SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 01

Kære Læser

Jeg håber du er kommet godt ind i det nye år. Jeg tror det bliver et spændende år på skatteområdet, ikke mindst fordi det er folketingsår.

Denne årets første SkatteMail indeholder bl.a. en række artikler fra ind og udland. Desuden finder du en oversigt over alle vigtige datoer i 2015 vedrørende skat og moms.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
De fastfrosne ejendomsvurderinger
Skattefrie kørepenge og diæter i 2015
Flere vedtagne lovforslag
Virksomheders bidrag til velgørenhed
Genvalg af international sambeskatning
Ophør af dansk skattepligt
Vigtige datoer 2015
The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Initiative under Analysis
An Opportunistic, and yet Appropriate, Revision of the Source Threshold for the Twenty-First Century Tax Treaties
BEPS Action 2: Neutralizing the Effects on Hybrid Mismatch Arrangements
Aggressive Tax Planning in EU Law and in the Light of BEPS: The EC Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6
Limit Base Erosion via Interest Deduction and Others
The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes
BEPS: The Issues of Dispute Resolution and Introduction of a Multilateral Treaty
US-Based Pushback on BEPS
Tax Holidays in a BEPS-Perspective

Bindende svar
Spildevandsforsyningsselskabs medfinansiering af klimatilpasningsanlæg - skat, fradrag og afskrivning efter statsskatteloven - afvisning
Beskatningstidspunktet for Restricted Stocks Units

Kendelser
Afslag på anmodning om forrentning af tilbagebetalt arveafgift
Forening var skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4, grundet andelsformål
Værdiansættelse af opsparet overskud ved succession
Ikke godkendt fradrag for underskud af skovbrugsvirksomhed

Domme
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg
Ejendomsværdi - grundværdi - fradrag for forbedringer - saglig kompetance - afledt ændring
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - dokumentation

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
foreignHogstadomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141222' AND [SkatteraadChanged] <= '20150104') OR ([LSRChanged] >= '20141222' AND [LSRChanged] <= '20150104') OR ([ByretChanged] >= '20141222' AND [ByretChanged] <= '20150104') OR ([LandsretChanged] >= '20141222' AND [LandsretChanged] <= '20150104') OR ([HojesteretChanged] >= '20141222' AND [HojesteretChanged] <= '20150104')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

De fastfrosne ejendomsvurderinger

Folketinget har vedtaget at videreføre fastfrysningen af de offentlige ejendomsvurderinger, mens der arbejdes med at udfinde et nyt system til foretagelse af disse.

BDO

Skattefrie kørepenge og diæter i 2015

Skatterådet har fastsat de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Ligesom sidste år er satserne for kørepenge nedsat en lille smule, mens satserne for kost og logi er forhøjet.

BDO

Flere vedtagne lovforslag

Lige op til jul vedtog Folketinget en række lovforslag, herunder et forslag om at nedsætte lønkravet til personer, der kan omfattes af den særlige forskerskatteordning samt forslaget om rabat på afgiften på LD-midler.

BDO

Virksomheders bidrag til velgørenhed

Der gælder ikke nogen øvre grænse for virksomheders fradrag for bidrag til velgørende formål, hvis bidraget kan anses for en almindelig driftsomkostning eller for en reklameudgift.

BDO

Genvalg af international sambeskatning

Koncerner, som valgte international sambeskatning for første gang for indkomståret 2005, skal inden udgangen af januar måned 2015 give besked til SKAT, hvis de ønsker at fortsætte hermed.

BDO

Ophør af dansk skattepligt

Landsskatteretten har med en banebrydende kendelse fastslået, at en persons danske skattepligt godt kan ophøre, selvom den pågældendes danske bolig kun er fremlejet for en periode på 2 år.

Beierholm

Vigtige datoer 2015

Oversigt med vigtige datoer for indberetning/indbetaling af moms, skat mv.

Intertax

The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Initiative under Analysis

Content Type Journal ArticlePart of Volume 43, Issue 1AuthorsAna Paula Dourado, Professor at the University of Lisbon, Faculty of Law, CIDEEFF.Journal IntertaxOnline ISSN 0165-2826Print ISSN 0165-2826]]>

Intertax

An Opportunistic, and yet Appropriate, Revision of the Source Threshold for the Twenty-First Century Tax Treaties

The present paper aims to delve into one of the most thrilling debates set out by the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project (specifically Action 1): the reconsideration of the permanent establishment threshold.

Intertax

BEPS Action 2: Neutralizing the Effects on Hybrid Mismatch Arrangements

Curbing tax arbitrage is one of the main priorities of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (endorsed by the G20 and the G8) ever since the public debate on base erosion fully erupted. Neutralizing the effect of hybrid mismatch arrangements has become Action No. 2 of the OECD Base erosion and profit shifting (BEPS) Action Plan. This has resulted in the recent 2014 deliverable, which is divided into two parts: recommendations for domestic law (part I), and treaty issues (part II). The authors analyse and evaluate the report on the 2014 deliverables on BEPS action point 2. They submit that, given the draw backs of specific anti-hybrid rules as to practical and political feasibility, a further review of alternatives is warranted, particularly with respect to CFC and interest deduction limitations. A more simplified mismatch rule applicable to interest seems particularly worthy of further analysis, given that hybrid mismatch arrangements almost always evolve around interest deduction (a notable exception applies with respect to payments to reverse hybrids; however, effective CFC rules may be effective in countering this particular brand of mismatches). In addition, more generic interest deduction limitations (as opposed to specific hybrid mismatch rules) may be a viable complementary way to mitigate double non-taxation resulting from hybrid mismatches and thus act as a sufficient discouragement for entering into such arrangements.

Intertax

Aggressive Tax Planning in EU Law and in the Light of BEPS: The EC Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6

The purpose of this article is to critically assess the meaning of aggressive tax planning and its scope in the current international move to fight against base erosion and profit shifting (BEPS). In the context of the BEPS initiative, aggressive tax planning has been broadly used in several Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and EU soft law instruments. However, it is not clear what new features aggressive tax planning does bring to the settled legal concepts of tax avoidance and tax evasion, and whether it is a legal or merely a tax policy concept. In order to find the meaning of aggressive tax planning in the BEPS context, some of the recommendations put forward in BEPS actions 2 and 6 and in the EC Recommendation on Aggressive Tax planning are analysed and compared in this article.

Intertax

Limit Base Erosion via Interest Deduction and Others

BEPS Action 4 focuses on excessive deductible interest and other financial payments, thus recommending the design of rules in order to prevent base erosion through the use of interest payments and double non-taxation both from an inbound and an outbound perspective.

Intertax

The BEPS Project: Disclosure of Aggressive Tax Planning Schemes

Action 12 of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan promises the development of new rules on disclosure of aggressive tax planning arrangements. This article examines the meaning of the phrase, the experience of the UK with Disclosure of Tax Avoidance Schemes, and raises some issues about the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) plans in this area.

Intertax

BEPS: The Issues of Dispute Resolution and Introduction of a Multilateral Treaty

Any new international rule is liable to engender new disputes between States and/or States and citizens. Where a number of countries are concerned, dispute resolution is facilitated if mechanisms are provided in a multilateral treaty. So, why not embody the substantive rules themselves in such an instrument? There is a certain logic to dealing with these two problems simultaneously, insofar as they are raised by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD's) Base erosion and profit shifting (BEPS) Action Plan.

Intertax

US-Based Pushback on BEPS

The US's Government's main goal is to prevent other countries from taxing what it views as "its" tax base through Base erosion and profit shifting (BEPS). While the US broadly agrees that the issues addressed by BEPS should be remedied, they disagree that a multilateral framework is the best solution for some of these problems.

Intertax

Tax Holidays in a BEPS-Perspective

Authors: Hilde Mæhlum Bjerkestuen, Associate, Thommessen Lawfirm, Oslo, Norway.Hans Georg Wille, Partner, EY Norway, and Visiting Scholar, BI Norwegian Business School.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Spildevandsforsyningsselskabs medfinansiering af klimatilpasningsanlæg - skat, fradrag og afskrivning efter statsskatteloven - afvisning

SKM2014.876.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4 og § 6. Selskabsskatteloven § 1. Skatteforvaltningsloven § 21 og 24

Skatterådet tog stilling til en række spørgsmål i relation til et spildevandsforsyningsselskabs medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i henhold til Miljøministeriets særlige regler herom.

Skatterådet fandt, at spildevandsforsyningsselskabet var rette indkomstmodtager i relation til betalinger fra forbrugerne, der relaterede sig til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Selskabet var således skattepligtigt af indtægterne.

Rådet kunne ikke bekræfte, at selskabet efter SL § 6, stk. 1, litra a, som løbende driftsomkostninger i de enkelte indkomstår kunne fratrække betalinger til en kommune, der dækkede kommunens anlægsudgifter.

Skatterådet bekræftede, at selskabet efter SL § 6, stk. 1, litra a, som løbende driftsomkostninger i de enkelte indkomstår kunne fratrække betalinger til projektejer, der dækkede drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Skatterådet bekræftede endvidere, at selskabet efter SL § 6, stk. 1, litra a, som løbende driftsomkostninger i de enkelte indkomstår kunne fratrække egne forgæves afholdte omkostninger til dokumentation, budgettering og vurdering af klimatilpasningsprojekter.

Skatterådet bekræftede også, at selskabets betaling af projektejers anlægsudgift, der vedrører anlæg, som selskabet ikke kunne være ejer af, men som ejedes af projektejer, ville kunne aktiveres og afskrives efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Rådet tog desuden stilling til nogle spørgsmål om fastsættelse af afskrivningsperioden.

Det udtaltes vejledende, at der for denne type udgifter, der vedrører aktiver, som virksomheden ikke selv ejer, fastsættes en passende afskrivningsperiode, der her - med en nærmere begrundelse - normalt vil kunne fastsættes til 25 år.

Betalinger til kommunen, der dækkede dennes udgifter til finansiering af anlæg (renteudgifter), kunne fratrækkes løbende som driftsomkostninger i betalingsårene, jf. SL § 6, stk. 1, litra a. Disse udgifter var ikke renteudgifter for spildevandsselskabet og derfor ikke omfattet af fradragsretten for renter jf. SL § 6, stk. 1, litra e.

Endelig afviste rådet at svare på et spørgsmål af rådgivningsmæssig karakter.

 

Bindende svar: Beskatningstidspunktet for Restricted Stocks Units

SKM2014.870.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 16

Skatterådet bekræfter, at RSUs med en glidende modningsperiode på 3 år, hvor der årligt sker overførsel af 1/3 af de underliggende aktier til medarbejderen (vesting), betinget af fortsat ansættelse i selskabet, skal beskattes på de respektive modningstidspunkter. Herudover bekræftes, at medarbejdere som udstationeres til Danmark i modningsperioden tillige beskattes af RSUs på de respektive modningstidspunkter.

 

Kendelse: Afslag på anmodning om forrentning af tilbagebetalt arveafgift

SKM2014.869.LSR

Vedrører: Boafgiftslovens § 26, § 30 og § 38. Opkrævningslovens § 7. Rentelovens § 3 og § 5. Skatteforvaltningslovens § 45

Nogle gavedispositioner blev tilbageført med virkning fra gavetidspunktet, og gaveafgifterne blev tilbagebetalt. LSR fandt, at SKAT havde overholdt fristerne i boafgiftsloven, og at der derfor alene skulle svares renter efter anmodningsreglen i SKATs juridiske vejledning afsnit A.A.12.3 .

 

Kendelse: Forening var skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4, grundet andelsformål

SKM2014.868.LSR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 1, stk. 1 nr. 3 og 4 samt § 5A-C. Skatteforvaltningsloven § 26

En organisation, hvis formål det var at fremme samarbejdet mellem danske fiskere i deres bestræbelser for at opnå bedst mulige vilkår for afsætning og fangster, ansås omfattet af skattepligt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4.

 

Kendelse: Værdiansættelse af opsparet overskud ved succession

SKM2014.871.LSR

Vedrører: Boafgiftsloven§ 13a. Dødsboskatteloven § 29 og § 36. Kildeskatteloven § 33 C og § 33 D

Der kunne ikke ske succession i konto for opsparet overskud, da der ikke kunne succederes i den virksomhed, som kontoen vedrørte. Der skulle derfor beregnes passivpost efter boafgiftslovens § 13 a.

 

Kendelse: Ikke godkendt fradrag for underskud af skovbrugsvirksomhed

SKM2014.872.LSR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk.1, litra a

Underskud ved drift af en mindre skovbrugsvirksomhed kunne ikke fradrages, da virksomheden ikke kunne anses for erhvervsmæssigt drevet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg

SKM2014.878.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen angik, hvorvidt skatteyderen var berettiget til yderligere fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til etablering af vandforsyningsledninger internt på skatteyderens ejendom. Landsskatteretten havde ved kendelse af 17. juni 2013 givet skatteyderen fradrag for nogle af de på ejendommen værende vandforsyningsledninger. Sagen drejede sig således om, hvorvidt skatteyderen også var berettiget til fradrag for de resterende vandforsyningsledninger på ejendommen.

Skatteyderen fik ikke medhold i, at skatteyderen var berettiget til yderligere fradrag for de interne vandforsyningsledninger. På baggrund af vandforsyningsledningernes forløb langs de på ejendommen opførte bygninger og grundens begrænsede størrelse fandt retten, at de omhandlede vandforsyningsledninger ikke udgjorde et fradragsberettiget hovedanlæg, som betjener en større del af ejendommen, men derimod et internt fordelingsanlæg, der ikke øger grundens værdi i ubebygget stand, jf. den dagældende vurderingslovs § 17 sammenholdt med § 13.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsværdi - grundværdi - fradrag for forbedringer - saglig kompetance - afledt ændring

SKM2014.877.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17. Skatteforvaltningsloven § 45, stk. 1

Sagen angik berettigelsen af Vurderingsankenævnets og Landsskatterettens inddragelse af det allerede indrømmede fradrag for anlæg af intern vej stort kr. 795.422,- i vurderingen af fradrag for ekstern vej efter vurderingslovens §§ 17 og 18.

Sagsøgeren fik ikke medhold i, at afgørelsen samt kendelsen skulle annulleres med hjemvisning af sagen til vurderingsmyndigheden. Retten fandt ikke grundlag for at statuere, at Landsskatteretten havde overskredet sin saglige kompetence, herunder grænserne for i medfør af skatteforvaltningslovens § 45, stk. 1, at foretage afledte ændringer. Herefter, og da der i øvrigt ikke var anført omstændigheder, der kunne føre til andet resultat, fandt retten ikke grundlag for at annullere Vurderingsankenævnets afgørelse og Landsskatterettens kendelse.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - dokumentation

SKM2014.875.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen angik, om skatteyderen havde dokumenteret at have afholdt udgifter til anlæg af et varmeforsyningsanlæg internt på skatteyderens ejendom, samt om varmeforsyningsanlægget udgjorde et fradragsberettiget hovedanlæg. Landsskatteretten havde nægtet skatteyderen fradrag under henvisning til, at skatteyderen ikke havde dokumenteret at have bekostet varmeforsyningsanlægget.

Derudover angik sagen også, om skatteyderen havde dokumenteret at have bekostet et eksternt vejanlæg, og om et internt på ejendommen etableret kloakanlæg udgjorde et fradragsberettiget hovedanlæg.

Retten fandt det godtgjort, at skatteyderen havde bekostet varmeforsyningsanlægget. Retten fandt dog - uanset at landskatteretten ikke havde taget stilling hertil, at det pågældende anlæg ikke udgjorde et fradragsberettiget hovedanlæg.

Retten fandt heller ikke, at det interne kloakanlæg udgjorde et fradragsberettiget hovedanlæg.

En del af det eksterne vejanlæg fandt retten var dokumenteret bekostet af skatteyderen. Sagen blev derfor hjemvist til vurderingsmyndighederne til fornyet behandling for denne (mindre) del af det eksterne vejanlæg.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.874.BR Konkurs - omstødelse - A-skat m.v. - kreditoraftale - betalingsudsættelse

Vedrører: Konkursloven § 67, § 72 og § 74

SKAT foretog den 27. juni 2011 udlægsforretning hos H1 A/S. Udlægsforretningen blev udsat på selskabets betaling af restancen til SKAT, og efterfølgende indgik selskabet og SKAT den 26. juli 2011 en afdragsordning, hvorefter restancen skulle indfries over 6 måneder. Selskabet betalte 1. afdrag rettidigt, men den 4. september 2011 meddelte selskabet sine kreditorer, at selskabet søgte en udenretlig rekonstruktion.

SKAT afslog selskabets første oplæg til en kreditoraftale, men tilsluttede sig den 22. september 2011 et revideret forslag til kreditoraftale. Kreditoraftalen indebar et moratorie og en akkord, og SKAT betingende bl.a. sin tiltræden, at fremtidige angivelser og betalinger var rettidige, og at selskabet stillede en sikkerhed for fremtidigt tilsvar på kr. 2.000.000,-. SKAT meddelte samtidig selskabet, at der ville blive indgivet konkursbegæring mod selskabet, såfremt betingelserne for kreditorordningen blev misligholdt.

Den 28. september 2011 takkede selskabet SKAT for sin tilslutning til kreditoraftalen og meddelte samtidig, at selskabet nu kæmpede med at få byggepladser i gang igen og bygherrer til at indbetale selskabets tilgodehavender. Samtidig anmodede selskabet SKAT om en betalingsudsættelse på 10 dage for A-skat og AM-bidrag for september måned 2011, kr. 2.929.243,-, med forfald den 30. september 2011.

SKAT bevilligede i overensstemmelse med selskabets anmodning en ekstraordinær betalingsudsættelse til den 10. oktober 2011 og modtog den 12. oktober 2011 betaling af kr. 2.929.243,-. Den 26. oktober 2011 blev selskabet taget under konkursbehandling med fristdag den 14. juli 2011.

Konkursboet krævede betalingen til SKAT omstødt med henvisning til konkurslovens § 67, § 72, og § 74.

Retten fandt, at der ikke var grundlag for at omstøde betalingen i medfør af nogen af de påberåbte bestemmelser. Retten lagde i den forbindelse vægt på, dels at betalingen var ordinær, dels at SKAT ikke var i ond tro med hensyn til de omstændigheder, der dannede grundlag for fastlæggelse af fristdagen, og at betalingen i øvrigt ikke indebar en utilbørlig begunstigelse af SKAT. Som følge heraf blev SKAT frifundet.

Dommen er anket til Østre Landsret.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.873.ØLR Straffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - overskridelse af ankefrist

Vedrører: Toldloven § 79. Retsplejeloven § 914, stk. 1, nr. 1

T var tiltalt for i forbindelse med udrejse fra lufthavnen, at have medbragt 4.510 euro, 21.200 USD og 1.300 GBP, i alt svarende til 160.027,43 kr. uden at have angivet pengene overfor SKAT. T rejste med 2 mindreårige børn.

T forklarede at hun skulle på ferie, og at hun også havde penge med for nogle venner og bekendte.

Byretten fandt T skyldig i grov uagtsomhed. Der lagdes blandt andet vægt på at der på gerningstidspunktet var opslag 3-4 steder i lufthavnen på vej til sikkerhedskontrollen med oplysning om, at man skulle huske at deklarere eventuelle pengebeløb over 10.000 euro. T idømtes en bøde på 21.000 kr.

Byrettens dom blev afsagt den 10. juni 2014 og blev anket ved ankemeddelelse af 10. juli 2014, modtaget den 11. juli 2014.

T forklarede, at hun ikke følte sig tilstrækkeligt vejledt om muligheden for at få en advokat under byretssagen.

Landsretten afviste anken, da den ikke fandt det sandsynliggjort, at overskridelse af ankefristen skyldes grunde, som ikke kan tilregnes T. Der havde været en tolk tilstede i byretten og hun var efter domsafsigelsen blevet gjort bekendt med dommens konklusion og ankereglerne.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0191486
Afskrivningsgrundlag - ejendom købt til overpris
Der klages over, at SKAT har nedsat selskabets afskrivningsgrundlag for en ejendom, erhvervet fra hovedanpartshaveren i selskabets moderselskab, idet ejendommen er anset som erhvervet til overpris. SKAT har som konsekvens heraf forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 55.540 kr. svarende til de dermed for meget foretagne afskrivninger. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-12-2014

Journalnr: 12/0200183
Diverse forhøjelser
Klagen vedrører diverse indkomstansættelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-10-2014

Journalnr: 13/0057369
Ejendomsavance
Klagen vedrører beskatning af ejendomsavance. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2014

Journalnr: 13/0101070
Fradrag for avishold, arbejdsværelse og gruppeliv
Klagen vedrører nægtet fradrag for udgifter til avishold, arbejdsværelse og gruppeliv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2014

Journalnr: 13/0033785
Fradrag for rejseudgifter
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2014

Journalnr: 12/0191487
Overdragelsessum - interesseforbundne parter
Klagen vedrører fastsættelse af overdragelsessum på fast ejendom ved handel mellem interesseforbundne parter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-12-2014

Journalnr: 12/0191485
Sambeskatningsindkomst
Der klages over, at SKAT har forhøjet den selvangivne sambeskatningsindkomst, idet selskabets datterselskab, af selskabets hovedanpartshaver har erhvervet en ejendom til overpris. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-12-2014

Journalnr: 13/0083183
Selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager
Klagen skyldes, at skatteankenævnet ikke har anset klager som selvstændigt erhvervsdrivende for indkomstårene 2007, 2008 og 2009, men som lønmodtager i forhold til aftaleforhold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2014

Journalnr: 13/0156100
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2014

Journalnr: 12/0189879
Skat af indsætninger på bankkonto
SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst vedrørende indsætninger på klagerens konto i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2014

Journalnr: 12/0189880
Skat af indsætninger på bankkonto og udlejning af fast ejendom
SKAT har forhøjet klagerens personlige indkomst vedrørende indsætninger på klagerens konto i Danmark samt overskud af udlejning af fast ejendom. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-12-2014

Journalnr: 13/0193987
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2014

Journalnr: 13/2277184
Skønsmæssig forhøjelse af indkomst
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-10-2014

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Commissioner Vestager welcomes Luxembourg's decision to provide all information requested on tax rulings and patent boxes

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Indberetning af kvartalvise renteudgifter i 2015

Ændringer af forskellige afgiftslove i 2015


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 266

Spm. om, hvor stort et provenutab SKAT skønner, at manglende taksationer af selskaber og erhvervsdrivende udgør, til skatteministeren  Svar  

Spm. 315

Spm. om ministeren vil skønne over provenueffekten, hvis rentefradraget afskaffes på nyudstedte lån fra 2015. Ministeren bedes i sit svar oplyse prove...   Svar  

Spm. 316

Spm. om ministeren vil oplyse skatteudgiften til rentefradraget i perioden 2000-2014, til skatteministeren  Svar  

Spm. 317

Spm. om, hvor meget indtægterne fra selskabsskat på finansloven for 2015 ville være større, hvis selskabsskatteprocenten havde været den samme som i 2...   Svar  

Spm. 318

Spm. om provenueffekten af at indføre skærpet beskatning af fonde, til skatteministeren  Svar  

Spm. 319

Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 468, til skatteministeren  Svar  

Spm. 320

Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 470, til skatteministeren  Svar  

Spm. 321

Spm. om ministeren vil skønne over provenueffekten af at forhøje boafgiften, så arv over 750.000 kr. beskattes med 30 pct. Ministeren bedes angive pro...   Svar  

Spm. 322

Spm. om hvad provenuet ville være, hvis de 10 pct. med de højeste indkomster ikke havde fået de skattelettelser, som Forårspakke 2.0 og Skattereformen...   Svar  

Spm. 323

Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 469, dog således, at ministeren ud over en s...   Svar  

Spm. 324

Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af SAU (2008-09) alm. del – spørgsmål 56, men hvor det forhøjede personfradrag aftrappes i hen...   Svar  

Spm. 325

Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 349, til skatteministeren  Svar  

Spm. 326

Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 348, til skatteministeren  Svar  

Spm. 327

Spm. om ministeren vil skønne over de provenumæssige konsekvenser af at afskaffe fradraget for pensionsindbetalinger, til skatteministeren  Svar