SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 47

Kære Læser

Denne uges SkatteMail består mest af en række artikler om skat fra ind- og udland. Bl.a. om en opsigtsvækkende afgørelse, hvor Skatterådet fastslår, at der ikke kan udbetales skattefrie godtgørelser, hvis den aftalte løn udgør et beskedent beløb. Heller ikke selvom lønnen er fastsat efter forhandling.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Rabat på afgiften på LD-midler
Skattekontoen – husk indberetning før indbetaling
Skattefrie diæter er ikke altid skattefrie
Julegave til medarbejderne
A Normative Evaluation of Tax Law Enforcement: Legislative and Political Responses to Tax Avoidance and Evasion
Taxation and Digital Economy: Europe Is Ready
Notes on the Conditions for a Corrective Financial Transaction Tax
A Possible Approach to Tax Competition and Economic Development: The Value of Time in Drafting Direct Tax Policies
International Tax Avoidance Issues: An Analysis of the Indian Law and Policy
Norway: 2014 Tax Developments
Switzerland takes important step to boost international cooperation against tax evasion
Release of a discussion draft on follow-up work on Action 6 (Prevent treaty abuse) of the BEPS Action Plan
Kildeskattelovens § 48 E og lønkravet
Kapitalpension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bindende svar
Kapitalpension - investering - unoterede aktier - konvertering - aldersopsparing - PBL-afgift
Tildelinger til foreninger

Kendelser
Ansøgning om omkostningsgodtgørelse
Beskatning af værdi af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4.
Spørgsmål om hvorvidt kautionsforpligtelse kan fradrages
Omkostningsgodtgørelse for udgifter til pålagte sagsomkostninger
Uanmeldt kontrolbesøg af klager og samlevers virksomhed

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141117' AND [SkatteraadChanged] <= '20141123') OR ([LSRChanged] >= '20141117' AND [LSRChanged] <= '20141123') OR ([ByretChanged] >= '20141117' AND [ByretChanged] <= '20141123') OR ([LandsretChanged] >= '20141117' AND [LandsretChanged] <= '20141123') OR ([HojesteretChanged] >= '20141117' AND [HojesteretChanged] <= '20141123')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

BDO

Rabat på afgiften på LD-midler

Ovenpå successen med tilbud om rabat på afgiften ved konvertering af kapitalpensioner til aldersopsparinger vil regeringen nu også give rabat på afgiften ved udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.


BDO

Skattefrie diæter er ikke altid skattefrie

I en opsigtsvækkende afgørelse fastslår Skatterådet, at der ikke kan udbetales skattefrie godtgørelser, hvis den aftalte løn udgør et beskedent beløb. Heller ikke selvom lønnen er fastsat efter forhandling.


Intertax

A Normative Evaluation of Tax Law Enforcement: Legislative and Political Responses to Tax Avoidance and Evasion

The premise of this article is that there exist equilibrium between the fairness of a tax and the moral obligation to pay. In the context of tax avoidance, the question arises how much tax should be considered to constitute a fair share for an individual person or corporation. Current doctrine seems to accept that the law provides a bandwidth for fair share, and tax reduction planning within the bandwidth is acceptable. The scope of the obligation to pay fair taxes, and the moral legitimacy of enforcement methodology used by tax authorities in coercing compliance with tax laws also constitute a moral or normative equilibrium: the wider the scope of the obligation to pay, the further the reach of tax law enforcement; and, the narrower the scope of the obligation to pay, the shorter the reach of tax law enforcement. Tax law enforcement requires a degree of proportionality. Proportionality in this context means a cost/benefit analysis of any enforcement measure, including the impact of enforcement measures on bona fide taxpayers. On the basis of the normative standards developed in the first part of this article, three more recent developments in the area of tax law enforcement will be evaluated, namely the OECD fight against tax havens; the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA); and the practice of public shaming in the UK.


Intertax

Taxation and Digital Economy: Europe Is Ready

The European Commission DG TAXUD published the report released by the Expert group on taxation of the Digital economy. The analysis provided in the said document shows the progress of the action begun by the European institutions with the aim to give the legal bases and the technical instruments implementing new rules for taxation of electronic services. From January 2015, the destination principle and the MOSS1 are going to enter into force. The application of that model projected within the VAT system is welcome from the Member States and also from international organizations such as the OECD and the G20, with the aim to extend the new rules also to tax field different from indirect taxation.


Intertax

Notes on the Conditions for a Corrective Financial Transaction Tax

In the aftermath of the financial crisis of 2007-2008, a general belief has emerged that some practices and behaviours carried out by financial agents have led to risky, selfish and unreliable conduct within financial markets. Such a belief leads to a new discussion on the regulation of the financial sector, comprising possible governmental interventions through corrective taxes.


Intertax

A Possible Approach to Tax Competition and Economic Development: The Value of Time in Drafting Direct Tax Policies

In this contribution, the author would like to highlight the potential positive impact that a fair tax and transparent (where benefits are not granted on a discretionary basis) competition can have on the economic development of states. The author is looking at the topic of tax competition from the perspective of the value of time when states have to decide on their internal direct tax policies. In particular, the key issue is to generate trust through consistency in the tax strategies put in place by single states.


Intertax

International Tax Avoidance Issues: An Analysis of the Indian Law and Policy

The uncertainty and inconsonance in the international tax regime in India is adversely affecting the foreign investors. The author elaborates on the concept of tax avoidance, its significance in international taxation, and discusses certain anti-tax avoidance strategies. The article also discusses the significance of DTAAs. Next, analysis of judicial appreciation and response by the Supreme Court of India on the tax avoidance issue is done by a critique of some of its landmark decisions. This article also discusses use or abuse by India of retrospective (so-called, clarificatory) tax law amendments to deal with the international tax avoidance issue, with special reference to certain 2012 amendments to its Income Tax Act, 1961 inter alia to nullify the imprimatur of the Supreme Court in Vodafone case. It also examines the issue of use (against Cyprus) and potential misuse of the recently introduced tax law provisions permitting imposition of 'special measures in respect of transactions with persons located' in the jurisdictions notified by the Indian Government on the basis of lack of effective exchange of information with that country, under Section 94A of the said 1961 Act, leading to a possible unilateral treaty override of the relevant DTAAs. In the last part, it examines the veracity of the current position adopted by the Indian government in its informal responses to the Vodafone arbitration jurisdictionally challenging these proceedings, commenced under the India-Netherlands BIPA, claiming that the said BIPA excludes tax issues.


Intertax

Norway: 2014 Tax Developments

The present article provides a praxis oriented overview for international readers on the 2014 tax developments in Norway with special respect to new Supreme Court judgments, new EFTA Court decisions, EFTA Surveillance Authority news, and further tax developments.


OECD

Switzerland takes important step to boost international cooperation against tax evasion

Switzerland has today become the 52nd jurisdiction to sign the Multilateral Competent Authority Agreement, which will allow it to go forward with plans to activate automatic exchange of financial account information in tax matters with other countries beginning in 2018.


OECD

Release of a discussion draft on follow-up work on Action 6 (Prevent treaty abuse) of the BEPS Action Plan

Public comments are invited on a discussion draft which deals with follow-up work mandated by the Report on Action 6 (“Prevent the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances”) of the BEPS Action Plan.


PwC

Kildeskattelovens § 48 E og lønkravet

Skatteministeriet har nu fremsat lovforslag om nedsættelse af lønkravet i kildeskattelovens § 48 E. Dette har betydning for ansættelser pr. 1. januar 2015.


Revisorgruppen Danmark

Kapitalpension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der forlænger fristen med reduceret afgift på kapitalpension, og foreslår endvidere reduceret afgift på opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Kapitalpension - investering - unoterede aktier - konvertering - aldersopsparing - PBL-afgift

SKM2014.792.SR

Vedrører: Lov om finansiel virksomhed § 50 og § 51. Pensionsbeskatningsloven § 12, § 12 A, § 25, § 25 A, § 30 B, § 41 A og § 45. Pensionsafkastbeskatningsloven § 1, § 2, § 3 og § 15

Skatterådet tog stilling til en række spørgsmål om kapitalpensioner, herunder konvertering til alderspensioner, og investering af midlerne i unoterede aktier.

Skatterådet kunne bekræfte, at betingelserne i pensionsbeskatningslovens § 12 og 12 A var opfyldt, ved spørgers investering i unoterede aktier, der overholdt reglerne i puljebekendtgørelsen og pensionsbeskatningslovens § 30 B, spørger kunne konvertere sine kapitalpensionsmidler, herunder unoterede aktier til en aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A, konverteringen kunne ske til de lavere afgiftssatser, der er gældende i 2013 og 2014, når konverteringen sker senest d. 31. december 2014, afkastet på aldersopsparingen, herunder realiserede og urealiserede gevinster på unoterede aktier, alene beskattes med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven, der ikke skal betales indkomstskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven af udbetalinger fra aldersopsparingen efter det tidspunkt, hvor pensionsopspareren har nået pensionsudbetalingsalderen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tildelinger til foreninger

SKM2014.784.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a. Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6 og stk. 4. Momsloven § 4, stk. 1 og § 27, stk., 1. pkt. Ligningsloven § 8, stk. 1

Skatterådet bekræfter, at A A/S, der vil donere et vist beløb til visse foreninger, hver gang et produkt sælges kan fradrage donationerne i sin skattepligtige indkomst, og at de modtagende foreninger ikke bliver skattepligtige af det modtagne beløb. Skatterådet bekræftede endvidere, at der ikke er tale om momspligtige transaktioner.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Ansøgning om omkostningsgodtgørelse

SKM2014.791.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 7 Q, stk. 3. Selskabsskatteloven § 1, stk. 1. Skatteforvaltningsloven § 52, stk. 1 og § 53, stk. 2

En forening havde ansøgt om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i to klagesager ved Landsskatteretten og en byretssag. Ved vurderingen af, om foreningen var omfattet af skatteforvaltningslovens § 53, stk. 2, eller ej, fandt Skatteankestyrelsen, at de relevante indkomstår for spørgsmålet om, hvorvidt foreningen var skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, eller ej, var de indkomstår, hvor de pågældende udgifter til sagkyndig bistand var afholdt, og ikke de indkomstår, som klage- og byretssagerne omhandlede.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Beskatning af værdi af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4.

SKM2014.789.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 16. Skatteforvaltningsloven § 26

Klageren, der var hovedaktionær såvel som direktør i et selskab, havde for så vidt angår 2 biler stillet til rådighed af selskabet, i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at bilerne ikke havde været stillet til rådighed for privat kørsel. For så vidt angår en tredje bil, fandtes det ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at bilen ikke havde været til rådighed eller havde været anvendt privat af klageren.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Spørgsmål om hvorvidt kautionsforpligtelse kan fradrages

SKM2014.787.LSR

Vedrører: -

Klageren var ikke berettiget til at tillægge en kautionsforpligtelse på fradragskontoen. En tilføjelse i vedtægterne om at kommanditisterne ikke havde regres over for komplementaren ansås at referere til stamkapitalen, ligesom ændringerne af vedtægterne var foretaget efter der var sket misligholdelse i hovedforholdet.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Omkostningsgodtgørelse for udgifter til pålagte sagsomkostninger

SKM2014.786.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 52, § 54 og § 55. Skattestyrelsesloven § 33 C. Dagældende retsplejelov § 315 og § 480

En ansøgning om omkostningsgodtgørelse blev anset for afslået med rette, da klageren ikke på tidspunktet for ansøgningen om omkostningsgodtgørelse havde betalt eller skulle betale sagsomkostningerne til skatteministeriet. Klageren havde således anket landsrettens dom til Højesteret, inden udløbet af fristen i dagældende retsplejelovs § 480, stk. 1, 2. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Uanmeldt kontrolbesøg af klager og samlevers virksomhed

SKM2014.785.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningsloven § 11

Landsskatteretten fandt, at SKATs beslutning om foretagelse af kontrolbesøg og beslutning om, at dette skulle ske uanmeldt, ikke var afgørelser i skatteforvaltningslovens forstand. Klagen over det uanmeldte kontrolbesøg blev derfor afvist, da behandling af klagen faldt uden for Landsskatterettens kompetenceområde, jf. skatteforvaltningslovens § 11, modsætningsvis.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Udkast til Styresignal - skærpelse af praksis - godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven

Udkastet til styresignal: 14-4289487

Med afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR tog Skatterådet stilling til den skattemæssige behandling af godtgørelser for direkte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingslovens § 2 jf. § 7 når godtgørelserne ydes i forbindelse med fratræden af stilling.

Skatterådet lagde vægt på, at begrundelsen for udbetalingen af godtgørelserne var at kompensere for den retsstridige krænkelse, som medarbejderne havde lidt ved at blive forskelsbehandlet efter den nævnte bestemmelse i forskelsbehandlingsloven. Skatterådet fandt derfor, at de udbetalte godtgørelser til medarbejderne var skattefri, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Af SKM2014.354.SR fremgår, at forholdene i den foreliggende sag kunne sidestilles med de forhold, der forelå i Skatterådets afgørelser i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR, ligesom det fremgår, at det er Skatterådets opfattelse, at afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR ikke kan anses for udtryk for den korrekte retstilstand i forhold til den skattemæssige behandling af tilsvarende godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7.

SKM2014.354.SR må anses for en skærpelse af den praksis der blev fastlagt i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR. Styresignalet omhandler virkningen heraf.

I den forbindelse bemærkes, at afgørelsen i SKM2014.355.SR, der vedrører godtgørelse efter ligebehandlingsloven ikke er udtryk for en ændring af praksis. Afgørelsen er i overensstemmelse med eksisterende praksis jf. bl.a. Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.A.3.5.2.2.

Høringssvar:

 • DI
 • Advokatrådet
 • Norrbom Vinding
 • Dansk Erhverv
 • FSR - danske revisorer
 • Videncentret for Landbrug

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt på inddrivelsesområdet

  SKM2014.788.SKAT Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2015

  Vedrører: Bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 39

  I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2015.


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 24-11-2014 - 23-12-2014

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Indstilling C-357/13 Drukarnia Multipress
  Dato: 18-12-2014
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, litra b), og c), og artikel 9 i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der pålægger kapitaltilførselsafgift på kapitalindskud i kommanditaktieselskaber – mulighed for at anse et sådant selskab for et kapitalselskab – afgiftsfritagelse for omstruktureringsdispositioner – en medlemsstats frihed til at opkræve kapitaltilførselsafgift af enheder, der tjener erhvervsformål, og som ikke anses for kapitalselskaber

  Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Ny sag
  Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Indstilling
  Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Dom

  Dom C-640/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
  Dato: 18-12-2014
  Fiskale bestemmelser

  Traktatbrud – tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, TEU – tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb – afgifter opkrævet i strid med EU-retten – national lovgivning der med tilbagevirkende kraft begrænser retsmidlerne for tilbagesøgningskrav vedrørende beløb der er betalt med urette – overtrædelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet

  Tidligere dokument: C-640/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Ny sag


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Kommissionen

  Two new studies: A cross-country review of Taxes on Wealth and Transfers of Wealth…  

  Taxation: The results of the Consultation on the "Use of an EU Taxpayer Identification Number (TIN)" are available

   

  Nyt fra Parlamentet

  om årlig skattebetænkning  

   


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Nyhedsbrev til virksomheder

  Åbning af FTPs Gatewayen for eKapital-indberetterne.


  Indholdsfortegnelse 

  Lovtidende

  Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv.  


  Indholdsfortegnelse 

  Høringsportalen

  Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme
  Oprettelsesdato: 17-11-2014
  Høringsfrist: 24-11-2014


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye lovforslag

  L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne).
  Fremsat den 19. november 2014

  L 75 Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.
  Fremsat den 19. november 2014

  L 76 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderinger i årene 2015 og 2016).
  Fremsat den 19. november 2014

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 10 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).

  Bilag

  Bilag 4

  Ændringsforslag, fra skatteministeren

  Bilag 5

  2. udkast til betænkning

  Bilag 6

  Betænkning afgivet den 19. november 2014

  L 40 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).

  Bilag

  Bilag 3

  1. udkast til betænkning

  L 41 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).

  Bilag

  Bilag 4

  Henvendelse af 20/11-14 fra Rejsearbejdere.dk

  Bilag 5

  1. udkast til betænkning

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om kommentar til henvendelse af 12/11-14 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-14 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

  L 42 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

  Bilag

  Bilag 3

  Supplerende hørigsnotat og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema vedr lovforslag om hurtig afslutning i visse klagesager mv (L 42) DOK69409782X
  L 42 Samlet høringssvar.PDF

  Bilag 4

  Fortroligt dokument

  L 42 A Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

  Bilag

  Bilag 3

  Supplerende hørigsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

  Bilag 4

  Fortroligt dokument

  L 42 B Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

  Bilag

  Bilag 3

  Supplerende hørigsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

  Bilag 4

  Fortroligt dokument

  L 5 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.

  Bilag

  Bilag 3

  Henvendelse af 18/11-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om kommentar til henvendelse af 18/11-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, til skatteministeren

  L 7 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.

  Spørgsmål og svar

  Spm. 2

  Spm. om der i formuleringen ”som udgangspunkt" ligger, at der kan være tilfælde, hvor de danske myndigheder ikke bestemmer vilkårene, og kan ministeren nævne eksempler på disse tilfælde, til skatteministeren

  Spm. 3

  Spm. om ministerens svar på spørgsmål 1 skal opfattes således, at der ikke tidligere er indgået dobbeltbeskatningsaftaler med en lignende artikel 2, og at dette ikke er artikel man fremover vil tilføje, med mindre det kræves af det andet land, til skatteministeren

  L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne).

  Bilag

  Bilag 1

  Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - fagforeningskontingent og ydelser i 2012 DOK71022866X
  Høringssvar beregning af ydelser i 2012
  Høringssvar fagforeningskontingenter

  L 8 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.

  Spørgsmål og svar

  Spm. 5

  MFU spm. om kommentar til henvendelsen af 5/11-14 fra Mellemfolkeligt Samvirke, til skatteministeren

  Spm. 6

  Spm. om ministerens kommentarer til den rapport fra Eurodad, som er omtalt i Information den 14. november 2014 i artiklen ”Danske skatteaftaler giver u-lande færre skatteindtægter", til skatteministeren

  Spm. 7

  Spm. om hvorfor satserne er sat lavere end de normale satser i Ghana, til skatteministeren

  Spm. 8

  Spm. om, hvilke forskellige tilpasninger efter særlige danske forhold der er tale om, til skatteministeren

  Spm. 9

  Spm. om, hvorfor satserne er sat lavere end de normale satser i Ghana, når Danmark alligevel vælger ikke at beskatte disse indkomster, til skatteministeren

  Spm. 10

  Spm. om at præcisere, om skatteeksperter, interesseorganisationer, virksomheder o. lign. har mulighed for at komme med bidrag og input til forhandlingerne, eller om de ikke har mulighed for det, til skatteministeren

  Samrådsspørgsmål

  Spm. A

  Samrådsspm. om hvorfor, nogle af bestemmelserne er ringere for Ghana end i andre af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren

  Spm. B

  Samrådsspm. om regeringen vil genåbne aftalen, hvis Ghana er interesseret i at genforhandle de dele af aftalen, hvor den er mindre gunstig for Ghana end tilsvarende dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren

  Spm. C

  Samrådsspm. om, hvordan Skatteministeriets forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster med udviklingslande er koordineret med handels- og udviklingsministerens indsats med at hjælpe udviklingslande til bedre at sikre egne skatteindtægter, til skatteministeren

  Spm. D

  Samrådsspm. om ministeren er indstillet på en samlet gennemgang af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med udviklingslande med henblik på at kortlægge de dele af aftalerne, der er til ugunst for udviklingslandene, til skatteministeren

  L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).

