SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2017, uge 02

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder bl.a. en artikel fra PwC om at de danske regler om tynd kapitalisering er i strid med EU-retten.

Den 21. december 2016 afsagde EU-domstolen dom i sag C-593/14, Masco Denmark ApS og Damixa ApS mod Skatteministeriet. Domstolen fastslog med sin afgørelse, at de danske regler om tynd kapitalisering i selskabsskattelovens § 11, stk. 6, var i strid med EU-retten.

Det betyder, at danske moderselskaber, der modtager rentebetalinger vedrørende lån ydet til et udenlandsk datterselskab beliggende i EU/EØS, ikke er skattepligtige af renteindtægterne, hvor det udenlandske datterselskab ikke har fradrag for den korresponderende renteudgift som følge af fradragsbeskæring.

Og hvis du ikke har nok i skattenyheder - så kunne du jo prøve vores andre nyhedstjenester:

 • MomsMail - med alt om moms, told og afgifter
 • RegnskabsMail - med nyheder særligt udvalgt til revisorer og bogholdere
 • EnergiNyt - med nyheder inden for energi og forsyning

God læselyst.

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 6 - 2016
Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2017
Fordeling af rentefradrag ved skilsmisse
Sådan er reglerne for håndværkerfradrag i 2017
En Jaguar XF Van er ikke et specialkøretøj
Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis
Omkostningsgodtgørelse i klagesager til selskaber m.v. er genindført
Der kan nu lovligt ydes kapitalejerlån
Skitur for personalet til Alperne
European Taxation: 1 - 2017
International Transfer Pricing Journal: 6 - 2016
Taxation of Individuals in the Sharing Economy
What Has Changed in the Limitation on Benefits Clause of the 2016 US Model?: Technical Modifications, Policy Considerations and Comparisons with Base Erosion and Profit Shifting Action 6
Redefining the Relation Between Articles 6, 7 and 21 of the OECD Model
Fair Taxation: Truth is in the Eye of the Beholder
Qualification of Services Under Double Tax Treaties in Brazil: Open Issues After Iberdrola Case
A Tax Law Perspective of the 'Cooperation Council for the Arab States of the Gulf' (the 'GCC')
Developments in the Analysis of the Tie-Breaker Rules for Individuals Under Article 4 (1) OECD
Nyt lønkrav for 2017 - arbejdstilladelser
Action 15: OECD offentliggør multilateralt instrument til implementeringen af BEPS i dobbeltbeskatningsoverenskomster
Tynd kapitaliseringsregler i strid med EU-retten
Nye gebyrsatser 2017 – arbejdstilladelser
Mexico indfører nye regler for transfer pricing-justeringer for 2017
Praktisk ændring af forskerskatteordningen
Lovindgreb mod visse anpartsprojekter

Bindende svar
Selskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S
Investeringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde

Domme
Ekstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning
Grundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn
Fradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
1 indstilling

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20170109' AND [SkatteraadChanged] <= '20170115') OR ([LSRChanged] >= '20170109' AND [LSRChanged] <= '20170115') OR ([ByretChanged] >= '20170109' AND [ByretChanged] <= '20170115') OR ([LandsretChanged] >= '20170109' AND [LandsretChanged] <= '20170115') OR ([HojesteretChanged] >= '20170109' AND [HojesteretChanged] <= '20170115')) ORDER BY AppelId DESC

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
16-01-2017 Lønsumsafgift i 2016 Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2016) og metode 2 (december 2016)
16-01-2017 Lønsumsafgift i 2017 Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2016) og Metode 2 (december 2016)
17-01-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 December 2016
17-01-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 December 2016
20-01-2017 One stop moms i 2016 4. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 6 - 2016

I denne udgave:

 • Global Tax Policy Post-BEPS and the Perils of the Silk Road
 • Recent Developments in Hong Kong’s Exchange of Information Rules
 • ...

BDO

Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2017

Vi har opdateret vores lille – men meget populære – opslagsværk med skattesatser, beløbsgrænser og en omtale af de skatte- og momsregler, der gælder for personalegoder.

BDO

Fordeling af rentefradrag ved skilsmisse

Hvis rentefradraget efter en skilsmisse skal fordeles på anden måde end 50/50, kræver det normalt en skriftlig aftale mellem parterne. Til gengæld er en sådan aftale bindende - også for SKAT.

BDO

Sådan er reglerne for håndværkerfradrag i 2017

Som det ser ud nu, bliver 2017 det sidste år med håndværkerfradrag. Der kan fradrages op til 18.000 kr. pr. person, men fradragsloftet er fordelt med 6.000 kr. til hus- og havehjælp og 12.000 kr. til udskiftning af vinduer mv.

BDO

En Jaguar XF Van er ikke et specialkøretøj

Dyre firehjulstrækkere på gule plader diskrimineres åbenlyst på skatteområdet. SKAT anerkender således sjældent, at de kan sidestilles med øvrige specialindrettede varebiler, selvom de anvendes på samme både.

Beierholm

Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis

SKAT er af den opfattelse, at der gælder de samme regler for en fysisk avis som for en elektronisk avis. SKAT anser derfor medarbejderens elektroniske adgang til avisen som et skattepligtigt personalegode, idet avisen ikke anses for kun at være stillet til rådighed på arbejdspladsen.

Dansk Revision

Omkostningsgodtgørelse i klagesager til selskaber m.v. er genindført

Folketinget vedtog inden juleferien at genindføre retten til omkostningsgodtgørelse for skattepligtige selskaber og fonde ved klage i skatte- og afgiftssager.

DELACOUR

Der kan nu lovligt ydes kapitalejerlån

Med virkning pr. 1. januar 2017 kan selskaber lovligt yde lån til fordel for kapitalejere eller ledelsen - på visse betingelser.

Deloitte

Skitur for personalet til Alperne

Rejsens værdi skal medregnes i medarbejdernes skattepligtige indkomst, når medarbejderen modtager goder som led i deres ansættelsesforhold.

European Taxation (ET)

European Taxation: 1 - 2017

I denne udgave bl.a:

 • The Impact of ATAD on Domestic Systems: A Comparative Survey
 • Profits and Losses of Foreign Permanent Establishments: The Optional Branch Exemption Regime
 • Real Estate Funds: VAT Exemption for Fund Management Services
 • 3% Corporate Income Tax Surcharge on Distributed Income: The Beginning of the End?
 • Implementation of BEPS Initiative and EU Directive in Germany

International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 6 - 2016

I denne udgave:

 • European Commission Decision on Fiat: State Aid Case Explained
 • The Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status: A Reaction to the BEPS Action 7 Final Report
 • ...

Intertax

Taxation of Individuals in the Sharing Economy

This article explores some of the tax implications that may arise in the context of the sharing economy. In particular, the author analyses the main challenges, from an individual taxation perspective, resulting from this new model of production and consumption. In this respect, different typologies of transactions and their tax characterization are surveyed.

Intertax

What Has Changed in the Limitation on Benefits Clause of the 2016 US Model?: Technical Modifications, Policy Considerations and Comparisons with Base Erosion and Profit Shifting Action 6

The Limitation on Benefits (LOB) clause of the US Model Income Tax Convention (US Model) has undergone significant changes in the latest version of the US Model published in February 2016. The aim of this article is to analyse the changes to the LOB clause in the 2016 US Model as compared to its predecessor in the previous 2006 US Model and the LOB clause recommended by the Action 6 Final Report of the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project.

Intertax

Redefining the Relation Between Articles 6, 7 and 21 of the OECD Model

The relation between the Articles 6, 7 and 21 of the OECD Model Tax Convention (OECD Model), and in particular the scope of the exception for immovable property in Article 21(2), has been widely debated in academic literature. The approach proposed in this article gives the immovable property exception a proper role, thus defining the relation between the Articles 6, 7 and 21 of the OECD Model in e.g. triangular cases involving immovable property of an enterprise.

Intertax

Fair Taxation: Truth is in the Eye of the Beholder

To objectively define the ideas of ‘fair taxation and ‘fair share’ is in the eyes of the author very difficult to achieve, since they are very subjective and political. The fight against tax avoidance led by western politics and non-governmental organization (NGO)’s appears not to be about fair taxation, but more about where taxes are paid.

Intertax

Qualification of Services Under Double Tax Treaties in Brazil: Open Issues After Iberdrola Case

This article analyses the discussion regarding the tax assessment of Withholding Income Tax (WHT) on service fees paid from Brazil to other countries that have entered into a Double Tax Treaty with it. 

Intertax

A Tax Law Perspective of the 'Cooperation Council for the Arab States of the Gulf' (the 'GCC')

For quite a long time, tax scholars have been deserving little attention to the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) as an International Organization. Due to many factors, the discussion concerning taxation within the GCC has been increasing in recent times, so that the following question arises: what role, if any, the ‘GCC’ is ought to play in tax issues?

Intertax

Developments in the Analysis of the Tie-Breaker Rules for Individuals Under Article 4 (1) OECD

Since access to a treaty is dependent on the taxpayer being resident in one of the Contracting States, the classification of a taxpayer as resident becomes of utmost importance. Article 5 of the OECD Model Convention, defines the term ‘resident’, and also provides a series of tests which should apply when a taxpayer is a dual resident.

PwC

Nyt lønkrav for 2017 - arbejdstilladelser

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har i forbindelse med ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ændret beløbsgrænsen på beløbsordningen. Den nye beløbsgrænse er gældende fra og med 1. januar 2017.

PwC

Action 15: OECD offentliggør multilateralt instrument til implementeringen af BEPS i dobbeltbeskatningsoverenskomster

Den 24. november 2016 offentliggjorde OECD det multilaterale instrument, der skal give mulighed for effektiv implementering af en række BEPS-tiltag i eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster. Instrumentet sætter samtidig en ny standard for løsning af dobbeltbeskatningskonflikter.

PwC

Tynd kapitaliseringsregler i strid med EU-retten

Den 21. december 2016 afsagde EU-domstolen dom i sag C-593/14, Masco Denmark ApS og Damixa ApS mod Skatteministeriet. Domstolen fastslog med sin afgørelse, at de danske regler om tynd kapitalisering i selskabsskattelovens § 11, stk. 6, var i strid med EU-retten.

PwC

Nye gebyrsatser 2017 – arbejdstilladelser

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har nu offentliggjort de nye gebyrsatser for 2017 for de forskellige ordninger, jf. udvalgte gebyrsatser nedenfor

PwC

Mexico indfører nye regler for transfer pricing-justeringer for 2017

Den 8. december 2016 indførte de mexicanske skattemyndigheder bestemmelse nr. 3.9.1 i samleloven for 2017 vedrørende anvendelse af transfer pricing-justeringer. Den nye bestemmelse omfatter områder så som transfer pricing-justeringer, skattefradragskrav for transfer pricing-justeringer, frister for indgivelse af justeringer, mv.

Ret&Råd Advokater

Praktisk ændring af forskerskatteordningen

Forskerskatteordningen, som den populært kaldes, giver danske arbejdsgivere bedre mulighed for at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Revisorgruppen Danmark

Lovindgreb mod visse anpartsprojekter

Der er fremsat lovforslag rettet mod de såkaldte 10-mandsprojekter

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Selskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S

SKM2017.17.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 3, stk. 4

Skatterådet bekræfter, at Fonden kan anvende overførselsreglen i selskabsskattelovens § 3, stk. 4, på de spørgende Datterselskaber, selvom der sker en ændring i ejerstrukturen, som beskrevet i anmodningen.

Skatterådet lægger vægt på, at betingelsen om, at Fonden ejer den altovervejende del af (i praksis 75 pct.) af aktieselskaberne, er opfyldt. Endvidere lægger Skatterådet til grund, at betingelsen om, at det maksimale fradrag udgør summen af Fondens uddelinger og hensættelser til almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål, nedsat med skattefrie indtægter efter prioriteringsreglen i fondsbeskatningslovens § 6, er opfyldt.

Skatterådet finder også, at betingelsen, om at et beløb svarende til det ønskede fradrag skal overføres fra et Datterselskab til Fonden, er opfyldt, da det lægges til grund, at P/S'et for samme år videreudlodder det udbytte til Fonden, som et Datterselskab har udloddet til P/S'et hidrørende for det forgangne regnskabsår/indkomstår. Det betyder, at Fonden tilsvarende kan uddele eller hensætte beløbet hidrørende for det forgangne regnskabsår/indkomstår.

 

Bindende svar: Investeringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde

SKM2017.16.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 C. Aktieavancebeskatningsloven § 19, § 21, § 22 og § 27

Skatterådet bekræftede, at en subfund i et luxembourgsk investeringsinstitut etableret som et SICAV S.A., der etablerede andelsklasser, som var henholdsvis teknisk udloddende og fysisk udloddende, kunne være omfattet af reglerne om minimumsbeskattede investeringsinstitutter i ligningslovens § 16 C.

Skatterådet bekræfter desuden, at en afdeling i en dansk investeringsforening, der udelukkende investerede i aktiebaserede beviser udstedt af en luxembourgsk subfund, som anført i spørgsmål 1, kunne være omfattet af reglerne om aktiebaserede minimumsbeskattede investeringsinstitutter i ligningslovens § 16 C, jf. aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2.

Skatterådet bekræftede desuden, at en afdeling i en dansk investeringsforening, der udelukkende investerede i obligationsbaserede beviser udstedt af en luxembourgsk subfund, som anført i spørgsmål 1, kan være omfattet af reglerne om obligationsbaserede minimumsbeskattede investeringsinstitutter i ligningslovens § 16 C, jf. aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2.

Skatterådet bekræftede desuden, at en aktie- eller obligationsbaseret afdeling i en dansk investeringsforening, der udelukkende investerer i beviser udstedt af en luxembourgsk subfund, som anført ovenfor, som etablerer andelsklasser, hvor forskellen i klasserne består i, hvor stor en del af administrationsudgifterne, der bæres af deltagerne i de respektive klasser, kan være omfattet af reglerne om minimumsbeskattede investeringsinstitutter i ligningslovens § 16 C.

 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning

SKM2017.22.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 8 og stk. 2. Ligningsloven § 9B

Sagsøgeren anmodede den 31. oktober 2011 SKAT om ekstraordinær genoptagelse af indkomståret 2006 vedrøre de fradrag for tab på anparter på 125.000 kr. Begrundelsen var ifølge anmodningen, at "Beløbet er fejlagtigt ikke påført". Under sagen for byretten gjorde sagsøgeren gældende, at han i 2015 var blevet diagnosticeret med sygdom samt at han havde lidt af blodpropper, og at sygdom havde været årsagen til, at han ikke havde angivet tabet på anparterne.

Retten bemærkede, at et "glemt" fradrag ikke i sig selv er en særlig omstændighed, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at han i den relevante periode pga. hjerteproblemer eller sygdom havde været forhindret i at bede om genoptagelse for 2006, og at fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, var overskredet.

Der forelå dermed ikke sådanne særlige omstændigheder, at SKAT kunne behandle sagen trods fristoverskridelsen.

Retten fastslog endvidere, at sagsøger ikke var berettiget til at modtage den udbetalte befordrings- og rejsegodtgørelse - skattefrit, da det ikke var godtgjort, at sagsøger, der var eneanpartshaver i det udbetalende selskab, havde udført den fornødne kontrol.

 

Dom: Grundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn

SKM2017.20.BR

Vedrører: Vurderingsloven § 13, stk. 6

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte grundværdiansættelserne pr. 1. oktober 2010 for tre udvalgte grunde ud af grundejerens 79 grunde i en udstykning med i alt 88 parcelhusgrunde.

Retten bemærkede, at Landsskatterettens fastsættelse af grundværdien for de tre grunde pr. 1. oktober 2010, lå under udbudspriserne for de pågældende grunde, og under de priser, som tre andre grunde blev solgt til i samme udstykning umiddelbart på til vurderingen pr. 1. oktober 2010.

Retten fandt, at der som følge heraf ikke var grundlag for at tilsidesætte det skøn, der var udøvet af Landsskatteretten i forbindelse med fastsættelsen af grundværdien for de tre grunde.

Skønsmandens vurdering, oplysninger om prisniveauet i en anden udstykning og det forhold, at der ikke siden sommeren 2010 var solgt grunde i den pågældende udstykning kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Fradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter

SKM2017.15.BR

Vedrører: Vurderingslovens § 17 og § 18 (Dagældende)

Sagen omhandlede, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til et fradrag i grundværdien i medfør af vurderingslovens dagældende §§ 17 og 18 for grundforbedringer i form af et vejanlæg internt på sagsøgers ejendom.

Sagsøgeren havde under sagen fremlagt et skøde, hvoraf fremgik, at sagsøger selv skulle anlægge interne sti og vejanlæg. Endvidere havde sagsøgeren fremlagt et ansøgningsskema om støtte fra Boligstyrelsen, et forhåndstilsagn om støtte samt en ikke underskreven erklæring til Bygningsmyndigheden i Y2. Af ansøgningsskemaet fremgik en skønnet udgiftspost til intern vejanlæg, og i erklæringen til Bygningsmyndigheden i Y2 indestod sagsøger for færdiggørelse af vejanlægget inden en nærmere angiven frist.

Retten fandt, at skødets bestemmelse skabte en formodning for, at sagsøger også havde afholdt en udgift til anlæggelse af intern vej. Formodningen blev bestyrket af ansøgningsskemaet, og retten fandt på denne baggrund, at sagsøgeren havde godtgjort, at denne havde afholdt udgifter til vejanlægget internt på grunden. Sagen blev derfor hjemvist.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2892296
Anpartshaverlån
Klagen vedrører beskatning af anpartshaverlån, da selskabets lån til udgifter i forbindelse med ejendomssalg fra klagerens selskab til klager, ikke anses som en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2016

Journalnr: 13/0193574
Lønindkomst og overskud
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagers lønindkomst og nedsat overskud af virksomhed til nul. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-11-2016

Journalnr: 14/4919407
Renteswap
Sagen vedrører opgørelse af gevinst og tab på renteswap efter lagerprincippet, når der tidligere med urette har været anvendt realisationsprincippet herunder om, hvorvidt skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7, finder anvendelse. Sagen drejer sig endvidere om, hvorvidt SKAT har ændret praksis. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2016

Journalnr: 15/0884890
Salg af rettigheder
Klager vedrører bindende svar om skattepligt ved salg af "De polske rettigheder" samt periodisering heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-11-2016

Journalnr: 15/0077959
Skat af fri bil
Klagen vedrører beskatning af fri bil. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 14-11-2016

Journalnr: 14/3294552
Skat af fri bil og fri sommerbolig
Klagen vedrører beskatning af fri bil og fri sommerbolig. Landsskatteretten nedsætter beskatning af fri bil til nul og stadfæster fsv. angår beskatning af fri sommerbolig.
Afsagt: 25-10-2016

Journalnr: 13/0160361
Skattepligt til Danmark mv
Klagen vedrører skattepligt til Danmark. Spørgsmål om fristgennembrud mv. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2016

Journalnr: 13/0116727
Skønsmæssigt fastsat løn
Klagen vedrører Skønsmæssigt fastsat løn og udlodning fra selskaber. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 03-11-2016

Journalnr: 14/3336681
Udlejning af ferielejlighed
Klagen vedrører bindende svar, hvorefter udlejning af ferieejerlejlighed ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. Landsskatteretten stadfæster det bindende svar, men nedsætter det opgjorte resultat efter ligningslovens § 15 O, stk. 1.
Afsagt: 04-11-2016

 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-682/15 Berlioz Investment Fund

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2011/16/EU – artikel 1, stk. 1 – artikel 5 – administrativt samarbejde på beskatningsområdet – udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder – de ønskede oplysningers »forventede relevans« – afslag fra en tredjepart i den bistandssøgte stat på at meddele visse oplysninger – sanktioner – anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 47 – artikel 51, stk. 1 – retten til en effektiv domstolsprøvelse – retten til prøvelse af en anmodning om oplysninger, der er rettet til en tredjepart

Generaladvokatens indstilling:

1) En medlemsstat gennemfører EU-retten, således at chartret finder anvendelse, når den i sin lovgivning foreskriver en bøde over for en retsundergiven, der nægter at afgive oplysninger i forbindelse med en udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne, som bl.a. er baseret på bestemmelserne i Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

2) En retsundergiven kan påberåbe sig chartrets artikel 47, når den pågældende finder, at den administrative bøde, som denne er blevet pålagt, er baseret på en anmodning om oplysninger, som efter dennes opfattelse er ugyldig, for så vidt som denne anmodning er fremsat i forbindelse med en procedure, der har til formål at gennemføre EU-retten.

3) Chartrets artikel 47 skal fortolkes således, at den ret, som klagen over den administrative bøde, der blev tildelt som følge af manglende efterkommelse af oplysningspåbuddet, er blevet indbragt for, skal have mulighed for at undersøge, om dette påbud er lovligt. Henset til det legitime formål om at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse, der forfølges med direktiv 2011/16, skal retten imidlertid alene være i stand til at efterprøve – på grundlag af en kort undersøgelse – om oplysningspåbuddet er baseret på en anmodning om oplysninger, hvor der er en forbindelse mellem dels de ønskede oplysninger, den skattepligtige person og den eventuelle underrettede tredjepart, dels det skattemæssige formål, der forfølges. Der skal være en åbenbar uoverensstemmelse mellem anmodningen om oplysninger og det skattemæssige formål, for at anmodningen kan kendes ulovlig.

4) Den forventede relevans af de oplysninger, som en medlemsstat har udbedt sig hos en anden medlemsstat i henhold til direktiv 2011/16, udgør en betingelse, som anmodningen om oplysninger skal overholde for at udløse en pligt for den bistandssøgte medlemsstat til at efterkomme denne anmodning.

5) Det er nødvendigt at meddele den anmodning om oplysninger, som oplysningspåbuddet er baseret på, til den ret, som klagen over bøden er blevet indbragt for, og til den bistandssøgte tredjepart. Hvis myndigheden i den bistandssøgte stat vurderer, at en sådan meddelelse kan forringe effektiviteten af myndighedernes samarbejde om at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse (eller være til skade for en anden offentlig interesse eller en grundlæggende rettighed for en anden person), påhviler det denne myndighed at fremlægge dokumentation herfor i forbindelse med den nævnte klage og retten at afgøre dette spørgsmål.


Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

'Effective tax rates in an enlarged European Union' - (Report 2016)

  

 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyt fra Skatteministeriet

Åbning af skattekontor hos Ombudsmanden: Borgernes retssikkerhed styrkes

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Ligningsloven
Satser og beløbsgrænser i ligningsloven


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om overførsel af klager om ansættelse af fradrag for forbedring af grundværdi m.v. fra Landsskatteretten til visse vurderingsankenævn  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn  

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 102 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 12/1-17 fra DANVA

Bilag 5

Udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om status for de enkelte elementer af aftalen ”Tiltag vedrørende inddrivelse af kommunale restancer”, som den daværende regering indgik med KL den 11. april 2016, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om størrelsen i kr. og øre af alle kommunale restancer opdelt efter de enkelte gældposter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om den nuværende størrelse i kr. og øre af de restancer, som med dette lovforslag overføres til inddrivelse i kommunerne, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om en redegørelse for vurderingen af, at ressourceforbruget i kommunerne kun er vurderet til 35 årsværk i 2017, når kommunerne fremadrettet skal løse opgaven, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om en redegørelse for, skønnet på 11,5 mio. kr. for engangsudgifter til tilpasning af it-understøttelse og uddannelse af kommunale opkrævningsmedarbejdere, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om en redegørelse for det forventede merprovenu samlet set, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om debatten under 1. behandling af lovforslaget giver anledning til, at ministeren frem for at skære på SKATs økonomiske ramme vil finde en alternativ finansiering af det anførte merforbrug på 35 årsværk i kommunerne, stil skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelse af 12/1-17 fra DANVA, til skatteministeren

L 92 B Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed. (Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Bilag

Bilag 10

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 11

Æf. til 3. behandling stillet den 9. januar 2017 af skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 84

Henvendelse af 7/1-17 fra Henrik Thomsen, Ringsted, vedrørende foretræde om gæld til det offentlige

Bilag 85

Samlenotat om rådsmøde (ECOFIN) den 27/1-17

Bilag 86

Indtægtsliste for august måned 2016, fra Skatteministeriet

Bilag 87

Indtægtsliste for september måned 2016, fra skatteministeriet

Bilag 90

Kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. september 2016, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 82

Spm. om de borgere, der får foretaget modregning i børne- og ungeydelsen, samtidig modtager en klagevejledning, der oplyser om deres mulighed for at k...  Svar  

Spm. 135

Spm. om at oversende en opgørelse af den gevinst, som opretholdelsen af fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden giver for en gennemsn...  Svar  

Spm. 136

Spm. om at oversende en opgørelse af den gevinst, som opretholdelsen af fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden giver for en gennemsn...  Svar  

Spm. 137

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse over udviklingen i henholdsvis de bevilgede midler og årsværk til indsatsområderne i SKAT for årene 2015-2...  Svar  

Spm. 138

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse over de bevilgede ressourcer til indsatsen mod skattely opdelt på henholdsvis ”Projekt skattely” og ”Øvrig...  Svar  

Spm. 139

Spm. om at redegøre for mindreprovenuet ved at hæve topskattegrænsen (før arbejdsmarkedsbidrag) til henholdsvis 600.000 kr., 750.000 kr. og 1 mio. kr. fra 2018, til skatteministeren" />  Svar  

Spm. 140

Spm. om at oversende en opgørelse over udvikling i det samlede antal af topskatteydere fra 2008-2022 (fremskrevet med betydningen af indgåede aftaler ...  Svar  

Spm. 141

Spm. om at oversende en opgørelse over indkomstgrupper, der har en gennemsnitlig indkomst på over 467.000 kr., opgjort på kommuner, så de kommuner, de...  Svar  

Spm. 142

Spm. om, hvor meget det varige ejendomsværdiskatteprovenu vil stige, hvis der indføres en progression i ejendomsværdibeskatningen, hvor alt værdi over...  Svar  

Spm. 143

Spm. om, hvordan en progression i ejendomsværdiskattesatsen, hvor værdien over 3 mio. kr. beskattes med 1,8 pct., vil påvirke boligejernes tilskyndels...  Svar  

Spm. 144

Spm. om, hvor mange ejerboliger, der vil blive ramt af en progressionsgrænse på 3 mio. kr., efter de nye ejendomsvurderinger træder i kraft, til skatt...  Svar  

Spm. 145

Spm. om, hvor meget en gennemsnitlig boligejer vil betale mere i ejendomsværdiskat (efter de nye ejendomsvurderinger er trådt i kraft), hvis ejendomsv...  Svar  

Spm. 146

Spm. om, hvor meget en gennemsnitlig boligejer i et enfamiliehus vil betale mere i ejendomsværdiskat (efter de nye ejendomsvurderinger er trådt i kraf...  Svar  

Spm. 148

Spm. om ansatte i SKAT og Skatteministeriet, som arbejder med skatteunddragelse og skatteundgåelse, som reglerne er i dag, uden videre kan skifte job ...  Svar  

Spm. 156

Spm. om at oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler i både kroner og øre, i pct. af disponibel indkomst, samt som andel af den samlede indkomstm...  Svar  

Spm. 158

Spm. om at oversende den fornyede faglige vurdering af omfanget af tavshedspligten, jf. svar på spm. 147, til skatteministeren  Svar  

Spm. 160

Spm. om at redegøre for udviklingen i skatteindtægter fra boliggevinster i perioden 2010-2016, til skatteministeren  Svar  

Spm. 161

Spm. om at redegøre for, hvor mange årsværk der er allokeret til kontrol af beskatningen af boliggevinster i årene 2010-2016, til skatteministeren  Svar  

Spm. 162

Spm. om at redegøre for status og udviklingen i forhold til den ”selvstændige udlægsproces”, jf. svar på spm. 476 (2015-16), til skatteministeren  Svar  

Spm. 163

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/1-17 fra Henrik Thomsen, Ringsted, vedrørende foretræde om gæld til det offentlige, til skatteministeren  Svar  

Spm. 164

Spm. om at oplyse det samlede omfang af koncernintern gæld i danske selskaber for årene 2000-2015, hvor kreditor er et udenlandsk selskab eller har ho...  Svar  

Spm. 165

Spm. om finansieringen af de prioriterede 20 årsværk i 2017, til skatteministeren  Svar  

Spm. 166

Spm. om kommentar til henvendelse af 4/1-17 fra Lars Vestergaard, Kbh. N, til skatteministeren  Svar  

Spm. 167

Spm. om, hvor meget den flade skatteprocent på den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere skal hæves, for at kunne ...  Svar  

Spm. 168

Spm. om at oversende en oversigt over SKATs it-systemer, til skatteministeren  Svar  

Spm. 171

Spm. om reglerne omkring leasing af biler betyder, at virksomheder og borgere i dag helt eller delvist kan undgå at betale registreringsafgift, til sk...  Svar  

Spm. 173

Spm. om hvad udgangspunktet/baseline målt i antallet af årsværk er i forhold til de 1.000 ekstra medarbejdere, til skatteministeren  Svar  

Spm. 174

Spm. om, hvor mange årsværk der har været i SKAT i 2014, 2015 og 2016, til skatteministeren  Svar  

Spm. 584

Spm. om en deadline for, hvornår erhvervsbeskatningsudvalget skal fremkomme med et bud på fremtidens erhvervsbeskatning, til skatteministeren  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 489

Mener ministeren, at tiden er inde her i 2017 til at indfri de yderst positive løfter, ministeren har givet de nordjyske flypendlere og de nordjyske s...

Spm. S 547

Er ministeren enig i, at det tyder på bevidst misbrug af statskassen som kassekredit, når skattegæld, der stammer fra manglende indbetalt A-skat og ar...

Spm. S 550

Er ministeren enig i, at inddrivelsen af skattegæld hos udlandsdanskere skal styrkes jf. JydskeVestkystens artikler om emnet i december 2016, hvor det...

Samrådsspørgsmål

Spm. W

Samrådsspm. om, hvor mange ekstra årsværk ministeren vil tilføre SKAT, til skatteministeren

Spm. X

Samrådsspm. om det er realistisk, at SKAT kan sikre, at den interne kontrol med udbetalinger øges, at kontrollen med de største udbetalinger skærpes o...