i det foregåe...
SAU 124
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 125

Spm. om kompensation ved fjernelse af spærringer samt opkøb af foderkvoter for danske dambrug frem til den 15. december 2014 er skattepligtigt, til sk...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 125 DOK72305645X  Svar  

Spm. 141

Spm. om ministeren vil kommentere på, at Skatterådet har fastslået, at godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven skal være ligestillet med fr...
SAU alm del 141
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 142

Spm. om talepapir fra samrådet den 12/11-14 (SKATs metoder), jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål E-G, til skatteministeren
[Captia] Tale, G (r) (DOK70046428) (DOK72462468)
[Captia] Tale, E, F (12112014) (DOK71139141)
Captia Svar på SAU alm del spm 142 (DOK71285881)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 144

Spm. om at oplyse, om SKATs borger- og retssikkerhedschef har været inddraget i vejledningen/drejebogen for kontrolprojektet om flytning af avancer på...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på 144  Svar  

Spm. 146

Spm. om talepapir til samrådsspørgsmål H og I den 13/11-14 (Inddrivelse af restancer), til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Oversendelsesskrivelse - SAU alm del - spm 146
Talepapir til samråd den 13. november 2014  Svar  

Spm. 147

Spm. om, hvorfor digitale gavekort, der ikke kan ombyttes til kontanter, brugt som firmajulegaver er at betragte som kontanter – og dermed skattepligt...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU - svar på alm del spm 147  Svar  

Spm. 148

Spm. om at oplyse, i forbindelse med offentliggørelsen af den næste kvartalsredegørelse, hvor meget de konstaterede forældelser af restancer i 2014 ud...
SAU alm. del - svar på 148
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 149

Spm. om, hvad det betyder, at nogle restanceinddrivelser delvis er stillet i bero, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på 149  Svar  

Spm. 150

Spm. om, hvad de samlede restancer ved udgangen af 2014 forventes at udgøre, til skatteministeren
SAU alm. del - svar på 150
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 151

Spm. om det fortsat er det samme antal medarbejdere i SKAT, der arbejder med den praktiske inddrivelse af restancer, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på 151  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 243

Vil ministeren redegøre for sin generelle holdning til, at SKAT ikke efterlever afgørelser i f.eks Motorankenævnet og andre nævn?

Spm. S 244

Er ministeren enig med spørgeren i, at det sender et signal om manglende retssikkerhed, når SKAT vælger ikke at efterleve afgørelser fra diverse nævn,...

Spm. S 253

Er det i overensstemmelse med ministerens opfattelse af god retssikkerhed, at man i SKAT kan påberåbe sig tavshedspligt om en ændring af ligningsvejle...

Spm. S 257

I en undersøgelse fra Dansk Iværksætterforening angiver 40 pct. af de adspurgte, at deres største daglige udfordring er spørgsmålet skat og moms, mene...

Spm. S 279

Vil ministeren bekræfte, at Skatteministeriet vil overholde regeringens løfte fra regeringsgrundlaget om, at regeringen vil give »organisationer og an...

Spm. S 293

Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med god retssikkerhed, at det i et tilfælde, hvor en person, der boede i udlandet, men havde en bolig i...

Spm. S 294

Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med god retssikkerhed, at skattemyndighederne kan vente et par år med at offentliggøre en ny praksis i ...

Spm. S 313

Kan ministeren garantere, at der ikke vil være indskrænkning af klageadgang ved et nyt ejendomsvurderingssystem?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse