SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 43

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en række ikke-offentliggjorte kendelser fra landsskatteretten. Skatteyderen har vundet over SKAT i flere af tilfældende fx vedrørende rejse- og befordringsfradrag, fri bil og om virksomheden er erhvervsmæssig (landbrug og udlejning).

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Årsopgørelsen for selskaber er nu på vej i e-Boks
Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2016
Genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde
Høring af forslag til ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU vedr. skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet iht. hvidvaskreguleringen
Panama joins international efforts against tax evasion and avoidance
OECD Work on Taxation - Brochure
Fradragsret for uddelinger

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20161024' AND [SkatteraadChanged] <= '20161030') OR ([LSRChanged] >= '20161024' AND [LSRChanged] <= '20161030') OR ([ByretChanged] >= '20161024' AND [ByretChanged] <= '20161030') OR ([LandsretChanged] >= '20161024' AND [LandsretChanged] <= '20161030') OR ([HojesteretChanged] >= '20161024' AND [HojesteretChanged] <= '20161030')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-10-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Oktober 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Årsopgørelsen for selskaber er nu på vej i e-Boks

Årsopgørelsen for selskabsskatten for indkomståret 2015 er nu på vej i selskabernes e-Boks.

Dansk Revision

Indbetaling af 2. rate af aconto selskabsskat for 2016

Selskaber skal som udgangspunkt betale ordinær aconto selskabsskat i to beløbsmæssigt lige store rater hhv. senest den 20. marts og senest den 20. november.

EY

Genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde

På baggrund af den politiske aftale om Retssikkerhedspakke II, som blev indgået i foråret 2016, har regeringen fremsat lovforslag om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde.

FSR - danske revisorer

Høring af forslag til ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU vedr. skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet iht. hvidvaskreguleringen

FSR har for nærværende ikke kommentarer hertil.

OECD

Panama joins international efforts against tax evasion and avoidance

Panama signed today the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, making it the 105th jurisdiction to join the world’s leading instrument for boosting transparency and combating cross-border tax evasion. The signing shows that Panama is now implementing its commitment to fully cooperate with the international community on transparency.

OECD

OECD Work on Taxation - Brochure

This brochure highlights some of the cutting-edge analysis we are doing on issues such as developing international tax standards, supporting governments through the implementation process, undertaking peer reviews to ensure commitments are met, as well as collecting and analysing high-quality revenue data to support the design of tax policy to meet a range of government objectives.

Revisionsinstituttet

Fradragsret for uddelinger

Lovforslag om fondens fradragsret for uddelinger

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2016.481.SKAT Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2017

Vedrører: Bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 39.

I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2017.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/5761888
Befordring og rejse
Klagen vedrører nægtet fradrag for befordring og rejse samt genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten godkender fradrag men ikke genoptagelse.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 14/0032946
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for årene 2007 - 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 13/0208656
Genoptagelse af skatteansættelsen
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2006-2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-09-2016

Journalnr: 13/0213984
Bils driftsomkostninger
SKAT har nægtet fradrag for driftsomkostninger vedrørende Mercedes S65 samt nedsat selskabets afskrivningsgrundlag. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 21-09-2016

Journalnr: 14/4012826
Ejendomsværdiskat
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt en person er omfattet af dansk ejendomsværdiskat af feriebolig i Frankrig. Landsskatteretten afviser dele af klagen og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 30-09-2016

Journalnr: 14/4012856
Ejendomsværdiskat
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt en person er omfattet af dansk ejendomsværdiskat af feriebolig i Frankrig. Landsskatteretten afviser dele af klagen og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 30-09-2016

Journalnr: 14/4013020
Ejendomsværdiskat
Klagen vedrører bindende svar om, hvorvidt en person er omfattet af dansk ejendomsværdiskat af feriebolig i Frankrig. Landsskatteretten afviser dele af klagen og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 30-09-2016

Journalnr: 13/4990927
Erhvervsmæssig drift af landbrugsvirksomhed
Klagen vedrører konsekvenser af, at landbrugsvirksomhed ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten anser landbruget for erhvervsmæssigt drevet.
Afsagt: 22-09-2016

Journalnr: 14/0262415
Erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed
Klagen vedrører benægtende svar på om udlejning af en ejendommen kan anses for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende i indkomstårene 2010-2012, hvor underskud af virksomheden kan fratrækkes og virksomhedsordningen finde anvendelse. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling hos SKAT.
Afsagt: 26-09-2016

Journalnr: 14/0643617
Fradrag - transportvirksomhed
Klagen vedrører nægtede fradrag for dieseludgifter og fremmed arbejde samt forhøjelse af aktieindkomst hos vognmand. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2016

Journalnr: 14/0184985
Fradrag for tab på aktier
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på aktier, der er anskaffet før afsagt konkursdekret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2016

Journalnr: 16/0261752
Fradrag for tab på fordring
Klagen vedrører bindende svar på spørgsmål om forhold ved tab på fordring/erstatningskrav. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 13/6627841
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, der ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-09-2016

Journalnr: 14/0014830
Fradrag for underskud af virksomhed
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af landbrugsvirksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-09-2016

Journalnr: 14/0387567
Fradrag for underskud af virksomhed mv.
Klagen vedrører nægtet fradrag for underskud af virksomhed, forældelse samt fradrag for tab ved salg af ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 14/5111713
Indeholdelsespligt
SKAT har pålagt indeholdelsespligt af skat m.v. i vederlag for leje af udenlandsk arbejdskraft. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 14/2343607
Omvalg
SKAT har givet afslag på anmodning om selvangivelsesomvalg for indkomståret 2009. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 13/5585404
Projekt Money Transfer
SKAT har fundet, at betingelserne for at foretage ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, er opfyldt, og har som følge heraf ændret klagerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2007-2009 vedrørende udenlandsk indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2016

Journalnr: 13/0212679
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 21-09-2016

Journalnr: 13/0214296
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 21-09-2016

Journalnr: 13/0217025
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med ubetydelige beløbskorrektioner.
Afsagt: 21-09-2016

Journalnr: 13/0118917
Skat af fri bil og bolig
Klagen vedrører en række forhøjelser i forbindelse med beskatning af fri bil og fri bolig. Landsskatteretten foretager mindre nedsættelser af forhøjelsen.
Afsagt: 29-09-2016

Journalnr: 14/4350415
Skat af fri bil og kørselsgodtgørelse
Klagen vedrører beskatning af fri bil og kørselsgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 14/0033017
Skat af fri bolig
Klagen vedrører beskatning af fri bolig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 14/3961822
Skat af fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 21-09-2016

Journalnr: 14/3198339
Skattefrie godtgørelser
Klagen skyldes, at SKAT har afgjort at klageren ikke opfylder kravene for udbetaling af skattefrie godtgørelser og for senere år har pålagt klageren at indeholde og betale A-skat og AM-bidrag af de udbetalte rejse- og befordringsgodtgørelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2016

Journalnr: 13/0235336
Skattepligt af løn i opsigelsesperiode
Klagen vedrører fuld skattepligt af løn i opsigelsesperiode. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 13/5789843
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 13/6423083
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2016

Journalnr: 14/4221114
Skønsmæssig forhøjelse af indkomsten
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af indkomsten. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 26-09-2016

Journalnr: 15/2243209
Modregning til momstilgodehavende
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget modregning i selskabets momstilgodehavende for maj 2015 til dækning af gæld vedrørende afgifter for kontrol og analyse af dyr og foderstoffer med tilhørende opkrævningsgebyr til Fødevarestyrelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-09-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 31-10-2016 - 29-11-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 10-11-2016 dom i C-449/14 P Statsstøtte DTS Distribuidora de Televisión Digital mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Commission proposes major corporate tax reform for the EU

Questions and Answers on the package of corporate tax reforms

Speech by Commissioner Pierre Moscovici at the press conference on the package of corporate tax reforms

 

Nyt fra Parlamentet

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende nr. 0941/2015 af Evangelos Tsiombanidis, græsk statsborger, om beskatning af landbrugsstøtte  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Indberetning til CRS og FATCA - indberetningsformater

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Inddrivelsesloven
Satser i inddrivelsesloven


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 25 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

L 26 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 26 B Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 17

Henvendelse af 25/10-16 fra Karin Negendahl Ørngreen vedrørende hjemtagning af bohave

Bilag 19

EU-note E 7 om den fælles konsoliderede selskabsskattebase

Bilag 20

Oplæg af 27. oktober 2016 fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om beregningsgrundlaget for topskattelettelser og bilag Dynamiske effekter af topskat

Bilag 21

Samlenotat om rådsmøde (ECOFIN) den 8/11-16

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om at fremsende en samlet opgørelse over de offentlige restancer fra 1. kvartal 2013 til og med de nyeste tal for 2. kvartal 2016, til skattemini...  Svar  

Spm. 4

Spm. om at fremsende en opgørelse, der i tabelform viser antallet af danskere pr. 1000 indbyggere fordelt på hver kommune, der vil få reduceret sin bø...  Svar  

Spm. 5

Spm. om at fremsende en opgørelse, der i tabelform viser antallet af danskere pr. 1000 indbyggere fordelt på hver kommune, der vil miste grøn check el...  Svar  

Spm. 12

MFU spm. om, hvor mange penge regeringen isoleret set vil bruge på den bebudede skatterabat til boligejere, og hvordan beløbet fordeler sig på landets...  Svar  

Spm. 28

Spm. om at oversende talepapir fra samrådet den 11/10-16 om skattelettelser i regeringens udspil ”Et stærkere Danmark - Jobreform”, jf. SAU alm. del -...  Svar  

Spm. 29

Spm. om regeringens nye forslag til ejendomsvurderingssystem og et nedslag i vurderinger for ejendomme beliggende tæt på støj, til skatteministeren  Svar  

Spm. 30

Spm. om ministeren vil sende en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren  Svar  

Spm. 50

Spm. om, hvorvidt tilbagebetalingen af for meget betalt skat sker til den nuværende ejer af boligen eller også til tidligere ejere, til skatteminister...  Svar  

Spm. 56

Spm. om at redegøre for, hvorfor ratepension senest skal være udbetalt 25 år efter pensionsudbetalingsalderen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 57

Spm. om at redegøre for virkningen på uligheden af regeringens forslag til lavere boligbeskatningssatser, til skatteministeren  Svar  

Spm. 58

Spm. om Danmarks Statistiks udgivelse ”Om usikkerhed i EU-SILC’s målinger af indkomstfordelingen” (2013), til skatteministeren  Svar  

Spm. 59

Spm. om, hvordan regeringen vil sikre, at virksomheder ikke blot øger egenkapitalen – og dermed får ACE-fradraget – uden at foretage vækstskabende inv...  Svar  

Spm. 60

Spm. om, såfremt aktiver, der ikke afkaster et skattepligtigt overskud, ikke skal medregnes i ACE-grundlaget, hvordan vil den gæld, der eventuelt er m...  Svar  

Spm. 61

Spm. om, hvilken rentesats er anvendt i regeringens beregninger af konsekvenserne af et ACE-fradrag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 62

Spm. om at oversende en kort redegørelse for, hvor stor betydning det har for de økonomiske konsekvenser og incitamentet for erhvervslivet, hvis rente...  Svar  

Spm. 63

Spm. om, at Belgien har et system (notional interest deduction), der minder om ACE fradraget. Der er tanker om at afskaffe fradraget. Ministeren bedes...  Svar  

Spm. 64

Spm. om en kort redegørelse for, hvor få eller hvor mange værnsregler der forventes i forbindelse med et ACE-fradrag, til skatteministeren  Svar  

Spm. 65

Spm. om talepapir fra samrådet den 26. oktober 2016 vedrørende børnechecken, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål G-J, til skatteministeren  Svar  

Spm. 66

MFU spm. om, hvor stort det samlede beløb var for skattefri kørselsgodtgørelse indberettet af arbejdsgivere i 2015, til skatteministeren  Svar  

Spm. 67

MFU spm. om ministeren ser negative samfundsmæssige konsekvenser ved at hæve den skattefrie grænse for godtgørelse ved cykling fra nuværende 52 øre/km...  Svar  

Spm. 68

Spm. om at tilsende udvalget en oversigt over, hvilke love inden for ministeriets lovgivningsområde, der har indsat revisionsbestemmelse, er undergive...  Svar  

Spm. 69

Spm. om at redegøre for de provenumæssige konsekvenser af et gradueret loft over børne- og ungeydelsen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 70

Spm. om at oversende det interne notat fra Finansministeriet og Skatteministeriet om boligskatternes virkning på uligheden, som der referereres til i ...  Svar  

Spm. 71

Spm. om, hvilke dele af regeringens 2025-plan vil kompensere en familietype bestående af et LO-par, der begge er i arbejde og har 5 børn, og som med r...  Svar  

Spm. 608

Spm. om, hvor stort råderummet ville være i 2025, hvis reformerne under VK-regeringen, herunder Tilbagetrækningsreformen, Genopretningsaftalen og Forå...  Svar  

Spm. 639

Spm. om, hvorfor regeringens vurdering af PSO-effekterne fordelt på familietyper afviger fra hinanden i henholdsvis regeringens netop fremlagte 2025-p...  Svar  

Spm. 712

Spm. om, hvor meget den gennemsnitlige boligejer i enhver af landets 98 kommuner vil få i skattelettelse, hvis skattestoppet på boliger fortsætter ind...  Svar  

Spm. 713

Spm. om ministeren kan redegøre for de offentlige udgifter forbundet med at fastholde skattestoppet og rentefradraget fra 2020 fordelt på hver af land...  Svar  

Spm. 715

Spm. om ministeren kan redegøre for den gennemsnitlige årsindkomst for boligejere fordelt på kommuner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 716

Spm. om at redegøre for effekten af, hvis skattestoppet på boliger fastholdes frem til 2025, jf. ”Stol på Danmark. Socialdemokratiets oplæg til forhan...  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 133

Hvad er ministerens holdning til den fra forskellige danske virksomheder fremførte bekymring om, at et dansk ACE-fradrag bliver administrativt meget b...

Spm. S 134

Er ministeren bekymret for, at et ACE-fradrag viser sig så vanskeligt at implementere i praksis, at det reelt ikke lader sig gøre, ligesom det eksempe...

Spm. S 73

Hvorledes mener ministeren, at lukningen af SKAT's centre i Korsør og Holbæk understøtter regeringens plan »Bedre balance – statslige arbejdspladser t...

Spm. S 88

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at lukke de to stadigt eksisterende skattecentre i Holbæk og Korsør, når der fremadrettet skal ansættes 1.000 nye medarbejdere i SKAT?