  Bilag

  Bilag 5

  2. udkast til betænkning

  Almindelig del

  Spørgsmål og svar

  Spm. 55

  Spm. om at oversende en oversigt over skatter og afgifter, som efter gældende lovgivning stiger frem mod 2020, til skatteministeren
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  Svar på sau alm del spm 55  Svar  

  Spm. 57

  Spm. om, hvilke arbejdsudbudselasticiteter, som regeringerne/finansministerierne anvender i Norge, Sverige, Tyskland, Finland, Frankrig, Holland og Be...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  Besvarelse af SAU alm del - spm 57  Svar  

  Spm. 59

  Spm. om, hvilke konkrete byrder vognmænd ikke fremover belastes med, samt hvilke konsekvenser dette får for skattekontrolmuligheder med sort og privat...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  Svar på spm 59 [DOK70843486]  Svar  

  Spm. 70

  MFU spm. om det er rimeligt, at hævet opsparet overskud fra tidligere års selvstændig virksomhed skal have indflydelse på beregning af folkepensionen,...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU alm. del - svar på spm. 70  Svar  

  Spm. 118

  Spm. om det er rimeligt, at man ikke får skattenedslag for seniorer i forbindelse med efterløn, når man først går på pension som 66-årig, fordi man ha...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  svar på alm del spm 118 - seniornedslag DOK71067658X  Svar  

  Spm. 146

  Spm. om talepapir til samrådsspørgsmål H og I den 13/11-14 (Inddrivelse af restancer), til skatteministeren
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  Oversendelsesskrivelse - SAU alm del - spm 146
  Talepapir til samråd den 13. november 2014  Svar  

  Spm. 166

  Spm. om at oplyse, om bare én af de 508 kontroller for sort arbejde på privat grund fra juni 2012 til udgangen af 2013 har ført til sigtelse, til skat...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU 166  Svar  

  Spm. 167

  Spm. om en stigning i forbrugerpriserne på 3,8 pct. i Danmark vil medføre en stigning i grænsehandelen, til skatteministeren
  SAU alm. del - svar på spm. 167
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 168

  Spm. om en stigning i forbrugerpriserne på 3,8 pct. i Danmark vil medføre en øget arbejdsløshed blandt butiksansatte, til skatteministeren
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU alm. del - svar på spm. 168  Svar  

  Spm. 169

  Spm. om en stigning i forbrugerpriserne på 3,8 % i Danmark vil medføre et øget lønpres, til skatteministeren
  SAU alm. del - svar på spm. 169
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 173

  Spm. om provenutabet ved en ændring af aktieavance- og udbyttebeskatningen for personer til en fast (flad) beskatning på 27 pct., til skatteministeren
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU alm del 173 besvarelse DOK71322970X  Svar  

  Spm. 174

  Spm. om at oversende en opgørelse over restancetal for 2014 – opgjort på de enkelte kommuner, til skatteministeren
  Svar_sau_alm_del_174
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 175

  Spm. om ministeren overvejer en ordning, hvorefter de enkelte kommuner kan blive kompenseret for de likviditetsproblemer, som kommunerne får, fordi re...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU alm del 175  Svar  

  Spm. 196

  Spm. om ministeren også har været i dialog med Kammeradvokaten og fået foretaget en juridisk vurdering af Kommissionens afgørelse i sag SA.35683, til ...
  Svar på spm 196 [DOK75783929]
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 199

  Spm. om at opdatere tabel 1 i svaret på SAU (2013-14) L 79 – spørgsmål 35, så der laves tre tilsvarende separate tabeller – år for år – baseret på udv...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  Svar på SAU 199 DOK74293684X  Svar  

  Spm. 200

  Spm. om det ville være ulovligt i henhold til gældende lovgivning at tilvejebringe de efterspurgte oplysninger til Skatteudvalget, jf. svar på spm. 40...
  Svar på alm del - spm 200 DOK71803149X
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 201

  Spm. om, hvilket princip det er ministeren henviser til i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 40, til skatteministeren
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  Svar på alm del - spm 201 DOK71804605X  Svar  

  Spm. 202

  Spm. om, hvori forskellen består på at tilvejebringe samlede oplysninger om de 100 rigeste skatteforhold og det samlede beløb, de 175 syddanske folket...
  Svar på alm del - spm 202 DOK71805619X
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 203

  Spm. om, hvilke enhed i SKAT som arbejder med at kontrollere og sikre, at kandidater til Folketinget og til regions- og kommunalvalg indberetter priva...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU alm. del - svar på 203  Svar  

  Spm. 204

  Spm. om der findes tilfælde, hvor SKAT på eget initiativ er gået ind i en sag om politikere eller politiske kandidater, som ikke har oplyst korrekte o...
  SAU alm. del - svar på 204
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 205

  Spm. om, hvor mange sager om manglende eller mangelfulde indberetninger af private støttebidrag til politiske kandidater, SKAT har kendskab til inden ...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU alm. del - svar på 205  Svar  

  Spm. 206

  Spm. om, hvor mange sager om manglende eller mangelfulde indberetninger af private støttebidrag til politiske kandidater, SKAT har kendskab til i forb...
  SAU alm. del - svar på 206
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 207

  Spm. om at oplyse om manglende eller mangelfulde indberetning af private støttebidrag til politiske kandidater er et defineret indsatsområde for SKAT,...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU alm. del - svar på 207  Svar  

  Spm. 208

  Spm. om SKAT tidligere er gået ind i konkrete sager om manglende eller mangelfulde indberetning af private bidrag, til skatteministeren
  SAU alm. del - svar på 208
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 209

  Spm. om SKAT har en praksis, hvor nyhedshistorier automatisk fører til, at SKAT sikrer sig, at de omtalte støttebeløb også fremgår af de politisk kand...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  SAU alm. del - svar på 209  Svar  

  Spm. 210

  Spm. om SKAT af egen drift foretager stikprøver eller på anden vis fører systematisk kontrol med, at politiske kandidater og politikere indberetter pr...
  SAU alm. del - svar på 210
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 211

  Spm. om, hvor store de samlede private bidrag til de folketingskandidater, som var opstillet til sidste valg, var – alternativt, hvor meget der er sel...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  Svar på alm del - spm 211 DOK71807672X  Svar  

  Spm. 212

  Spm. om SKAT har gjort en aktiv indsats for at gøre politikere og politiske kandidater opmærksomme på, at private bidrag, som gives direkte til politi...
  SAU alm. del - svar på 212
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 214

  Spm. om, under hvilke betingelser en skatteyder kan opnå et skattemæssigt fradrag for indbetalinger til en livsvarig livrente, til skatteministeren
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  Svar 214 [DOK74364209]  Svar  

  Spm. 215

  Spm. om begrundelsen for forskellen på fradragsmulighederne for indbetalinger til privattegnede livsvarige livrenteordninger med indbetalingsaftaler p...
  Svar 215 [DOK74367485]
  Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

  Spm. 216

  Spm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 9. december 2014, som er relevante for Skatteudvalget, til økonomi- og indenrigsministeren,...
  Udvalgsspørgsmål.pdf
  Svar p SAU alm del spm 216  Svar  

  § 20-spørgsmål

  Spm. S 279

  Vil ministeren bekræfte, at Skatteministeriet vil overholde regeringens løfte fra regeringsgrundlaget om, at regeringen vil give »organisationer og an...  Svar  

  Spm. S 293

  Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med god retssikkerhed, at det i et tilfælde, hvor en person, der boede i udlandet, men havde en bolig i...  Svar  

  Spm. S 294

  Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med god retssikkerhed, at skattemyndighederne kan vente et par år med at offentliggøre en ny praksis i ...  Svar  

  Spm. S 324

  Hvad er ministerens konkrete planer for, at den enkelte borger selv kan bestemme, hvor borgeren vil betale kommuneskat, hvis borgeren har og bruger bo...  Svar  

  Spm. S 325

  Hvad er ministerens holdning til, at et forslag om at fordele borgerens skat til kommunen, skal afgøres af borgernes egen beskrivelse af tilknytningen...  Svar  

  Spm. S 347

  Mener ministeren, at det er rimeligt, at private virksomhedsejere, som har dedikeret sig til at opbygge en virksomhed med en sund økonomi, skal straff...  Svar  

  Spm. S 349

  Hvad er ministerens holdning til, at vi de kommende år vil miste tusindvis af private arbejdspladser forårsaget af den høje arveafgift og henstandsord...  Svar  

  Spm. S 350

  Er ministeren enig med sin partifælle Astrid Krag i de pointer, som hun fremsatte i sit indlæg i Børsen den 22. september 2014 om generationsskifte i ...  Svar  

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse