SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2015, uge 09

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder en række aktikler om aktuelle emner og en masse komme og afgørelser. SEGES beskriver reglerne for beskatning af sikkerhedsstillelser, når du benytter virksomhedsordningen. Desuden er der udsendt styresignal om at SKAT har besluttet, at negative renter (renter, der f.eks. skal betales for at have penge stående på en bankkonto) er fradragsberettigede på samme måde som andre renter, der betales af gæld.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nemme løsninger
Fartbøder med skattesmæk
Håndværkerfradrag
Nedtælling til årsopgørelsen for 2014
6 fradrag du selv skal indberette
Det vil SKAT kigge på i 2015
International hiring-out of labour – Recent administrative practice
The Danish tax return for 2014
SKAT's indsatsplan for 2015
Negative renter
Personalegoder 2015 - ny publikation
The hiring out of labour-rules have been significantly tightened
European Taxation: 2-3 - 2015
Ændring af sambeskatningsbekendtgørelsen
Prevention of Double Non-taxation: An Analysis of Cross-Border Financing from a German Perspective
Rethinking Article 19 OECD MC (Government Service): A Provision in Search of a Rationale?
The New Brazilian Position on Service Income under Tax Treaties: If You Can?t Beat ?em, Join ?em
The Impact of the Chinese Enterprise Income Tax Reform on the Reinvestment Incentive of Foreign Invested Companies
The "Non-Businesslike Loan": A New Doctrine for the Tax Treatment of Equity and Debt Capital in the Netherlands
Turkey: A New Tax Amnesty
Report on the Annual Tax Treaty Case Law Around the Globe Conference Held at Tilburg University, The Netherlands
Sådan beskattes du, når du stiller sikkerhed
Panel established on EU complaint against US over large commercial aircraft
SKATs fokus i 2015

SKAT-meddelelser
Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. inden for EU (direkte skatter)

Styresignaler
Styresignal om negative renter

Bindende svar
Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.158.SR
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Ekstraordinær genoptagelse, omberegning, grundværdi, basisår
Ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi
Medarbejderens overdragelse af optioner til personligt ejet holdingselskab

Kendelser
Fradrag for renter af gæld
Fastsættelse af den personlige indkomst som følge af en modtaget dusør
Værdiansættelse af anparter ved fraflytning til udlandet

Domme
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeforsyning
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - vejanlæg på grunden
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg
Ejendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jord
Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg
Straffesag - logbog - vejledning - bevisvurdering

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte kendelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Skatteverket, Sverige
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
Toll, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20150223' AND [SkatteraadChanged] <= '20150301') OR ([LSRChanged] >= '20150223' AND [LSRChanged] <= '20150301') OR ([ByretChanged] >= '20150223' AND [ByretChanged] <= '20150301') OR ([LandsretChanged] >= '20150223' AND [LandsretChanged] <= '20150301') OR ([HojesteretChanged] >= '20150223' AND [HojesteretChanged] <= '20150301')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Nemme løsninger

Tilbage i maj 2014 lancerede regeringen en plan, der skal reducere den tid, enkeltmandsvirksomheder bruger på bogføring. Et system, hvor der automatisk skal ske en overførsel af købs- og salgsposteringer på virksomhedens bankkonto til et regnskabssystem med en standardkontoplan, og som sørger for betaling af moms og skat. Systemet skulle være fuldt operationelt i slutningen af 2016.

BDO

Fartbøder med skattesmæk

Det er godt nok arbejdsgiveren, der hæfter for fartbøden, hvis en medarbejder kører for stærkt i en firmabil. Alligevel risikerer medarbejderen beskatning, hvis han/hun ikke godtgør firmaet udgiften.

BDO

Håndværkerfradrag

Håndværkerregninger, der berettiger til håndværkerfradrag, skal betales inden udgangen af februar måned, hvis det skal kunne fratrækkes på selvangivelsen for 2014.

BDO

6 fradrag du selv skal indberette

Selvom SKAT automatisk modtager indberetning af rigtig mange oplysninger omkring vores økonomiske forhold, så er der stadig områder, hvor vi selv skal indberette for at få en korrekt årsopgørelse.

BDO

Det vil SKAT kigge på i 2015

SKAT har offentliggjort sin ”Aktivitetsplan 2015”, der er et katalog over de projekter, som de – ved siden af det løbende kontrolarbejde – vil bruge kræfter på. Kataloget rummer både nyheder og gamle travere.

BDO

International hiring-out of labour – Recent administrative practice

Eight months have passed since new guidelines were issued and it seems prudent to follow up on the application of the new guidelines by examining the publicised rulings.

BDO

The Danish tax return for 2014

In March 2015, many individuals will be able to view their statement of taxable income for 2014 in the electronic tax file with the Danish tax authorities. This marks the beginning of the period where tax returns for 2014 can be filed.

Beierholm

SKAT's indsatsplan for 2015

Fokus på forbehold, supplerende oplysninger og ulovlige ”kapitalejerlån”.

Beierholm

Negative renter

SKAT har besluttet, at negative renter (renter, der f.eks. skal betales for at have penge stående på en bankkonto) er fradragsberettigede på samme måde som andre renter, der betales af gæld

Dansk Revision

Personalegoder 2015 - ny publikation

For hvilket beløb må du som arbejdsgiver give dine medarbejdere gaver? Hvad er reglerne for firmabil – og hvornår har arbejdsgiver pligt til at indberette til SKAT?

Deloitte

The hiring out of labour-rules have been significantly tightened

Do you have agreements with foreign companies about work to be carried out in Denmark?

European Taxation (ET)

European Taxation: 2-3 - 2015

I denne udgave:

 • Recent Transfer Pricing Developments
 • Recent Tax Jurisprudence on the Concept of Beneficial Ownership for Tax Treaty Purposes
 • The Luxembourg Private Foundation: A Flexible Tool for Private Wealth Management
 • Fiscal State Aid: Lights and Shadows in the 2013 Commission Decision on the Spanish Tax Lease System
 • The (In)Compatibility of IP Box Regimes with EU Law, the Code of Conduct and the BEPS Initiatives
 • UK Anti-Avoidance - Where Are We Now?
 • Latvia as a Holding Company Jurisdiction
 • Malta and the Hybrid Loan Amendment to the EU Parent-Subsidiary Directive
 • Commission
 • Council
 • Some Recent Decisions of the European Court of Human Rights on Tax Matters
 • Opinion Statement ECJ-TF 3/2014 of the CFE on the decision of the European Court of Justice of 23 January 2014 in DMC (Case C-164/12), concerning taxation of unrealized gains upon a reorganization within the European Union
 • Opinion Statement ECJ-TF 4/2014 of the CFE on the decision of the European Court of Justice in SCA Group Holding BV et al. (Joined Cases C-39/13, C-40/13 and C-41/13), on the requirements to form a “fiscal unity”
 • 2014 Tax Highlights
 • The Effects of the ECtHR’ s Eko Elda Avee and Riener Decisions on Turkish Tax Law

FSR - danske revisorer

Ændring af sambeskatningsbekendtgørelsen

Overordnet set savner lovforslaget præcision og klarhed. I bekendtgørelsen anvendes ordet ”indgives” flere steder, men det fremgår ikke klart, hvad der menes hermed. Det er FSRs forståelse, at de oplysninger, som skal ”indgives” til SKAT, skal ”indgives” direkte i SKATs systemer, således at der ikke efterfølgende skal ske en manuel indtastning heraf. Såfremt denne forståelse er korrekt, eller ordet skal forstås på anden måde, foreslår FSR, at dette angives i bekendtgørelsen, da den nuværende anvendelse af ordet kan virke forvirrende.

Ydermere henvises der i flere paragraffer, eks. §§9 stk. 2, 10 stk. 2 og 4 etc. til ”danske regler” på området, hvilket kan forekomme uklart og gøre lovgivningen ugennemsigtig. FSR foreslår derfor, at man i disse paragraffer henviser til den konkrete lovgivning, dvs. lov og paragraffer, da dette vil gøre lovgivning mere overskuelig for læseren. Ligeledes bør fristerne i §2, stk. 4-6, i stedet indsættes som et yderligere stykke til deres respektive paragraffer, da det vil skabe overskuelighed for læseren.

Intertax

Prevention of Double Non-taxation: An Analysis of Cross-Border Financing from a German Perspective

The present article deals with the problem of double non-taxation arising from intragroup cross-border financing activities. In this context, the author explains selected financing strategies from a German outbound investment to identify distinctions or loopholes between the involved countries. Afterwards, specific and conceivable counter measures will be discussed in particular, such as the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the EU Commission have been addressed. Finally, the author comes to the conclusion that a correspondence principle could be purposeful to counter double non-taxation but only, if such a provision will introduce as a domestic and as a treaty rule as well.

Intertax

Rethinking Article 19 OECD MC (Government Service): A Provision in Search of a Rationale?

In recent years, Article 19 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) MC has become the subject of growing scholarly criticism and contentious court rulings. The authors argue that many of these reflect a confused understanding of Article 19 OECD MC's foundation and rationale. The history, drafting, and structure of the provision clearly show that the provision is motivated not so much by fiscal considerations, but by the aim of protecting the sovereignty of the contracting states. The interpretation should accordingly be guided by the public international law doctrine of (relative) sovereign immunity. This rationale, however, no longer applies once the government employment has ended. It would therefore be best if Article 19(2) were deleted.

Intertax

The New Brazilian Position on Service Income under Tax Treaties: If You Can?t Beat ?em, Join ?em

In this article, the author presents the new position of the Brazilian tax authorities concerning the treatment of technical service and technical assistance income under tax treaties. It reveals that the new and more consistent position still allowing the undesired source taxation may be a harder battle for taxpayers, but at the same time also a pragmatic solution to international double taxation.

Intertax

The Impact of the Chinese Enterprise Income Tax Reform on the Reinvestment Incentive of Foreign Invested Companies

Foreign direct investment (FDI) is a major driver of the Chinese economy. In 2008, China introduced a new Enterprise Income Tax (EIT) Law, which abolished many tax incentives for foreign invested enterprises (FIEs). This article reviews and analyses the effect of tax reform changes on the reinvestment behaviour of foreign-owned Chinese subsidiaries considering the foreign tax system and leverage ratio. It can be shown that the EIT reform resulted in a significant increase in the reinvestment hurdle rate of FIEs.

Intertax

The "Non-Businesslike Loan": A New Doctrine for the Tax Treatment of Equity and Debt Capital in the Netherlands

The (difference in) taxation of equity and debt capital is in many countries a regularly recurring subject of debate, legislation, and case law; in the Netherlands this is not different. A new phenomenon has recently arisen in Dutch case law that casts new light on this discussion. In literature, this phenomenon is referred to as the 'non-businesslike loan', best described as a sort of 'hybrid loan' that is partly treated as debt capital and partly as equity capital for tax purposes. In this contribution, we offer the international reader an introduction to the doctrine of the non-businesslike loan. We discuss the Dutch principal rules of the qualification of capital loans, the qualification of a loan as a 'non-businesslike loan', and address the treatment of the interest and write-downs on a non-businesslike loan. Finally, we highlight some international aspects of the non-businesslike loan.

Intertax

Turkey: A New Tax Amnesty

This article mainly discusses tax related provisions of a new law on public receivables. The Law enables, from the point of public receivables, public debtors to pay their debts either by cash or instalments by restructuring public claims, which have difficulty in collection. The article also provides certain examples of new restructuring program for public receivables by focusing on the defined public receivables and accounting adjustments associated with the cash and the receivables from the company's shareholders.

Intertax

Report on the Annual Tax Treaty Case Law Around the Globe Conference Held at Tilburg University, The Netherlands

Authors: Laurens W.D. Wijtvliet, Research associate at the Fiscal Institute Tilburg, Tilburg University and consultant at the Tax Research Center of Deloitte Belastingadviseurs B.V.

RSM plus

SKATs fokus i 2015

SKATs kontrolplan for 2015 er nu offentliggjort, og fortæller hvad og hvordan SKAT vil kontrollere i løbet i 2015. Læs informationen her.

SEGES

Sådan beskattes du, når du stiller sikkerhed

SEGES har i tidligere artikler skrevet, at virksomhedsordningen er blevet ændret på væsentlige punkter. Her beskrives reglerne for beskatning af sikkerhedsstillelser, når du benytter virksomhedsordningen.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Spontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. inden for EU (direkte skatter)

SKM2015.159.SKAT

Vedrører: Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, jf. artikel 9-10. Lov nr. 118 af 7. februar 2012 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltn

EU-medlemslandene har indgået en samarbejdsaftale om spontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. med et grænseoverskridende element samt om ensidige APA'er (unilateral advance transfer pricing agreement) inden for EU.

 

Styresignal: Styresignal om negative renter

SKM2015.160.SKAT

Vedrører: Statsskatteloven § 4 og § 6. Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 1. Pensionsafkastbeskatningsloven §§ 3, 6, 7, 9, stk. 1, og 15, stk. 1

Styresignalet beskriver reglerne om beskatning af og fradrag for negative renter

 

Bindende svar: Arbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.158.SR

SKM2015.145.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

Skatterådet genoptager sit bindende svar af 19. februar 2013 ( SKM2013.158.SR ) på grundlag af SKM2014.478.SKAT . Skatterådet bekræfter herefter, at der ikke foreligger arbejdsudleje, når A ApS (spørger) erhverver ydelser i henhold til kontrakter som den anførte i sagen. Skatterådet finder, at loftmontageydelserne mv. vedrører spørgers forretningsområde med at udføre entrepriser på typehuse. Skatterådet finder imidlertid, at loftmontageydelserne er udskilte til en selvstændig erhvervsvirksomhed, og underentreprenørens ydelser kan ikke anses for integreret i spørger virksomhed på en sådan måde, at spørger kan anses for at være den reelle arbejdsgiver. Skatterådet lægger til grund, at underentreprenøren bærer ansvaret og den økonomiske risiko for fejl og mangler vedrørende de afgrænsede ydelser, at arbejdet udføres til en fast pris, at vederlaget dækker arbejdsløn, stillads og værktøj, at underentreprenøren giver anvisninger for udførelse af arbejdet for egne ansatte, at underentreprenøren beslutter hvilke medarbejdere, der skal udføre loftmontagen og at underentreprenøren udøver sædvanlige arbejdsgiverbeføjelser.

 

Bindende svar: Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

SKM2015.156.SR

Vedrører: Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 6 og § 9

Skatterådet har nedsat ejendomsværdien og dermed den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi ved vurderingen 1. oktober 2006 og 1. oktober 2008 som følge af, at der i vurderingerne indgår et for stort antal etagemeter for en erhvervsbygning.

 

Bindende svar: Ekstraordinær genoptagelse, omberegning, grundværdi, basisår

SKM2015.155.SR

Vedrører: Vurderingsloven. Skatteforvaltningsloven

Skatterådet ændrede grundværdien i basisåret, der var ansat forkert og for højt.

 

Bindende svar: Ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi

SKM2015.152.SR

Vedrører: Vurderingsloven § 13 og § 33, stk. 18

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1.oktober 2006 med henblik på at nedsætte grundværdien og den omberegnede grundværdi.

 

Bindende svar: Medarbejderens overdragelse af optioner til personligt ejet holdingselskab

SKM2015.140.SR

Vedrører: Statsskattelovens § 4, stk. 1. Ligningslovens § 16. Kursgevinstlovens § 29, stk. 1, og § 30, stk. 1, nr. 5, og stk. 3, 4 og 6. Aktieavancebeskatningslovens § 4 C og § 8

Skatterådet bekræfter, at en medarbejder med skattemæssig virkning kan overdrage sin ret til at få tildelt optioner til erhvervelse af B-kapitalandele i arbejdsgiverselskabet, til sit eget 100 % personligt ejede holdingselskab, forinden tildeling af optionerne sker. Medarbejderen beskattes af værdien af retten til at få tildelt optioner i Selskab A som personlig indkomst på tidspunktet for afståelsen af retten til at få tildelt optioner til sit eget 100 % personligt ejede holdingselskab.

Efter overdragelse af optioner til medarbejderens 100 % personligt ejede holdingselskab, beskattes selskabet af optionerne og de for optionerne erhvervede kapitalandele efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, og ikke efter reglerne i kursgevinstloven. Medarbejderen beskattes derimod ikke efterfølgende, hverken i forbindelse med endelig retserhvervelse af optionerne, tildeling af optionerne, udnyttelse af optionerne eller afståelse af de for optionerne erhvervede kapitalandel.

 

Kendelse: Fradrag for renter af gæld

SKM2015.157.LSR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e

Et gældsforhold blev som følge af manglende dokumentation ikke anset for reelt. Der blev derfor ikke godkendt fradrag for renter vedrørende gældsforholdet.

 

Kendelse: Fastsættelse af den personlige indkomst som følge af en modtaget dusør

SKM2015.146.LSR

Vedrører: Dagældende ligningslov § 7, nr. 28

En udbetalt dusør skulle ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

 

Kendelse: Værdiansættelse af anparter ved fraflytning til udlandet

SKM2015.141.LSR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 2, § 3, §§ 23-29, § 38 og § 47

Ved fastansættelsen af værdien af anparter ved skattepligts ophør pr. 29. november 2010 skulle anvendes handelsværdien, jf. abl § 38, stk. 4. Da formueskattekursen opgjort efter de skematiske regler i cirk. nr. 185 af 17. november 1982 åbenbart ikke svarede til handelsværdien og henset til de konkrete forhold i øvrigt kunne formueskattekursen i det foreliggende tilfælde ikke anvendes. Handelsværdien måtte herefter fastsættes efter et skøn.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger

SKM2015.164.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt ejeren af en ejendom med flere boliger var berettiget til fradrag i grundværdiansættelsen i medfør af tidligere gældende § 17 i vurderingsloven for anlæg af varmeledninger internt på grunden. Retten bemærkede, at der efter bestemmelsen kunne gives fradrag i grundværdien for forbedringer, der medfører en stigning i værdien af grunden i ubebygget stand. Retten bemærkede endvidere, at Landsskatterettens afgørelse var baseret på administrativ praksis som beskrevet i bl.a. SKM2013.369.HR . Efter bevisførelsen havde sagsøgeren ikke godtgjort omstændigheder, der gav grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn. Retten lagde herved vægt på, at de pågældende hovedledninger nøje fulgte bygningernes forløb og efter en samlet vurdering ikke kunne anses for et hovedanlæg, til betjening af en større del af ejendommen, men at de derimod havde karakter af interne fordelingsanlæg nært knyttet til den eksisterende bebyggelse. Varmeledningerne kunne derfor ikke antages at øge grundens værdi i ubebygget stand og Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger

SKM2015.162.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt ejeren af en ejendom med flere boliger var berettiget til fradrag i grundværdiansættelsen i medfør af tidligere gældende § 17 i vurderingsloven for anlæg af varmeledninger internt på grunden. Retten bemærkede, at der efter bestemmelsen kunne gives fradrag i grundværdien for forbedringer, der medfører en stigning i værdien af grunden i ubebygget stand. Retten bemærkede endvidere, at Landsskatterettens afgørelse var baseret på administrativ praksis som beskrevet i bl.a. SKM2013.369.HR . Efter bevisførelsen havde sagsøgeren ikke godtgjort omstændigheder, der gav grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn. Retten lagde herved vægt på, at de pågældende hovedledninger nøje fulgte bygningernes forløb og efter en samlet vurdering ikke kunne anses for et hovedanlæg, til betjening af en større del af ejendommen, men at de derimod havde karakter af interne fordelingsanlæg nært knyttet til den eksisterende bebyggelse. Varmeledningerne kunne derfor ikke antages at øge grundens værdi i ubebygget stand og Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger

SKM2015.163.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen drejede sig om, hvorvidt ejeren af en ejendom med flere boliger var berettiget til fradrag i grundværdiansættelsen i medfør af tidligere gældende § 17 i vurderingsloven for anlæg af varmeledninger internt på grunden. Retten bemærkede, at der efter bestemmelsen kunne gives fradrag i grundværdien for forbedringer, der medfører en stigning i værdien af grunden i ubebygget stand. Retten bemærkede endvidere, at Landsskatterettens afgørelse var baseret på administrativ praksis som beskrevet i bl.a. SKM2013.369.HR . Efter bevisførelsen havde sagsøgeren ikke godtgjort omstændigheder, der gav grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn. Retten lagde herved vægt på, at de pågældende hovedledninger nøje fulgte bygningernes forløb og efter en samlet vurdering ikke kunne anses for et hovedanlæg, til betjening af en større del af ejendommen, men at de derimod havde karakter af interne fordelingsanlæg nært knyttet til den eksisterende bebyggelse. Varmeledningerne kunne derfor ikke antages at øge grundens værdi i ubebygget stand og Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeforsyning

SKM2015.154.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 13, § 17 og § 18 (dagældende)

Sagsøgeren krævede under retssagen nedslag i grundværdiansættelsen pga. dårlige jordbundsforhold samt yderligere fradrag for udgifter til anlæg af vand- og varmeledninger internt på sagsøgerens grund.

Landsskatteretten havde ubestridt lagt til grund, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret, at der på ejendommen fandtes dårlige jordbundsforhold, som medførte et behov for ekstrafundering. Sagsøgeren havde under retssagen indhentet skønserklæring, ligesom der var fremlagt geoteknisk rapport, suppleret af en analyse og beregning vedrørende ekstrafunderingsudgifterne.

Byretten fandt ikke efter indholdet af skønserklæringen og sammenhængen mellem grundens værdi og de anslåede ekstrafunderingsudgifter, at sagsøgeren havde løftet bevisbyrden for, at Landsskatterettens skøn var behæftet med sådanne mangler, at der var grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling.

For så vidt angik spørgsmålet om fradrag for udgifter til vand- og varmeledninger udtalte byretten, at der ikke efter bevisførelsen var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering, som var i overensstemmelse med højesteretspraksis.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - vejanlæg på grunden

SKM2015.150.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 (dagældende)

Sagen angik, hvorvidt skatteyderen var berettiget til yderligere fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til etablering af et internt vejanlæg. Landsskatteretten havde ved kendelse af 31. maj 2012 givet skatteyderen fradrag for en del af det interne vejanlæg. Sagen drejede sig således om, hvorvidt skatteyderen også var berettiget til fradrag for den resterende del af det interne vejanlæg.

Skatteyderen fik ikke medhold i, at skatteyderen var berettiget til yderligere fradrag. Retten konstaterede således, at de interne veje, som skatteyderen ønskede fradrag for, løb langs bygningerne opført på ejendommen, samt at vejene ikke var adgangsgivende, men derimod tjente som interne fordelingsveje. På denne baggrund fandt retten ikke, at det interne vejanlæg udgjorde et fradragsberettiget hovedanlæg, og skatteyderen havde dermed ikke godtgjort, at Landsskatterettens skøn over hvilke dele af det interne vejanlæg, der berettigede til fradrag, var udøvet på et forkert grundlag eller var åbenbart urimeligt.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg

SKM2015.149.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen angik, hvorvidt skatteyderen var berettiget til yderligere fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til etablering af kloakforsyningsledninger internt på skatteyderens ejendom. Landsskatteretten havde indrømmet skatteyderen fradrag for nogle af de på ejendommen værende kloakforsyningsledninger. Sagen drejede sig således om, hvorvidt skatteyderen også var berettiget til fradrag for de resterende kloakforsyningsledninger på ejendommen.

Skatteyderen fik ikke medhold i, at skatteyderen var berettiget til yderligere fradrag for de interne kloakforsyningsledninger. Retten fandt således ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn over, hvilke ledninger der udgjorde fradragsberettigede hovedanlæg. Retten lagde herved vægt på, at de ledninger, som skatteyderen ønskede fradrag for, fulgte de på ejendommen opførte bygninger nøje eller ledte direkte hen til bygningerne på en sådan måde, at ledningerne måtte antages at være placeret til brug for det konkrete byggeri. Af denne grund var der ikke grundlag for at anse de ledninger, som Landsskatteretten ikke havde indrømmet fradrag for, som værende en del af et fradragsberettiget hovedanlæg.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jord

SKM2015.148.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 6 og § 13

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen var berettiget til et nedslag i grundværdien, jf. vurderingslovens § 13, som følge af dårlige jordbundsforhold.

Da skatteyderen ikke havde godtgjort, at der var dårlige jordbundsforhold på ejendommen, eller at SKATs grundværdiansættelse hvilede på et forkert grundlag eller var urimelig, blev Skatteministeriet frifundet.

 

Dom: Ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg

SKM2015.147.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 17 og § 18 (dagældende)

Sagen angik, hvorvidt skatteyderen var berettiget til yderligere fradrag for forbedringer efter vurderingslovens dagældende § 17 for udgifter til etablering af kloakforsyningsledninger internt på skatteyderens ejendom.

Landsskatteretten havde ved kendelse af 19. december 2013 givet skatteyderen fradrag for nogle af de på ejendommen værende kloakforsyningsledninger.

Skatteyderen fik ikke medhold i, at skatteyderen var berettiget til yderligere fradrag for de interne kloakforsyningsledninger.

Retten slog indledningsvist fast, at kloakanlægget på den 3.870 m 2 store grund var udført i forbindelse med byggeriet, hvilket var ubestridt, og at det af det fremlagte kortmateriale fremgår, at de omstridte kloakledninger nøje følger bygningerne på grunden.

Skatteyderen havde herefter ikke godtgjort, at etableringen af den omstridte del af kloakanlægget havde medført en forbedring af grundværdien i ubebygget stand, som er betingelsen efter vurderingsloven.

Retten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens vurdering.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

 

Dom: Straffesag - logbog - vejledning - bevisvurdering

SKM2015.139.ØLR

Vedrører: Kildeskatteloven § 74 A

T var tiltalt for som ansvarlig for, at en restaurant ikke havde udfyldt logbogen korrekt under SKATs kontrolbesøg den 29. august 2012, idet der ikke var påført start og sluttidspunkt ud for de ansatte der var på arbejde den 28. og 29. august 2012, ligesom der blev konstateret at en kok, der udførte arbejde på kontroltidspunktet ikke var anført i logbogen.

T forklarede at han forud for kontrolbesøget var blevet pålagt at føre logbog, men han var ikke blevet nærmere vejledt om, hvorledes den skulle føres. Han huskede ikke om han havde modtaget vejledningsbrev fra SKAT om hvordan logbog skulle føres. Han har svært ved at forstå de breve der kommer fra SKAT. Den pågældende kok var ikke på arbejde den dag, men T skulle blot vise ham hvordan kokkearbejdet skulle udføres. Kokken var i gang med at søge arbejdstilladelse, og derfor var var han ikke startet som kok endnu.

Byretten fandt T skyldig grov i uagtsom overtrædelse af kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1. Der blev herved lagt vægt på at han var blevet grundigt vejledt af SKAT om udfyldning af logbog i forbindelse med pålægget om at føre logbog. T idømtes en bøde på 6.300 kr. Det kunne ikke bevises at der var en kok på arbejde på kontroltidspunktet, som ikke var anført i logbogen.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2015.158.SANST Afslag på notering af transport/udlæg i overskydende skat

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 11, § 35 a og § 35 b

En klage over SKATs afslag på et selskabs anmodning om notering af udlæg i en persons overskydende skat/moms blev afvist af Skatteankestyrelsen.

SKM2015.138.BR Udlæg - ur og halskæde - ejerforhold - kammerat

Vedrører: Retsplejeloven § 507

Pantefogeden havde foretaget udlæg i et armbåndsur af mrk. Breitling og en unika halskæde, som skyldner bar.

Uret og smykkerne var ved at blive solgt på tvangsauktion, da B gjorde gældende at tingene tilhørte ham.

B forklarede under sagen, at effekterne tilhørte ham og at de alene var lånt ud til skyldner, da han selv skulle i byen og var bange for at miste tingene.

Uanset B´s nøjagtige beskrivelse af uret og halskæden og hans fremvisning af certifikatet, som havde samme serienummer som uret, og kvittering for halskæden, fandt fogedretten ikke, at B havde løftet bevisbyrden for, at uret og halskæden tilhørte ham og ikke skyldner.

SKATs udlæg blev derfor stadfæstet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/0021508
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-12-2014

Journalnr: 14/2561388
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der er klaget over SKATs afslag på anmodning om genoptagelse af indkomståret 1990 vedrørende dobbeltbeskatning. SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 15-12-2014

Journalnr: 12/0273159
Rentekorrektion - genoptagelse
SKAT har af egen drift genoptaget og reguleret rentekorrektionen i skatteansættelserne, jf. SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810. SKAT har imidlertid nægtet klageren at forøge hensættelser til senere hævninger med tilsvarende beløb i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for indkomstårene 2008 - 2010 med henblik på at forøge hensættelser til senere hævninger og ændre overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen.
Afsagt: 05-12-2014

Journalnr: 13/0232486
Skat af yderligere løn
Klagen vedrører beskatning af yderligere løn. Landsskatteretten anser SKATs afgørelse for ugyldig vedrørende det ene af de to omhandlede indkomstår.
Afsagt: 09-12-2014

Journalnr: 13/0074182
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-12-2014

Journalnr: 14/0087355
Afgift - ophævelse af livrente
SKAT har truffet afgørelse om, at klageren skal betale 60 % i afgift i forbindelse med ophævelse af en livsvarig livrente. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 05-12-2014

Journalnr: 14/2134917
Beskatning af virksomhedspension
Klager har anmodet om bindende svar på spørgsmål om, hvorvidt han som ansat og bosiddende i udlandet siden 1999, kan vælge beskatning af sin virksomhedspension efter pensionsbeskatningslovens § 53A eller 53B, når han pensioneres og flytter hjem til Danmark efter 31. august 2014. SKAT har besvaret spørgsmålet med et nej. Landsskatteretten stadfæster SKATs bindende svar.
Afsagt: 23-12-2014

Journalnr: 13/0200923
Dødsbo som skattesubjekt
Klagen vedrører den valgmulighed, som et dødsbo har efter dødsboskattelovens § 58, stk. 5, hvorefter boet skattemæssigt kan behandles som selvstændigt skattesubjekt. SKAT har beskattet boet hos længstlevende, jf. dødsboskattelovens § 58, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/0166867
Ejendomsavance
Sagen drejer sig om konsekvensændringer ved opgørelsen af ejendomsavancen ved klagerens afståelse af sine andele i K/S som følge af, at SKAT har ændret køberens skattemæssige anskaffelsessum på kommanditselskabets investeringsejendomme. Skatteankenævnet har nedsat ejendomsavancen med 5.000 kr. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 01-12-2014

Journalnr: 13/0224488
Erhvervsmæssig virksomhed
Sagen vedrører, om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssigt drevet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-12-2014

Journalnr: 13/0074613
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelse som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for det omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 08-01-2015

Journalnr: 13/0095911
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage skatteansættelserne som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen for indkomstårene 2004 og 2006 med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 03-12-2014

Journalnr: 13/0074463
Genoptagelse af skatteansættelsen - VSO
SKAT har ikke fundet grundlag for at genoptage klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2000 - 2007 som følge af SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810 med henblik på ændring af kapitalafkastet og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for de omhandlede indkomstår med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud m.v. i virksomhedsordningen.
Afsagt: 23-12-2014

Journalnr: 14/1262385
Lempelse - LL § 33 A
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet lempelse efter ligningslovens § 33 A. Landsskatteretten godkender lempelse.
Afsagt: 18-12-2014

Journalnr: 13/5585825
Renteindtægter
Klagen vedrører beskatning af renteindtægter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2014

Journalnr: 13/0074515
Rentekorrektion - genoptagelse
SKAT har af egen drift genoptaget og reguleret rentekorrektionen i skatteansættelserne, jf. SKATs styresignal offentliggjort i SKM 2011.810. SKAT har imidlertid nægtet klageren at forøge hensættelser til senere hævninger med tilsvarende beløb i virksomhedsordningen. Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelserne for indkomstårene 2009 og 2010 med henblik på at forøge hensættelser til senere hævninger og ændre overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen.
Afsagt: 05-12-2014

Journalnr: 14/0102106
Skat af fri bolig
Der klages over SKATs bindende svar på spørgsmål vedrørende beskatning af fri bolig eller lignende vedrørende selskabs ideelle ejerandel i en blandet ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2014

Journalnr: 13/6628347
Tilsidesættelse af regnskabgrundlag
Klagen vedrører forhøjelser af resultat af virksomhed som følge af tilsidesættelse af regnskabsgrundlag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2014

Journalnr: 12/0236743
Ubeskattet løn
Klagen vedrører beskatning af løn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2014

 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-578/14 Argenta Spaarbank

Er artikel 198, 10°, i WIB92 i den affattelse, der var gældende i skatteårene 2000 og 2001, i strid med artikel 4, stk. 2, i moder-/datterselskabsdirektivet af 23. juli 1990 (Rådets direktiv 90/435/EØF ), for så vidt som den bestemmer, at renter op til et beløb, der svarer til det i medfør af artikel 202-204 fradragsberettigede udbytte, som et selskab modtager af aktier, som selskabet på tidspunktet for aktiernes afhændelse ikke har ejet i et sammenhængende tidsrum på mindst et år, ikke a...


Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Taxation: Energy Union Factsheet

European Semester 2015: Country reports analyse economic policies including taxation

 

Nyt fra og om skat mv. i udlandet

Klik her for at få vist nyhederne

World Trade Organization (WTO)

Vi gør opmærksom på, at ovenstående links alle er eksterne. TaxCon har intet ejerskab over disse og leverer alene linksene som en service til vores læsere. Dette betyder også at vi ikke har kontrol over de bragte links og derfor heller ikke kan indestå for at disse altid er aktive.

Vi hører naturligvis meget gerne, hvis et bragt link bliver inaktivt.

Bemærk også, at de udenlandske links ikke er sorterede i skat og moms/afgifter. Vi har valgt at bringe alle udenlandske links i begge nyhedsbreve som er service til vores læsere.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister  

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet  

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 124 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).

Bilag

Bilag 1

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvem der utilsigtet vil blive ramt, såfremt der indføres dansk skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ,hvilken særlig funktion kommanditselskaber har, som andre selskabsformer ikke har, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 431

Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige husstandsindkomst for ejere af enfamilieshuse fordelt på landets 98 kommuner, til skatteministeren  Svar  

Spm. 438

Spm. om at besvare SAU alm. del - spm. 588 (2012-2013) med de oplysninger, som man i den første besvarelse oplyser at ville indhente fra Europa-Kommis...   Svar  

Spm. 446

Spm. om at redegøre for antallet af årsværk, som fremadrettet er sat af til indsatsen mod nulskatteydere, til skatteministeren  Svar  

Spm. 476

Spm. om provenutabet ved alene at genindføre ligningslovens § 7H omhandlende beskatning af medarbejderaktier, som blev afskaffet i finansloven for 201...   Svar  

Spm. 477

Spm. om provenutabet ved at nedsætte selskabsskattesatsen samt satsen for virksomhedsordningen til 20 pct., til skatteministeren  Svar  

Spm. 479

Spm. om, hvilke afrikanske lande, der har "sammenlignelige skattesystemer" med Danmark, til skatteministeren  Svar  

Spm. 487

Spm. om, hvor meget beskæftigelsen øges varigt, såfremt BoligJobordningen gøres permanent fra og med 2015, jf. svaret på SAU alm. del - spørgsmål 380,...   Svar  

Spm. 491

Spm. om skattelettelser, hvis topskatten afskaffes, til skatteministeren  Svar  

Spm. 498

Spm. om, hvorvidt antallet af rykkere på 130.140 er på niveau med det normale antal rykkerskrivelser, som SKAT tidligere har udsendt for samme opkrævn...   Svar  

Spm. 499

MFU spm. om de administrative omkostninger i Danmark, hvis momsen i restaurationsbranchen blev lempet fra 25 pct. til 12 pct., til skatteministeren  Svar  

Spm. 500

MFU spm. om, hvorvidt ministeren mener, at beskæftigelsen er konstant, og at der dermed ikke kan komme flere i beskæftigelse, end der er i dag, til sk...   Svar  

Spm. 501

Spm. om, hvor meget en person med en arbejdsindkomst på 1.000.000 kr. om året betaler i indkomstskat med de gældende regler i 2015 sammenlignet med de...   Svar  

Spm. 502

Spm. om en oversigt over, hvilke styrelser, råd og nævn m.v. som findes under Skatteministeriets ressort med angivelse af, hvor mange personer der er ...   Svar  

Spm. 503

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 24/2-15 om offentlige myndigheders mulighed for at bruge anonyme anmeldeordninger, jf. SAU alm. del – s...   Svar  

Spm. 504

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 24/2-15 om offentlige myndigheders mulighed for at bruge anonyme anmeldeordninger, jf. SAU alm. del – s...   Svar  

Spm. 505

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 24/2-15 om SKATs forvaltning af restancer, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål O, til skatteministeren  Svar  

Spm. 506

Spm. om, hvor mange møder regeringens udvalg om ejendomsvurderinger har afholdt, siden regeringen annoncerede, at man ville komme med forslag til en n...   Svar  

Spm. 507

Spm. om at oplyse navnene på de konsulenter/konsulentfirmaer, der i sin tid sagde ok til en igangsættelse af EFI, til skatteministeren  Svar  

Spm. 512

MFU spm. om, hvor meget indkomstskatten vil stige for danskerne (beregnet på de gængse familietyper med børn samt pensionister og studerende), hvis en...   Svar  

Spm. 513

Spm. om at opdatere svarene på SAU (2013-14) alm. del - spørgsmål 369 og 370 med de senest tilgængelige oplysninger, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 718

Mener ministeren, at skatteformuekursen har været en kendt og accepteret del af dansk skattelovgivning i mere end 20 år?

Spm. S 719

Hvilke gode modeller for generationsskifte henviste ministeren til, at der kan indføres, i indslaget på TV2 Syd den 12. februar 2015?

Spm. S 720

Hvad mener ministeren på baggrund af dagbladet Politikens afsløring lørdag den 14. februar 2015 af manglende skattebetaling fra det italienske firma C...

Spm. S 721

Hvad vil SKAT gøre, for at forholdene i forbindelse med det italienske firma Cipa på Metro-byggeriet kommer i orden, jf. dagbladet Politikens afslørin...

Spm. S 722

Er ministeren på baggrund af dagbladet Politikens afsløring lørdag den 14. februar 2015 om det italienske firma Cipa enig med spørgeren i, at der fra ...

Spm. S 730

Synes ministeren, at det er rimeligt, at SKAT opererer med en skjult liste over personer med bestyrelsesansvar, som skulle udgøre en særlig risiko i f...

Spm. S 732

Vil ministeren redegøre for, om det er rimeligt, når frivillige borgere og foreninger indsamler penge, f.eks. til støtte til en hal, at når de overdra...

Spm. S 766

Vil ministeren sikre, at der i Danmark er lovhjemmel til at straffe udenlandske banker, der hjælper danskerne med ulovligt at unddrage sig beskatning ...