SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2016, uge 42

Kære Læser

Stille uge på skatteområdet, måske på grund af efterårsferien.

Sidst i SkatteMail i denne uge kan du se et lille nyt punkt. I RegnskabsMail bringer vi løbende en liste over kurser med relevans for revisorer og bogholdere, og vi tænkte, at dele af denne nok kunne have interesse for SkatteMails læsere.

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skatten på fondsuddelinger sættes ned
Praktikken ved genvalg af international sambeskatning
Efterskrift om parkeringssagen
Bulletin for International Taxation: 10 - 2016
Årsopgørelsen for selskaber er nu på vej i e-Boks
Tax Matters - Quarterly Update - Q3 2016
G20/OECD BEPS Project advances tax certainty agenda with the launch of global review of MAP programmes
Transfer Pricing og land for land-rapporteringen

Styresignaler
Retningslinjer for sagstilskæring

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20161017' AND [SkatteraadChanged] <= '20161023') OR ([LSRChanged] >= '20161017' AND [LSRChanged] <= '20161023') OR ([ByretChanged] >= '20161017' AND [ByretChanged] <= '20161023') OR ([LandsretChanged] >= '20161017' AND [LandsretChanged] <= '20161023') OR ([HojesteretChanged] >= '20161017' AND [HojesteretChanged] <= '20161023')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-10-2016 Moms i 2016 Moms for september måned 2016
25-10-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 September måned 2016/3. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Skatten på fondsuddelinger sættes ned

Regeringen vil ophæve fondes adgang til skattefradrag for uddelinger til ikke-almennyttige formål. Til gengæld skal skatten for modtagere af sådanne uddelinger sættes ned med 20 %.

BDO

Praktikken ved genvalg af international sambeskatning

Sambeskatning med udenlandske datterselskaber mv. sker normalt for perioder af 10 år ad gangen. En række praktiske forhold skal iagttages, når en sådan sambeskatning enten skal afbrydes eller forlænges.

BDO

Efterskrift om parkeringssagen

Glædeligt at SKAT har bøjet sig og nu igen accepterer, at arbejdsgivere skattefrit kan refundere medarbejdernes parkeringsudgifter, selvom der samtidig udbetales skattefrie kørepenge.

Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 10 - 2016

I denne udgave:

 • Article 16 of the OECD Model: A Plea To Extend the Scope of the Ratione Personae
 • Understanding Risk in the Era of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative
 • The Effect of Anti-Avoidance Provisions Regarding the Promotion of Innovation: Considerations from a Tax Policy Perspective
 • Can Cooperative Compliance Help Developing Countries Address the Challenges of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative?
 • Thoughts on the Potential Effects of the OECD/G20 BEPS Action Plan on Collective Investment Vehicles - Part I
 • Permanent Establishments: The Latest Trends from the Brazilian Tax Authorities - A Case Law Update
 • Special Tax Zones in Developing Countries and Global Tax Policy

Dansk Revision

Årsopgørelsen for selskaber er nu på vej i e-Boks

Årsopgørelsen for selskabsskatten for indkomståret 2015 er nu på vej i selskabernes e-Boks.

KPMG Acor Tax

Tax Matters - Quarterly Update - Q3 2016

I denne udgave:

 • Selskabsskat – EU
 • Selskabsskat – Lovstof
 • Selskabsskat – Domme
 • Selskabsskat – Afgørelser
 • Selskabsskat – Andet
 • Transfer pricing
 • Transfer pricing – International Development

OECD

G20/OECD BEPS Project advances tax certainty agenda with the launch of global review of MAP programmes

Today the OECD released key documents, approved by the Inclusive Framework on BEPS, that will form the basis of the Mutual Agreement Procedure (MAP) peer review and monitoring process under Action 14 of the BEPS Action Plan.

PwC

Transfer Pricing og land for land-rapporteringen

Den 5. oktober 2016 fremsatte skatteministeren et nyt lovforslag, som blandt andet skal understøtte indsatsen mod skatteunddragelse ved at implementere ændringsdirektiverne 2015/2376/EU af 8. december 2015 og 2016/881/EU af 25. maj 2016 i skattekontrollovens § 11.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Retningslinjer for sagstilskæring

SKM2016.475.SKAT

Vedrører: Grundloven § 43. Forvaltningsloven

SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring for at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagsbehandling i forbindelse med indsatsprojekter.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2771622
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2016

Journalnr: 12/0209361
Fradrag for underskud af virksomhed
Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for underskud af virksomhed, idet klageren ikke er anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-09-2016

Journalnr: 14/3384000
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-09-2016

Journalnr: 12/0190586
Løn og overskud
Klagen vedrører beskatning af løn og overskud for person der er udrejst til Tyskland uden at angive ny adresse. Klageren er tilmeldt dansk adresse ved indrejse ca. tre år senere. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2016

Journalnr: 14/0082657
Maskeret udlodning
Klagen vedrører naskeret udlodning ved hævninger på mellemregningskonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-09-2016

Journalnr: 14/4988980
Selskabs betaling af private udgifter
Klagen skyldes, at SKAT har beskattet klageren af kontant betalt depositum og leasingydelse vedr. leasing af en Harley Davidsen motorcykel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-09-2016

Journalnr: 13/6765212
Skat af pension fra Sverige
Klagen vedrører beskatning af pension fra Sverige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-09-2016

Journalnr: 13/0154469
Skat at udførte beløb
Klagen skyldes, at udførte beløb ved udrejse er anset som skattepligtig indkomst. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2016

Journalnr: 15/0103533
Ændring af årsopgelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har ændret årsopgørelsen for 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-09-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 24-10-2016 - 22-11-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 10-11-2016 dom i C-449/14 P Statsstøtte DTS Distribuidora de Televisión Digital mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 15

Notater om parlamentariske problemstillinger

Bilag 16

Henvendelse af 19/10 2016 fra Lars V. Nielsen om beskatning af fast ejendom

Spørgsmål og svar

Spm. 7

Spm. om, hvordan lejere i privat og alment boligbyggeri vil blive ramt af de nye ejendomsvurderinger og det af regeringen foreslåede boligskattesystem...  Svar  

Spm. 8

Spm. om at oplyse, om lejere, der bor i samme lejlighed som før 2021, vil blive omfattet af regeringens bebudede skatterabat , til skatteministeren  Svar  

Spm. 10

Spm. om at oplyse, om regeringen i forbindelse med forslaget til boligbeskatning agter at bevare, ændre eller afskaffe den særlig lave ejendomsværdisk...  Svar  

Spm. 55

Spm. om, i statusnotat til Skatteudvalget, jf. SAU alm del - bilag 211 (2015-16) skriver Erhvervs- og Vækstministeriet på s. 9: ”Erhvervs- og Vækstm...  Svar  

Spm. 600

Spm. om, hvor stor en skattelettelse alle ministre i regeringen hver især og samlet set vil få i antal kr. om året i 2016-priser, hvis man sænker tops...  Svar  

Spm. 653

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/9-16 fra Karin N. Ørngreen, til skatteministeren  Svar  

Spm. 701

Spm. om at oplyse, om SKAT har foretaget eller planlægger at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om, at såkaldte ”helpers” i virkso...  Svar  

Spm. 708

Spm. om, hvordan provenuskønnet i lovforslag nr. L 61 vil se ud, hvis salget for 2016 de facto bliver henholdsvis 800 stk., 1.000 stk., 1.200 stk. og ...  Svar  

Spm. 709

Spm. om, hvordan et eventuelt mindreprovenu, der fremkommer som et resultat af et lavere antal solgte elbiler end skønnet i lovforslag nr. L 61, forve...  Svar