SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 45

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder primært en række gode artikler om bl.a. skattekortet for 2015, SKATs øgede fokus på enkeltmandsvirksomheder, skattemæssige underskud og skattefrie omstruktureringer.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 

Indhold

Artikler og interessante links
Se dit skattekort for 2015
Udbytte af unoterede porteføljeaktier
Den skattefrie firmajulegave
Skattefri gevinst til vindmøllenaboer
Bulletin for International Taxation: 11 - 2014
SKAT har øget fokus på enkeltmandsvirksomheder
Udenlandsdanskere med sommerhus i Danmark - bestyrelsesarbejde i danske selskaber
Forskudsregistreringen for 2015
93 lande implementerer OECD’s fælles rapporteringsstandarder
Skattemæssige underskud og skattefrie omstruktureringer
Tax losses and tax-free restructurings
Skattepligt - Tilflytning
Tax Treaty Override: A Jurisdictional Approach
Tax Treaties and Developing Countries
The Duty of Countries and Enterprises to Pay Their Fair Share
When Does 'the Context Otherwise Require' in Article 3 of the OECD Model Convention?
The CJEU's Conflicting Case Law on Neutralization
A Brazilian View on Base Erosion and Profit Shifting: An Alternative Path
Shareholder Loans in Danish Tax Law ? (Foreign) Shareholders Beware!
Evaluation of Turkish Corporate Tax Law under the Principle of Freedom of Establishment
Discussion Draft of the Proposed Modifications to Chapter VII of the Transfer Pricing Guidelines Relating to Low Value-Adding Intra-Group Services
Parcelhusreglen

Udkast til styresignal
Udkast til Styresignal - skærpelse af praksis - godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven

Bindende svar
Sømandsbeskatning - Tonnageskat - Operatørselskab
Datterselskabs- og koncernselskabsaktier, subjektiv skattepligt, CFC-indkomst
Skattefrie godtgørelser - lønomlægning
Arbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave
Udlån til partnerselskab anset for erhvervsmæssigt udlån
Nytegning af anparter, overkurs, forlods udbytteret, vedtægtsændringer

Kendelser
Vurderingsankenævns afgørelse af ejendoms- og grundværdi anset for ugyldig

Domme
Ejendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - benyttelse i ejerperiode

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 46

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141103' AND [SkatteraadChanged] <= '20141109') OR ([LSRChanged] >= '20141103' AND [LSRChanged] <= '20141109') OR ([ByretChanged] >= '20141103' AND [ByretChanged] <= '20141109') OR ([LandsretChanged] >= '20141103' AND [LandsretChanged] <= '20141109') OR ([HojesteretChanged] >= '20141103' AND [HojesteretChanged] <= '20141109')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Se dit skattekort for 2015

Fredag den 7. november 2015 er dagen, hvor vi for første gang kan se vores forskudsopgørelse og skattekort for 2015. De fleste kan se frem til lidt større fradrag og/eller lidt lavere trækprocent.


BDO

Udbytte af unoterede porteføljeaktier

Skatteministeren har nu fremsat det varslede lovforslag, der skal føre til en lempeligere beskatning af udbytte af unoterede porteføljeaktier. Det er kun hos selskaber og fonde m.v., at skatten lempes.


BDO

Den skattefrie firmajulegave

Beløbsgrænsen for den skattefrie firmajulegave er i 2014 hævet til 800 kr. inklusive moms. Har medarbejderne ikke i årets løb modtaget andre gaver eller personalegoder, kan der dog gives skattefri gaver helt op til 1.100 kr.


BDO

Skattefri gevinst til vindmøllenaboer

Ved opstilling af nye vindmøller er opstilleren forpligtet til at udbyde mindst 20 % af projektet til lokale borgere. Ejerandelene skal udbydes til kostpris. Gevinsten herved er skattefri.


Bulletin for International Taxation (BIT)

Bulletin for International Taxation: 11 - 2014

I denne udgave:

  • Is the Mutual Agreement Procedure Past Its “Best-Before Date” and Does the Future of Tax Dispute Resolution Lie in Mediation and Arbitration?
  • The Risk for Tax Treaty Override in Africa - A Comparative Legal Analysis
  • Permanent Establishments and Australian Domestic Laws
  • The Correctness of the Chinese Position of Enterprise Residence in Chinese Law: The Institutional and Treaty Implications
  • Court of Appeal Decision on Tax Avoidance in International Financing Arrangements
  • Tax Control Framework - A Conceptual Approach: The Six Nuances of Good Tax Governance
  • Toll and Contract Manufacturing Structures - Strategies and Challenges for Cross-Border Outsourcing Activities


Dansk Revision

SKAT har øget fokus på enkeltmandsvirksomheder

Mange fejl i selvangivelserne hos landets 275.000 enkeltmandsvirksomheder får SKAT til at rette yderligere vejledning og automatisere selvangivelserne for denne gruppe.


Deloitte

93 lande implementerer OECD’s fælles rapporteringsstandarder

Flere væsentlige underskrifter er nu sat på en multilateral aftale om kompetent myndighed i skatteforhold som forpligter de underskrivende lande til at implementere OECD’s fælles rapporteringsstandarder.


EY

Skattemæssige underskud og skattefrie omstruktureringer

Selskaber og fonde skal nu registrere deres skattemæssige underskud for at bevare retten til at modregne underskuddene i fremtidig positiv indkomst. Skattefrie omstruktureringer skal også registreres.


EY

Tax losses and tax-free restructurings

Companies and foundations should register their tax losses in order to keep the right to offset tax losses in future positive income. Tax-free restructurings should also be reported.


Homann

Skattepligt - Tilflytning

Landsskatteretten har ved kendelse af 22. maj 2014, jf. SKM2014.717.LSR, taget stilling til en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af kildeskattelovens § 7, stk. 1 om kortvarigt ophold i Danmark ved tilflytning. Sagen...


Intertax

Tax Treaty Override: A Jurisdictional Approach

Despite the recent developments grounded on constitutional arguments, the current country-by-country approaches to treaty override still fail to qualify the overriding as an unacceptable attempt to extend taxation beyond the limits agreed with treaty partners. Accordingly, treaty override has been seen as a problem the solution of which would depend on each country's view on the role of international law. This article suggests that such failure is due to limitations inherent to this misleading reasoning with respect to the relation between domestic legislation and international law. After describing the main approaches to treaty override, the author proposes that treaty override must be addressed as an issue of jurisdiction, instead of a matter of hierarchy. The proposed approach is consistent with the actual purpose of double tax conventions and with the need to preserve the jurisdictional limitations agreed under tax treaties.


Intertax

Tax Treaties and Developing Countries

In today's discussion concerning tax treaties and tax treaty policy the implications in particular for LDCs are seldom addressed. There is a lack of analysis of which arguments might apply to this group of very poor countries but not for other developing countries. Based on a study of the tax treaty network of East African LDCs, the author contributes to this discussion by analysing two issues: What importance do tax treaties have for LDCs and what role does the UN Model play in the negotiation of tax treaties of LDCs. After considering a tax treaty's functions (the elimination of double taxation, the allocation of taxing rights, the prevention of tax avoidance and fiscal evasion, and the promotion of foreign direct investment), the author comes to the conclusion that an LDC can indeed benefit from entering into tax treaties. However, since a tax treaty can also have negative effects for LDCs, it is crucial for such countries to carefully evaluate all factors before entering into tax treaties. If an LDC decides to negotiate tax treaties, the UN Model is a good choice because it does indeed take into account certain particularities of capital importing countries. The treaty network of East African LDCs also shows that the UN Model already had a rather important impact on the treaty negotiations of these countries. Nonetheless, there are certain particularities in these tax treaties which might need to be considered for inclusion into the UN Model or in its Commentary in order to make this model convention even more relevant for East African LDCs.


Intertax

The Duty of Countries and Enterprises to Pay Their Fair Share

In this article the author examines to what extent countries and enterprises have a duty to pay a fair share of taxes. The conclusion of this article is that the current debate pays too little attention to the substance of the fair share obligation. What is a fair distribution of tax revenues among countries and what constitutes a fair distribution of the tax liability among multinational companies? Interests of states and companies are intertwined and sometimes collide. States try to attract investments by introducing tax incentives, but at the same time they want to combat aggressive tax planning by multinational companies to protect their own tax base. The current policy debate requires that the States redefine the allocation mechanisms for (international) taxation. The principle of origin might be a promising concept in that respect. At the same time multinational companies must be accountable for their tax policy, but that is difficult due to the absence of a clear set of standards.


Intertax

When Does 'the Context Otherwise Require' in Article 3 of the OECD Model Convention?

This article focuses on the interpretation of tax treaties and, particularly, the expression 'unless the context otherwise requires' comprised in Article 3 of the OECD Model Convention. In the hopes of providing certainty in double tax cross-border transactions, the chapters of this article explore the applicable provisions, relevant case law and subsequent legal consequences facing these kinds of international tax issues.


Intertax

The CJEU's Conflicting Case Law on Neutralization

In this article, the author discusses the different ways the Court of Justice of the European Union (CJEU) applies the concept of neutralization in the area of withholding taxes on the one hand and in the area of personal allowances on the other hand. She also discusses recent case law developments in the area of personal allowances. In conclusion, the author explains why the CJEU has adopted different approaches to this issue and presents what she believes would be an accurate and consistent approach.


Intertax

A Brazilian View on Base Erosion and Profit Shifting: An Alternative Path

This article argues that notwithstanding the formal invitation made to the OECD by the G20 to propose solutions to the problem of base erosion and profit shifting (BEPS), some countries, for reasons of their own, may prefer to act unilaterally. Brazil is used as a case study as a result of its intense tax policymaking activity in the past twenty years, which has deviated from the OECD's approach. Based on economic data, it is contended that Brazil has been able to design a tax system enabling it to tackle BEPS successfully. This article presents the salient features of the Brazilian tax system as an alternative to the OECD's future proposals, assisting policymakers of other countries - mainly non-OECD members - to redesign their tax system in order to strengthen the legal mechanisms that protect their respective tax bases.


Intertax

Shareholder Loans in Danish Tax Law ? (Foreign) Shareholders Beware!

Beware - a new Danish provision on shareholder loans means that it can become quite expensive for a shareholder to have a loan in his company - a so-called shareholder loan.


Intertax

Evaluation of Turkish Corporate Tax Law under the Principle of Freedom of Establishment

Corporate tax law has been closely related to the principle of freedom of establishment. Because European Union (EU) Member States have declined to resign sovereignty in the field of direct taxation, harmonization progress in corporate taxation in the EU has been slow. Although EU treaties, regulations, and directives are all measures of positive integration, case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) declaring national tax measures incompatible with primary EU law is that of negative integration. This paper discusses the corporation tax field and its' many important decisions within the principle of freedom of establishment and what affects these decisions have on Member States' corporate tax law. This article demonstrates Turkey's significant efforts to fulfil requested accession criteria concerning economic and tax legislation with the EU in light of CJEU's case law.


OECD

Discussion Draft of the Proposed Modifications to Chapter VII of the Transfer Pricing Guidelines Relating to Low Value-Adding Intra-Group Services

Action 10 of the Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting directs the OECD to develop transfer pricing rules to provide protection against common types of base eroding payments. A discussion draft of proposed modifications to Chapter VII of the Transfer Pricing Guidelines relating to low value-adding intra-group services was released for comment by interested parties today


Revisorgruppen Danmark

Parcelhusreglen

... når huset skifter anvendelse


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til Styresignal - skærpelse af praksis - godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven

14-4289487

Med afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR tog Skatterådet stilling til den skattemæssige behandling af godtgørelser for direkte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingslovens § 2 jf. § 7 når godtgørelserne ydes i forbindelse med fratræden af stilling.

Skatterådet lagde vægt på, at begrundelsen for udbetalingen af godtgørelserne var at kompensere for den retsstridige krænkelse, som medarbejderne havde lidt ved at blive forskelsbehandlet efter den nævnte bestemmelse i forskelsbehandlingsloven. Skatterådet fandt derfor, at de udbetalte godtgørelser til medarbejderne var skattefri, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Af SKM2014.354.SR fremgår, at forholdene i den foreliggende sag kunne sidestilles med de forhold, der forelå i Skatterådets afgørelser i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR, ligesom det fremgår, at det er Skatterådets opfattelse, at afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR ikke kan anses for udtryk for den korrekte retstilstand i forhold til den skattemæssige behandling af tilsvarende godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7.

SKM2014.354.SR må anses for en skærpelse af den praksis der blev fastlagt i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR. Styresignalet omhandler virkningen heraf.

I den forbindelse bemærkes, at afgørelsen i SKM2014.355.SR, der vedrører godtgørelse efter ligebehandlingsloven ikke er udtryk for en ændring af praksis. Afgørelsen er i overensstemmelse med eksisterende praksis jf. bl.a. Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.A.3.5.2.2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Sømandsbeskatning - Tonnageskat - Operatørselskab

SKM2014.771.SR

Vedrører: Sømandsbeskatningsloven § 1, § 2 og § 5. Tonnageskatteloven § 6, § 8 og § 21 a

Skatterådet kan bekræfte, at skibe anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen, og at det danske managementselskab som følge heraf kan anvende sømandsskatteordningen for sine søfolk, jf. sømandsbeskatningslovens § 5.

Skatterådet kan bekræfte, at det danske managementselskab opfylder betingelserne i tonnageskattelovens § 21 a om operatørselskaber, og at selskabet som følge heraf kan anvende tonnageskatteordningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Datterselskabs- og koncernselskabsaktier, subjektiv skattepligt, CFC-indkomst

SKM2014.768.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 1-5, og § 4 B, stk. 1-2. Selskabsskatteloven § 1, stk. 1 og 6, § 2, stk. 1, litra a, og § 2 A, stk. 1-4 og 10. Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2. Selskabsskatteloven § 31, stk. 1, § 31 A, stk. 1, § 31 C, stk. 1-3 og § 32, stk. 1, 5

Udbytter mellem selskaber indenfor en koncern blev anset for skattefri, enten fordi der var tale om datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, eller fordi modtagerselskabet ikke var skattepligtigt til Danmark. Udbyttet blev ikke anset for CFC-indkomst.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattefrie godtgørelser - lønomlægning

SKM2014.767.SR

Vedrører: Ligningsloven § 9A, stk. 1-5 og § 9, stk. 4

Spørger, der er en dansk vikarvirksomhed, stiller udenlandske faglærte og ufaglærte medarbejdere til rådighed for andre danske virksomheder.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der kan udbetales skattefrie godtgørelser under de opstillede forudsætninger, når der henses til størrelserne af de nævnte timesatser for normaltimer og overtimer sammenholdt med størrelserne af de omhandlede godtgørelser.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave

SKM2014.765.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3 og stk. 9, nr. 2, 1. pkt. Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a. BKI nr. 6 af 12.2.1981, artikel 5

Skatterådet kan bekræfte, at det arbejde spørger udfører med de omhandlede aktiviteter indenfor service og reparation af en nærmere angiven opgave for en dansk virksomhed kan anses for entreprise. Der henses bl.a. til, at det omhandlede arbejde kan afgrænses som selvstændige opgaver, der dermed kan og rent faktisk bliver udført af andre, at der er tale om en selvstændig udenlandsk virksomhed, der for egen regning og risiko udfører det omhandlede arbejde, at den udenlandske virksomhed selv medbringer egne ansattes såvel til selve arbejdet som til ledelsen heraf samt det specialudstyr som måtte være nødvendigt for arbejdets udførelse. Det pågældende arbejde for en dansk virksomhed anses dermed for entreprise og således ikke omfattet af reglerne om arbejdsudleje i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Det bindende svar er af hensyn til tavshedspligten offentliggjort i en forkortet og redigeret form.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udlån til partnerselskab anset for erhvervsmæssigt udlån

SKM2014.764.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Virksomhedsskatteloven § 5

Spørger påtænker at blive omdannet til et P/S, og i den forbindelse overgår en del af den enkelte partners kapitalkonto i det nuværende I/S til at blive udlån til P/S'et. Partnerne i P/S'et driver virksomhed i virksomhedsordningen. Skatterådet kan bekræfte, at udlån fra en partner i denne forbindelse, ikke skal anses for at være en privat hævning, men er et erhvervsmæssigt udlån. Tilsvarende kan Skatterådet bekræfte, at såfremt der efterfølgende fra partnerne udlånes yderligere beløb til driftsfinansiering, anses dette heller ikke for en privat hævning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Nytegning af anparter, overkurs, forlods udbytteret, vedtægtsændringer

SKM2014.760.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 1-5 og 7, § 8 samt § 30, stk. 1. Ligningsloven § 16 H, stk. 6. Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 1

Nytegning af anparter i et selskab med to selskabsanpartshavere kunne foretages på en sådan måde, at der til de nytegnede anparter knyttede sig en forlods udbytteret, uden at dette medførte skattepligt hos nogen af de involverede selskaber.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Vurderingsankenævns afgørelse af ejendoms- og grundværdi anset for ugyldig

SKM2014.754.LSR

Vedrører: Forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn § 10, § 11 og § 24. Skatteforvaltningsloven § 6 og § 38. Vurderingsloven § 5, § 6, § 9, § 13 og § 16

Vurderingsankenævnet havde ved behandlingen af visse klager over grundværdien anvendt en praksis, hvor vurderingsankenævnet ikke tog konkret og individuelt stilling til grundværdien for den enkelte ejendom. Denne praksis var udtryk for skøn under regel, hvorved nævnet helt havde afskåret sig fra at foretage prøvelse af den fastsatte grundværdi. Dette var ikke lovligt. Vurderingsankenævnet havde dermed ikke udført sin funktion som rekursmyndighed. Vurderingsankenævnet havde i strid med nævnets forretningsorden ikke afgjort sagen på et møde, og afgørelsen var derfor truffet uden den fornødne organhabilitet. Som følge af de helt grundlæggende mangler ved vurderingsankenævnets afgørelse, blev nævnets afgørelse anset for ugyldig og annulleret.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ejendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - benyttelse i ejerperiode

SKM2014.770.ØLR

Vedrører: Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Sagen drejede sig ligesom for byretten om, hvorvidt appellanten skulle have nedsat sin skattepligtige indkomst for indkomståret 2004 med kr. 161.174.

Appellanten gjorde gældende, at beløbet på kr. 161.174 udgjorde en skattefri ejendomsavance, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, idet appellanten gjorde gældende, at ejendommen i hans ejertid havde tjent til bolig for ham og hans ægtefælle.

Byretten havde lagt til grund, at appellanten havde afgivet skiftende forklaringer om sagens faktiske forhold i relation til hans og ægtefællens boligforhold, og pålagde derfor appellanten en skærpet bevisbyrde for, hvorvidt den omtvistede ejendom havde tjent til bolig for ham og hans ægtefælle i perioden, hvor appellanten havde ejet ejendommen.

Byretten fandt ikke, at appellanten ved de stedfundne vidneforklaringer fra naboer mv. havde løftet den skærpede bevisbyrde. Byretten lagde i øvrigt også vægt på, at appellanten ikke havde besvaret Skatteministeriets opfordring om at fremlægge dokumentation for forbrug af el mv. for en anden ejendom, som appellanten også ejede i den omtvistede periode, og som appellanten gjorde gældende var ubeboet i den omtvistede periode.

For landsretten fremlagde appellanten en række yderligere kvitteringer for kontantbetaling af benzin og diesel, indkøb foretaget i nærheden af eller til brug for den omtvistede ejendom, post modtaget på den omtvistede adresse samt en lægejournal, som viste, at appellanten i den påståede ejerperiode havde været til lægen i nærheden af den omtvistede ejendom.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten bemærkede, at den for landsretten yderligere bevisførelse ikke kunne føre til andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk


Fond i Liechtenstein

Sagen angik, om A skulle beskattes af afkastet af formuen i en fond i Liechtenstein.

Skatteministeriets krav var baseret på en betragtning om, at A i skattemæssig henseende måtte anses som ejer af formuen i fonden. A gjorde gældende, at han ikke havde mulighed for at råde over fonden, da han ikke var stifter af fonden, og at stifterens ret ikke kunne overføres til andre, heller ikke ved arv.

Et flertal i Højesteret tog As påstande til følge. Flertallet lagde bl.a. vægt på, at spørgsmålet om beskatning af fondens indtægter hos A måtte bero på en selvstændig vurdering af, om fonden i forhold til As økonomi måtte anses som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret. Flertallet fandt det ikke godtgjort, at fondens formue var overgået til A, og A var derfor ikke rette indkomstmodtager til afkastet af formuen.

Landsretten var nået til et andet resultat.Ikke fradrag for gaver

Greenpeace Danmark havde fået afslag på en godkendelse efter ligningsloven med den begrundelse, at Greenpeace Danmark ikke havde 300 kontingentbetalende medlemmer. Afslaget medførte, at skattepligtige ikke kunne foretage fradrag for gaver og løbende ydelser til Greenpeace Danmark.

Højesteret fastslog, at der i ligningsloven var hjemmel til ved en bekendtgørelse at fastsætte bestemmelse om, at en forening for at blive godkendt skal have et antal kontingentbetalende medlemmer, der overstiger 300. Endvidere fastslog Højesteret, at Greenpeace Danmark skulle behandles efter de regler i bekendtgørelsen, der gælder for foreninger, og at Greenpeace Danmark ikke opfyldte minimumskravet om antal kontingentbetalende medlemmer.

Landsretten var nået til samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2014.756.BR Konkurs - omstødelse - momstilsvar - tre uger før fristdag

Vedrører: Konkursloven § 67 og § 74

Byretten fastslog i relation til konkurslovens § 67, at den relevante periode for selskabets ind- og udbetalinger var hele omstødelsesperioden fra tre måneder før fristdagen og indtil dekretets afsigelse. Endvidere skulle omsætningsaktiver omfattet af et virksomhedspant inddrages i vurderingen efter § 67, fordi pantet ikke var tiltrådt på tidspunktet for den omstridte indbetaling, ligesom en uudnyttet kassekredit var relevant for vurderingen. Der var derfor ikke grundlag for omstødelse efter konkurslovens § 67.

Retten udtalte videre, at der ikke påhvilede SKAT en undersøgelsespligt, selvom det indbetalte beløb ikke svarede til de forfaldne krav, og retten fandt derfor allerede på den baggrund ikke, at SKAT havde været i ond tro, hvorfor heller ikke konkurslovens § 74 kunne føre til omstødelse.

SKAT blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2014.769.ØLR Straffesag - skattesvig - skattepligt - lønmodtager - ukendt udenlandsk adresse

Vedrører: Skattekontrolloven § 15

T var tiltalt for at have undladt at reagere på sin årsopgørelse for 2008 og at have undladt at indsende selvangivelse for 2009, idet han ikke havde selvangivet arbejdsindkomst erhvervet fra et dansk vognmandsfirma for arbejde udført i Danmark på 578.390 kr. i alt. T havde bopæl i udlandet. Lønindkomsten blev camoufleret af T ved at blive faktureret som en firmaindkomst, der blev erhvervet af et selskab i et skattelyland med udenlandsk forretningsadresse, uanset der reelt var tale om et helt almindeligt lønmodtagerforhold. T havde derved unddraget for 190.648 kr. i skat i alt.

T forklarede det var rigtig at han ikke havde betalt skat i 2008 og 2009 til Danmark, men det skyldes, at han ikke havde bopæl i Danmark, og ikke var tilmeldt Folkeregisteret. Når han udførte arbejde i Danmark boede han i bilen. Han havde ikke modtaget årsopgørelsen for 2008.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skattesvig og idømte T en bøde på 320.000 kr. Retten fandt, at T bevist havde tilrettelagt sin adfærd i forhold til sin arbejdsgiver og i forhold til SKAT i 2008 og 2009 med det formål at undgå beskatning som fuldt skattepligtig, ved ikke at tilmelde sig SKAT eller Folkeregisteret og ved bevidst at camouflere sin indtægt for 2008 og 2009 ved at fakturere sin personlige arbejdsindkomst via et udenlandsk selskab, som om han var selvstændig virkende entreprenør hos vognmandsfirmaet.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-11-2014 - 09-12-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-112/14 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 13-11-2014
Fiskale bestemmelser

Hvorvidt Det Forenede Kongeringe Storbritannien og Nordirland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63 TEUF og EØS-aftalens artikel 40, eller subsidiært artikel 49 TEUF og EØS-aftalens artikel 31, ved at indføre og opretholde en lovgivning om beskatning af selskabsmedlemmers kapitalgevinster i ikke-hjemmehørende selskaber, som indebærer en forskelsbehandling mellem indenlandske og grænseoverskridende aktiviteter.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 14530 2014 INIT RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Franske Republik om anvendelse med hensyn til det oversøiske område Saint-Barthélemy af EU-lovgivningen om beskatning af indtægter fra opsparing og om administrativt samarbejde inden for beskatning

ST 14531 2014 REV 1 Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - Formandskabets kompromis

ST 14950 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - Politisk enighed

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Referat

Referat fra mødet i Finanskontaktudvalget d. 11. september 2014

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Virksomhedsomdannelses­loven
Satser og beløbsgrænser i virksomhedsomdannelsesloven


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 55 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).
Fremsat den 5. november 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 10 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvor stor en risiko staten løber i forhold til mistet skatteprovenu som følge af ordningen om medarbejderinvesteringsselskaber, til skatteministeren

L 55 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 6 Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 5/11-14 fra Ernst & YoungYderligere henvendelse til Folketingets Skatteudvalg
Cover letter2

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 31/10-14 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 1/11-14, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 5/11-14 fra Ernst & Young, til skatteministeren

L 7 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke beføjelser indiske embedsmænd har i forbindelse med den form for samarbejde, hvor de danske skattemyndigheder tillader, at repræsentanter for de indiske skattemyndigheder er til stede ved en skatteundersøgelse, som de danske skattemyndigheder foretager hos en person eller en virksomhed i Danmark, til skatteministeren

L 8 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 5/11-14 fra Mellemfolkeligt Samvirke

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil fremsende en oversigt over de områder, hvor der tillægges Danmark beskatningsret som kildeland, men hvor Danmark efter interne skatteregler ikke kan udnytte denne beskatningsret i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Ghana, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om hvilke overvejelser ministeren har gjort sig i forbindelse med forhandlingerne omkring dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Ghana i forhold til at gøre brug af den modeloverenskomst, der er udarbejdet i OECD-regi frem for modeloverenskomsten, der er udarbejdet i FN-regi, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren vil redegøre for bevæggrunden for at flytte en række beskatningsrettigheder fra Ghana til Danmark, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om der har været nogen særlige danske forretningsmæssige og/eller investeringsmæssige grunde til, at Skatteministeriet har valgt at indgå i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om tilsende udvalget en redegørelse for de bestemmelser og områder inden for Skatteministeriets lovgivning, hvor der er iværksat lovovervågning, ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 1  Svar  

Spm. 6

MFU spm. om, hvordan det skal kontrolleres, om noget er en direct mail - herunder hvilken myndighed der skal kontrollere dette, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 6 DOK65021068X  Svar  

Spm. 14

Spm. om, hvor meget ejendomsværdiskatten ville være steget på en gennemsnitlig bolig fordelt på forskellige boligtyper, hvis skatten var steget med in...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm. 14  Svar  

Spm. 15

Spm. om, hvor meget det samlede provenu ville være steget, hvis ejendomsværdiskatten var steget med inflationen siden 2001, til skatteministeren
Svar på SAU alm. del spm. 15
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 22

Spm. om ministeren vil beskrive reglerne for beskatning og betaling af skat af fast ejendom i Sverige for privatpersoner, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 22  Svar  

Spm. 38

Spm. om ministeren er enig i, at direkte økonomiske bidrag til valgkamp er skattepligtige, til skatteministeren
Svar på alm del - spm 38 DOK66061892X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 39

Spm. om ministeren er enig i, at betalte kampagner og bidrag som en politiker får, er skattepligtige, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del - spm 39 DOK66075643X  Svar  

Spm. 40

Spm. om ministeren kan oplyse, hvor store de samlede private bidrag til de 175 syddanske folketingspolitikere er selvangivet til, til skatteministeren
Svar på alm del - spm 40 DOK66395146X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 43

Spm. om at redegøre for den administrative proces så vel for SKAT som for sælger, når en brugt taxi fremover skal beskattes ved salg, til skatteminist...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 43  Svar  

Spm. 107

Spm. om ministeren vil oversende en oversigt over samtlige eksisterende fradrag m.m. knyttet til biler og motorcykler og deres påvirkning af det samle...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på alm del spm 107 DOK72287264X  Svar  

Spm. 108

Spm. om en situation, hvor bundgrænsen for topskat hæves til 750.000 kr., at oplyse, fordelt på kommuner, antal personer ud af 1.000 personer, der opn...
Foreløbigt svar på SAU alm del spm. 108 [DOK73944707]
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 109

Spm. om en situation, hvor topskatten afskaffes, oplyse fordelt på kommuner og antal personer ud af 1.000 personer, der opnår en skattelettelse, til s...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på SAU alm del spm 109 [DOK73945080]  Svar  

Spm. 111

MFU spm. om at oplyse status på analysen om beskatning ved investeringer via investeringsforeninger, til skatteministeren
[Captia] Svar på SAU spm. 111 (DOK70215852)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 114

Spm. om ministeren vil foretage sig noget konstruktivt for bagudrettet at hjælpe de berørte virksomheder, som allerede har modtaget forvaltningsmæssig...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 114 foreløbig  Svar  

Spm. 116

Spm. om at bekræfte, at SKAT har straffet mindre uforsætlige skrivebordsfejl i registrering eller lignende med forvaltningsmæssige reaktioner over for...
SAU 116 foreløbig
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 117

Spm. om at redegøre for reglerne om kørselsgodtgørelse, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spørgsmål 117 - svar DOK71449597 (3)  Svar  

Spm. 118

Spm. om det er rimeligt, at man ikke får skattenedslag for seniorer i forbindelse med efterløn, når man først går på pension som 66-årig, fordi man ha...
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på alm del spm 118 - seniornedslag DOK71067658X  Svar  

Spm. 119

Spm. om talepapir fra samrådet den 6. november 2014 om samrådsspørgsmål K (ECOFIN-rådsmødet den 7. november 2014 og øvrige skattesager under det itali...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Talepapir
Følgebrev - SAU spm. 119  Svar  

Spm. 120

Spm. om ministeren vil give et skøn over, hvor meget den danske stat er gået glip af i tabte skatteindtægter som følge af de hidtidigt hemmeligholdte ...
Svar SAU alm del 120 vedr selskabsskat og Luxembourg DOK71050905X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 243

Vil ministeren redegøre for sin generelle holdning til, at SKAT ikke efterlever afgørelser i f.eks Motorankenævnet og andre nævn?  Svar  

Spm. S 244

Er ministeren enig med spørgeren i, at det sender et signal om manglende retssikkerhed, når SKAT vælger ikke at efterleve afgørelser fra diverse nævn,...  Svar  

Spm. S 253

Er det i overensstemmelse med ministerens opfattelse af god retssikkerhed, at man i SKAT kan påberåbe sig tavshedspligt om en ændring af ligningsvejle...  Svar  

Spm. S 257

I en undersøgelse fra Dansk Iværksætterforening angiver 40 pct. af de adspurgte, at deres største daglige udfordring er spørgsmålet skat og moms, mene...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse