SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 33

Kære Læser

Denne uges SkatteMail har et mere normalt omfang målt med sidste uges kæmpenummer. Læs bl.a. om udkast til nyt styresignal om aktionærlån. Styresignalet indeholder en række eksempler på, hvornår og hvordan der skal ske beskatning af aktionærlån.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 4 - 2014
Sæt ikke campingvognen på krogen af gulpladebilen
Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner
Derivatives & Financial Instruments: 4 - 2014
International Transfer Pricing Journal: 4 - 2014
Lempelse vedrørende små fonde

SKAT-meddelelser
Retningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal om aktionærlån

Bindende svar
Skattemæssig behandling af ejendomsoverdragelser med hjemmel i Planlovens § 47 A
Grenspaltning af tysk selskab
Trust, transparent

Domme
Maskeret udlodning - jagtleje
Tynd kapitalisering - værdiansættelse - datterselskab - skønsmæssig ansættelse
Fikseret lejeindtægt - samlet husstand - værelsesreglen
Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - bestyrelseshonorar - beskattet i udlandet

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra andre lande og organisationer
HM Revenue & Customs, England
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
VERO Skat, Finland
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20140811' AND [SkatteraadChanged] <= '20140817') OR ([LSRChanged] >= '20140811' AND [LSRChanged] <= '20140817') OR ([ByretChanged] >= '20140811' AND [ByretChanged] <= '20140817') OR ([LandsretChanged] >= '20140811' AND [LandsretChanged] <= '20140817') OR ([HojesteretChanged] >= '20140811' AND [HojesteretChanged] <= '20140817')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 4 - 2014

I denne udgave:

 • Development of International Taxation in India
 • Companies Act 2013 - An Overview
 • Investing into India
 • Managing Tax Disputes - Some Legal and Practical Strategies
 • Permanent Establishment Concept - An Indian Perspective
 • Taxation of Partnerships
 • Taxation of REITs - The Indian Perspective
 • Base Erosion and Profit Shifting Impact on Transfer Pricing - Relevance of Current Actions on India
 • Making Sense of the Transfer Pricing Maze
 • Transfer Pricing and Customs Valuation - Emerging Trends!
 • DEVELOPMENTS


BDO

Sæt ikke campingvognen på krogen af gulpladebilen

Håndværkere, der tager en privat campingvogn med ud til en byggeplads, skal købe et dagsbevis, hvis de vil bruge arbejdsgiverens gulpladebil til at trække campingvognen til arbejdsstedet.


BDO

Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner

Personer med bopæl i Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa kommuner får nu større befordringsfradrag, hvis de har mere end 60 km til arbejde.


Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 4 - 2014

I denne udgave:

 • Innovation in Financial Services and Its Challenges
 • The OECD’s Common Reporting Standard: The Next Step in the Global Fight against Tax Evasion
 • IRS Grants Transition Relief for FATCA but Not Delayed Effectiveness
 • Impact of the EU11 Financial Transaction Tax Proposal on CIVs and REITs
 • Hedge Accounting Continued: The Greeks
 • Taxation of Collective Investment Schemes
 • The Classification of Debt and Equity
 • Too Confident: Section 33 of the Income Tax Act and Its (Mis)trust in Judicial Precedent


International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 4 - 2014

I denne udgave:

 • The Impact of Location Advantages on the Transfer Pricing of Multinationals: On the Chinese Love for European Designer Handbags and Lower Production Costs in India
 • The EU Arbitration Convention: Reinforcing the Procedure to Cope with an Expected Flood of Double Taxation Disputes
 • Transfer Pricing in the Logistics Sector
 • McKesson Canada: Is the Canadian Statutory Transfer Pricing Adjustment “Formula” in Need of an Adjustment?
 • May a Server Create a Permanent Establishment? Reflections on Certain Questions of Principle in Light of a Swedish Case
 • Advance Pricing Agreements and the Principles of Legality and Equality: The Problems Surrounding Contracts in Tax Law
 • Transfer Pricing Knowledge Management Systems
 • Tax Havens: Paradigm Shift
 • Changes to Transfer Pricing Rules under Decree 3030 of 2013
 • New Transfer Pricing Rules as from 1 January 2014
 • The Challenge of Defending Management Service Fees before the Tax Authorities
 • Transfer Pricing Provisions Not Applicable to the Provision of Corporate Guarantees If No Costs Are Incurred
 • Business Restructuring and the Arm’s Length Principle: From Legislative Amendments to Ministerial Guidelines
 • New Transfer Pricing Rules: Confirmation That the Tax System Is Aligning with International Tax Norms?
 • Case on Intra-Group Debt and Abuse of Law


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Retningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser

SKM2014.571.SKAT

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 14, stk. 3, § 17 og § 64 Bekendtgørelse nr. 1151 af 3. december 2012 § 1, stk. 2

På baggrund af ændringen af sekretariatsbetjeningen af ankenævnene pr. 1. januar 2014 justeres retningslinjerne for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal om aktionærlån

14-1042678

Styresignalet indeholder en række eksempler på, hvornår og hvordan der skal ske beskatning af aktionærlån.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattemæssig behandling af ejendomsoverdragelser med hjemmel i Planlovens § 47 A

SKM2014.564.SR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 11

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en kommunes overtagelse af fast ejendom i medfør af Planlovens § 47 a, kunne anses for omfattet af skattefritagelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 11.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Grenspaltning af tysk selskab

SKM2014.563.SR

Vedrører: Fusionsskatteloven § 15 a, stk. 3, § 15 b, stk. 4 og stk. 6 samt § 15 c, stk. 2, 2. pkt. TEUF art. 63. Fusionsskattedirektivet (direktiv 2009/133/EF) art. 2. litra j)

Et tysk selskab, A, foretog en transaktion, der efter tyske regler opfyldte kravene til en grenspaltning. SKAT indstillede til Skatterådet, at de danske aktionærer i A ikke kunne anvende successionsreglerne efter fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt., da spaltningen ikke opfyldte kravene til en spaltning efter fusionsskattelovens regler.

Skatterådet var principielt enigt med SKAT i, at det er danske skatteregler, der skal lægges til grund ved vurderingen af skattemæssige konsekvenser af grænseoverskridende transaktioner for personer omfattet af dansk skattepligt.

I denne helt specielle situation, hvor et børsnoteret selskab i et andet EU-land (her: Tyskland) foretog en omstrukturering, som var i overensstemmelse med den interne tyske implementering af EU's fusionsskattedirektiv og hvor de danske aktionærer ikke havde mulighed for selvstændigt at bedømme, om spaltningen var gennemført, så den fulgte de specifikke danske krav, fandt Skatterådet dog, at danske minoritetsaktionærer ikke skulle udbyttebeskattes, men skulle kunne anvende successionsreglerne i fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, 2. - 14. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Trust, transparent

SKM2014.562.SR

Vedrører: Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.B.2.15.2

Skatterådet kan ikke bekræfte, at "Trust for benefit of A" kan anses for at være et selvstændigt skattesubjekt, idet kapitalen ikke anses for definitivt og effektivt udskilt fra spørgers formuesfære.

Skatterådet lægger vægt på, at spørgers bror, B, er co-trustee, at spørger kan få sin bror til at stoppe med at være co-trustee, at der under sagens forløb er fremkommet nye oplysninger, for at opnå den ønskede skattemæssige kvalifikation af trusten, og at der ikke er en uafhængig bestyrelse/administration af trusten.

På baggrund heraf anser Skatterådet "Trust for benefit of A" for skattemæssigt transparent, hvorfor spørger skal beskattes af hele afkastet fra trusten.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Maskeret udlodning - jagtleje

SKM2014.570.BR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A, stk. 1 og 2

Sagen angik, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes som maskeret udlodning af en udgift på kr. 500.000,-, som et selskab, hvori skatteyderen var hovedanpartshaver, ifølge skatteyderen havde afholdt til køb af en jagtlejeret i Sydafrika. Skatteyderen havde til støtte for sin påstand gjort gældende, at udgiften måtte betegnes som en driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, litra a, hvorfor der ikke var grundlag for at anse udgiften som en privat udgift afholdt i skatteyderens interesse.

Heri fik skatteyderen ikke medhold. Byretten fandt således ikke, at det ved de anførte bilag, skatteyderens partsforklaring og skatteyderens fars vidneforklaring i fornødent omfang var godtgjort, at skatteyderens selskab havde betalt kr. 500.000,- til køb af en jagtlejeret. Endvidere fandt retten ikke, at det var sandsynliggjort, at selskabet, der drev en mindre entreprenørvirksomhed, havde afholdt udgiften for at påbegynde erhvervsvirksomhed i form af jagtudlejning i Sydafrika.

Af disse grunde fandt retten, at udgiften måtte anses for en privat udgift afholdt i skatteyderens interesse, som derfor skulle beskattes som maskeret udlodning efter ligningslovens § 16A, stk. 1 og 2.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Tynd kapitalisering - værdiansættelse - datterselskab - skønsmæssig ansættelse

SKM2014.568.BR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 11

Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt to koncernforbundne selskabers fradrag for renteudgifter og kurstab skulle begrænses efter reglerne om tynd kapitalisering i selskabsskattelovens § 11.

Sagens hovedspørgsmål var, hvorvidt værdien af et tysk datterselskab pr. den 31. december 2006 skulle indgå som et aktiv med en værdi på kr. 1.575.084.057,- baseret på den købesum, der ifølge sagsøgerne var allokeret til det tyske selskab i forbindelse med en samlet transaktion på godt USD 810 mio. mellem to koncerner ultimo 2005. SKAT havde ikke fundet, at denne allokering kunne lægges til grund, men at værdien af det tyske selskab skulle indgå ved opgørelsen med en værdi på ca. kr. 912 mio. svarende til den bogførte værdi i det sagsøgende selskab, som ejede det tyske selskab.

Retten udtalte, at for at beløbet på kr. 1.575.084.058,- kunne lægges til grund, kræves det, at der er dokumentation for, at beløbet er resultatet af en forhandling på almindelige markedsmæssige vilkår. Efter indholdet af de fremlagte dokumenter og den øvrige bevisførelse, herunder forklaringen afgivet af sagsøgernes revisor, fandt retten, at det ikke var dokumenteret, at den foretagne allokering byggede på en reel forhandling mellem parter, der havde modsatrettede interesser i forbindelse med allokeringen. Bl.a. den omstændighed, at allokeringen var lagt til grund i det sagsøgende selskabs regnskaber, kunne ikke føre til et andet resultat. Da det således ikke var dokumenteret, at den foretagne allokering var udtryk for en forhandling på almindelige markedsmæssige vilkår, kunne allokeringen ikke lægges til grund, og SKAT havde herefter været berettiget til at foretage et skøn.

Retten fandt ikke, at sagsøgerne havde løftet bevisbyrden for, at det udøvede skøn, der var baseret på den bogførte egenkapital, kunne tilsidesættes.

En beløbsmæssig mindre del af sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt et bogført skatteaktiv (fremførselsbart underskud) i et af de sagsøgende selskaber skulle medregnes som et aktiv. Retten fandt ikke, at selskabet havde løftet bevisbyrden herfor.

Skatteministeriet havde på to beløbsmæssigt mindre punkter taget bekræftende til genmæle under skriftvekslingen. I øvrigt blev ministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fikseret lejeindtægt - samlet husstand - værelsesreglen

SKM2014.567.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4, litra b. Ligningsloven § 15 P

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren og hendes søn og barnebarn udgjorde én samlet husstand, eller om sønnen og barnebarnet fik stillet en separat bolig til rådighed med den virkning, at sagsøgeren skulle beskattes af en fikseret lejeindtægt heraf.

Sagsøgerens ejendom var registreret som et enfamilieshus, men indeholdt to separate bygninger, hvori der var indrettet to separate og fuldt udstyrede boliger. Sagsøgerens (voksne) søn og barnebarn boede i den ene bolig, mens sagsøgeren og hendes anden (voksne) søn boede i den anden bolig. Sagsøgeren fik ikke medhold i, at familiemedlemmerne skattemæssigt skulle betragtes som én samlet husstand, og retten opretholdt SKATs beskatning af sagsøgeren af en fikseret lejeindtægt for den vederlagsfri rådighedsstillelse af den separate bolig for familiemedlemmerne.

Sagsøgeren fik heller ikke medhold i, at hun kunne anvende værelsesreglen og bundfradraget i ligningslovens § 15 P i en situation som den foreliggende, hvor ejendommen indeholder to boliger.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - bestyrelseshonorar - beskattet i udlandet

SKM2014.565.BR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5

Sagen drejede sig om, hvorvidt SKAT havde været berettiget til at genoptage skatteyderens skatteansættelse for 2005-2007 ekstraordinært i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Skatteyderen havde ikke selvangivet bestyrelseshonorar for perioden 2005-2009, som han havde oppebåret i anledning af bestyrelsesarbejde i Schweiz. Beløbene var beskattet i Schweiz. Skatteyderen var økonomidirektør i en større virksomhed.

Retten fandt, at det måtte tilregnes skatteyderen som i hvert fald groft uagtsomt, at hans skatteansættelse blev foretaget på et ufuldstændigt grundlag. Retten lagde i den forbindelse vægt på skatteyderens uddannelse og stilling samt på, at der var tale om ikke ubetydelige beløb modtaget over en længere årrække. Retten fandt endvidere, at skatteyderen burde have søgt spørgsmålet om beskatning afklaret evt. ved henvendelse til en person med indsigt i danske skatteregler.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk


Fradrag i grundværdi – etablering af drænanlæg

Sagen angik, om X Boligselskab var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af et drænanlæg, jf. den dagældede vurderingslovs § 17. Drænanlægget blev udført i forbindelse med et byggeri af en række boliger på en ejendom i Aalborg. Hø­jesteret fastslog på baggrund af bl.a. et syn og skøn, at drænanlægget ikke havde medført en stigning af værdien af grunden i ubebygget stand. Boligselskabet var derfor ikke berettiget til fradrag i grundværdien.

Landsretten var nået til det samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring vedr. del af Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love - udmøntning af kommuneaftalen for 2015
Oprettelsesdato: 15-08-2014
Høringsfrist: 22-08-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.).

Bilag

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringssvar
Høringsskema

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvornår man blev opmærksom på, at virksomhedsordningen kunne udnyttes af enkeltstående til at betale mindre i skat, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 1 DOK58732739X

Spm. 2

Spm. om finansrådgivere eller andre har - advaret om, at der skete utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen, til skatteministeren

SAU svar på spm 2 DOK58740003X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 3

Spm. om hvad de forventede ændringsforslag vil komme til at koste, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU Svar på spm 3 DOK58412513X

Almindelig del

Bilag

Bilag 238

Oversigt over telefoniske og elektroniske henvendelser til SKAT for perioden fra 1. januar 2013 til 30. juni 2014, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 714

Spm. om, hvorvidt muligheden for at investere i binære optioner med meget korte tidshorisonter på helt ned til 30 sekunder kan sammenlignes med lotter...   Svar  

Spm. 719

Spm. om en person, der ikke er skattepligtig til Danmark af andet end udbetalinger fra et dansk pensionsselskab eller folkepension, opnår fuldt dansk ...   Svar  

Spm. 720

Spm. om at opdatere tallene i samtlige tabeller i besvarelserne af SAU alm. del - spørgsmål 171-174, så der medregnes effekterne af aftale om Vækstpa...   Svar  

Spm. 721

Spm. om hvor stor en skattelettelse de 1.000 danskere med den højeste indkomst vil få i kr. om året i gennemsnit, hvis man afskaffer topskatten, til s...   Svar  

Spm. 722

Spm. om, hvor stor en skattelettelse de 10.000 danskere med den højeste indkomst vil få i kr. om året i gennemsnit, hvis man afskaffer topskatten, til...   Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1643

Vil ministeren i forlængelse af Landsskatterettens Årsrapport for 2013 oplyse, om det efter ministeren opfattelse er et udtryk for retssikkerhed for b...  Svar  

Spm. S 1644

Når ministeren taler om retssikkerhed, mener ministeren da, at det er et udtryk for retssikkerhed, at sagsbehandlingstiderne ved Landsskatteretten er ...  Svar  

Spm. S 1645

Vil ministeren tage initiativ til at sikre yderligere økonomiske ressourcer til Landsskatteretten for at nedbringe sagsbehandlingstiderne?  Svar  

Spm. S 1730

Hvordan vil ministeren sikre de fornødne ressourcer, så folk ikke oplever at få indefrosset deres midler i 2 år, mens klagesager behandles, jf. BT's o...  Svar  

Spm. S 1731

Hvilken effekt har boligjobordningen efter ministerens vurdering haft på nedbringelse af sort arbejde?  Svar  

Spm. S 1732

Mener ministeren, at det er i orden, at Københavns Kommune via en gammel servitut bestemmer, at boligerne i andelsboligforeningen Grøndalsvænge ikke k...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse