SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 41

Kære Læser

Denne uges SkatteMail er ikke særlig omfattende. Her skal nævnes de nye lovforslag på skatteområdet ved folketingets åbning og velkommen til afgørelser fra Skatteankestyrelsen.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Asia-Pacific Tax Bulletin: 5 - 2014
Regeringens lovkatalog
Anden rate af acontoskatten for selskaber
Indberetning til underskudsregistret
Øresundsguiden
Håndværkerfradraget stopper med udgangen af 2014
Ny procedure for godkendelse af foreninger m.v. efter LL § 8a og § 12, stk. 3 - frist for godkendelse var 1. oktober - nåede du det?
International Transfer Pricing Journal: 5 - 2014
Tax Treaty Entitlement Issues Concerning Dual Residents
Formula Based Transfer Pricing
Too Little, Too Late: The Uneasy Case for a Wealth Tax as a Means to Mitigate Inequality
Germany's Statutory Treatment of Special Payments in Transnational Cases
Financial Transaction Tax: Pan-European Market for Master-Feeder - Structures or Part of It - Smothered?
Tax Expenditures in India (2006?2012)
Ten Years of Dutch Loss Compensation Regime for Holding and Financing Companies
Comments published on BEPS Action 11 request for input
Hvornår er man på rejse
Hvornår er man på rejse?

SKAT-meddelelser
Forældelsesfrister efter særlovgivningen

Bindende svar
Fraflyttet skatteyders afståelse af aktier til et nystiftet holdingselskab
Arbejdsudleje - betonelementmontage - udskilt fra spørgers virksomhed
Flytning ledelsens sæde til Danmark
Prioritetslån med fast rente på nærmere angivne vilkår blev ikke anset for kontantlån, omfattet af kursgevinstlovens § 22, stk. 3
Retserhvervelsestidspunkt for deferred share units (DSU’er) - konvertible obligationer - fraflytterbeskatning - værdiansættelse
International sambeskatning – fuld genbeskatning ved afbrydelse af bindingsperioden

Afgørelser
Skattetillæg i forbindelse med overskridelse af selvangivelsesfrist

Kendelser
Nægtet betalingskorrektion jf. ligningslovens § 2, stk. 5

Domme
Rette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter
Rette indkomstmodtager - konsulentindtægter - midlertidigt
Fri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde
Skattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU-Domstolen
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Skatteverket, Sverige
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141006' AND [SkatteraadChanged] <= '20141012') OR ([LSRChanged] >= '20141006' AND [LSRChanged] <= '20141012') OR ([ByretChanged] >= '20141006' AND [ByretChanged] <= '20141012') OR ([LandsretChanged] >= '20141006' AND [LandsretChanged] <= '20141012') OR ([HojesteretChanged] >= '20141006' AND [HojesteretChanged] <= '20141012')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Asia-Pacific Tax Bulletin (APTB)

Asia-Pacific Tax Bulletin: 5 - 2014

I denne udgave:

 • “Cloud” - A Technological Odyssey
 • Interpretation of International Tax Treaties - Subsequent Agreements and Subsequent Practices
 • Casenote - Federal Court Denies Benefits of Tax Treaty to Limited Partnership
 • Casenote - Federal Court Decision on Imposition of Penalties on Promoters of Tax Schemes
 • The Taxation of Partnerships
 • Taxation of Trade Representative Offices
 • The Taxation of Partnerships
 • Casenote - The Court of Appeal’s Decision on the Application of the General Anti-Avoidance Rule
 • The Indian Version of Permanent Establishment: Business Connection
 • Location Savings in Indonesia
 • DEVELOPMENTS


BDO

Regeringens lovkatalog

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovkatalog. Det vil sige en oversigt over de lovforslag, som forventes fremsat i denne samling. På skatteområdet er der ingen overraskelser.


BDO

Anden rate af acontoskatten for selskaber

Det er igen blevet tid til at overveje, om der skal søges om nedsættelse af den ordinære acontoskat, eller om denne tværtimod skal suppleres med en frivillig indbetaling for at undgå restskattetillægget.


BDO

Indberetning til underskudsregistret

SKAT har nu åbnet den nye funktion i TastSelv til indberetning af selskabers gamle skattemæssige underskud samt oplysninger om skattefrie omstruktureringer.


Beierholm

Øresundsguiden

Vi har nu opdateret Øresundsguiden. Siden sidste opdatering er der foretaget en del justeringer af lovgivningen og satser, som vi naturligvis har indarbejdet. Der er indsat helt nye afsnit, herunder et afsnit om forskerskatteordningen. Herudover er Øresundsguiden udbygget med flere eksempler, blandt andet to nye skemaer om beskatning efter forskerordningen sammenlignet med beskatning efter hhv. de almindelige skatteregler og reglerne om arbejdsudleje.


EY

Ny procedure for godkendelse af foreninger m.v. efter LL § 8a og § 12, stk. 3 - frist for godkendelse var 1. oktober - nåede du det?

SKAT har forenklet proceduren for, hvordan foreninger og fonde skal blive godkendt efter ligningslovens § 8a. Godkendelsen er nødvendig for at kunne modtage skattefrie gaver fra virksomheder og privatpersoner. Forenklingen fra SKAT er, at der ikke længere skal laves en ansøgning, men alene udfyldes et skema.


International Transfer Pricing Journal (ITPJ)

International Transfer Pricing Journal: 5 - 2014

I denne udgave:

 • Australian Taxation Office Issues Significant Guidance on New Transfer Pricing Rules
 • The IRS Transfer Pricing Roadmap: Overview and Comparison with HMRC’s Approach to Transfer Pricing Disputes
 • Intangibles in a Transfer Pricing Context: Where Does the Road Lead?
 • Transfer Pricing Comparability Adjustments: The Pursuit of “Exact” Comparables
 • Belgium
 • Canada
 • United Kingdom
 • Ruling on Adequacy of Audit Reports to Substantiate Transfer Pricing Calculations
 • Transfer Pricing Changes under Recent Tax Reform
 • Advance Pricing Agreements: The Experience So Far
 • Will Budget Proposal To Modify the Term “International Transaction” Increase the Compliance for Indian Companies?
 • Kaffeknappen
 • Court Case on Intra-Group Sale of Trademark


Intertax

Tax Treaty Entitlement Issues Concerning Dual Residents

The question whether a dual resident taxpayer is entitled to tax treaties concluded by each residence state with a third state has been controversial. Since 2008, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Commentary on Article 4(1) of the OECD Model states that such a taxpayer would be entitled to only the tax treaty network of residence state as determined by the tiebreaker rule of the tax treaty between the two residence states. While it may be desirable policy, this article examines whether the interpretation espoused by the commentary is legally accurate.


Intertax

Formula Based Transfer Pricing

The article discusses the choice between the current arm's length based transfer pricing regime and a formula-based transfer pricing regime. It argues that a reform of our transfer pricing rules is imminent, even if it is not part of a comprehensive reform of the international tax regime (a necessary yet a more complex goal to meet). The article demonstrates that many of the objections to a formula-based transfer pricing reform may be valid in the context of the more comprehensive reform of the business income tax rules, but not, or to a lesser extent, in the context of the narrower transfer pricing reform. It concludes therefore that much of the objection to formulary apportionment becomes irrelevant in a narrower scoped reform, and that the ground is ripe for it.


Intertax

Too Little, Too Late: The Uneasy Case for a Wealth Tax as a Means to Mitigate Inequality

Economic inequality looming large, wealth tax is often applauded as a means to mitigate inequality and to break up large concentrations of wealth. This article argues that the advent of a wealth tax should nevertheless be met with scepticism and questions the suitability of a wealth tax to mitigate inequality. It is argued that a wealth tax does not offer a sustainable contribution to the pressing problem of inequality, because: (1) it fails to address the root causes of inequality, which are institutional, and (2) it leaves intact the conditions in the income tax that incite inequality. Instead, it is advisable to put a first break on wealth formation by implementing a comprehensive income tax before resorting to ultima remedia such as a wealth tax.


Intertax

Germany's Statutory Treatment of Special Payments in Transnational Cases

In the field of business taxation, the German and Austrian concepts of co-entrepreneurship (Mitunternehmerschaft) take special positions. Following these concepts, partnership profits are attributed to partner shares and, accordingly, the partners are taxed independently under the transparency or pass-through principle (Transparenzprinzip) based on their respective shares and the special payments they receive from the partnership. Special payments (Sondervergütungen), for instance, interest on a loan granted to the partnership by a partner, are treated as income from commercial business according to domestic law. Therefore, section 50d, paragraph 10, of the Income Tax Act (Einkommensteuergesetz [EStG]) determines that the special payments are treated as a business profit for treaty purposes. As a result, Germany waives the right to tax the partner as a German permanent establishment (PE). In transnational arrangements, the unique German system often results in conflicts of qualification. On this account, our paper points out the consequences resulting from the treatment of special payments. Based on case studies with inbound and outbound investments, we outline the current status of the German treatment of special payments in transnational dealings and summarize future prospects.


Intertax

Financial Transaction Tax: Pan-European Market for Master-Feeder - Structures or Part of It - Smothered?

The European Commission (EC) published a revised version of the proposal for a common system for the levy of a Financial Transaction Tax (FTT) on 14 February 2013.1 The FTT is a tax imposed on financial institutions handling for transactions in financial instruments. The proposal lacks specific provisions master-feeder structures as referred to in the UCITS Directive. As yet little is known about the consequences of a lack of such provisions.


Intertax

Tax Expenditures in India (2006?2012)

Tax expenditures, which are like automatic device for granting quick relief to the beneficiary account without actual transfer of funds; have become so popular in India that practically all government committees have come up with recommendations for introduction, extension, enlargement or maintenance of tax expenditures. By using tax expenditure device, the Indian government has intended to influence the resource allocation, investment pattern, and guide flow of resources into desirable channels, as also encourage savings, investment, export, development of particular areas, agriculture, research and development, etc.


Intertax

Ten Years of Dutch Loss Compensation Regime for Holding and Financing Companies

Dutch holding and financing companies are subject to a specific tax loss compensation regime, the so-called holding company loss rule. In short, the purpose of this rule is the prevention of the compensation of losses resulting from holding and financing activities with profits from operational activities. This article concerns an evaluation of the rule from both a policy perspective and a tax-technical perspective. Several imbalances and inadequacies of the rule, in particular with respect to the application of the rule in cross-border situations, are highlighted.


OECD

Comments published on BEPS Action 11 request for input

On 4 August 2014, interested parties were invited to comment on BEPS Action 11 regarding work on establishing methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to address it. Comments received have now been published.


Revisorgruppen Danmark

Hvornår er man på rejse?

To idrætskvinder har været i byretten


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Forældelsesfrister efter særlovgivningen

SKM2014.687.SKAT

Vedrører: Børnetilskudsloven §18. Forældelsesloven

SKAT Jura er blevet bekendt med, at der er usikkerhed omkring forældelseslovens rækkevidde i forhold til forskudsvis udlagte børnebidrag.

I denne meddelelse præciseres derfor, at kravene kan tillægges en tillægsfrist efter forældelseslovens § 14, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fraflyttet skatteyders afståelse af aktier til et nystiftet holdingselskab

SKM2014.692.SR

Vedrører: Aktieavancebeskatningsloven § 39 A, stk. 2-7. Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 6. Ligningsloven § 16 B, stk. 1

Påtænkt afståelse af aktier til et nystiftet holdingselskab ville alene medføre forfald af fraflytterskat efter aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 2 og 3, men hverken beskatning efter ligningslovens § 16 B, stk. 1, eller begrænset skattepligt.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Arbejdsudleje - betonelementmontage - udskilt fra spørgers virksomhed

SKM2014.691.SR

Vedrører: Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3

Skatterådet bekræfter, at den tyske hvervtagers medarbejdere ikke bliver omfattet af reglerne om arbejdsudleje i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Hvervtager skal udføre betonelementmontage i Danmark og afholder selv udgifter til kran, beton, mørtel og sikkerhedsgrej mv. Hvervtager bærer ansvaret for det udførte arbejde, den økonomiske risiko, samt forestår selv instruktion og ledelse af medarbejdere og Skatterådet anser derfor arbejdet som udskilt fra hvervgivers virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Flytning ledelsens sæde til Danmark

SKM2014.690.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven

En koncern, der er hjemhørende i Norge, er skattepligtig som følge af ledelsens sæde i Norge ønsker at flytte ledelsen til Danmark for den del af koncernen, der ejer ejendomme i Tyskland. Det er oplyst, at samtlige ledelsesopgaver fremover vil blive udført i Danmark af en direktør, der er bosiddende i Luxembourg, og at det vil blive dokumenteret. Skatterådet bekræftede efter en konkret vurdering, at den beskrevne flytning af ledelsens sæde ville medføre, at selskaberne i skattemæssig henseende kunne anses for hjemmehørende til Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Prioritetslån med fast rente på nærmere angivne vilkår blev ikke anset for kontantlån, omfattet af kursgevinstlovens § 22, stk. 3

SKM2014.689.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 22, stk. 3

Prioritetslån med fast rente på nærmere angivne vilkår blev ikke anset for kontantlån, omfattet af kursgevinstlovens § 22, stk. 3, hvorefter fysiske personer er skattepligtige ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Retserhvervelsestidspunkt for deferred share units (DSU’er) - konvertible obligationer - fraflytterbeskatning - værdiansættelse

SKM2014.688.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 16, stk. 1 og 3. Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 3, og § 38, stk. 1. Kursgevinstloven § 29, stk. 3. Skatteforvaltningsloven § 34 a, stk. 4

Deferred share units (DSU'er) blev anset for retserhvervet løbende, idet der ikke var nogen usikkerhed om, at skatteyderen ville få ret til de omhandlede DSU'er. Der skulle derfor ske fraflytterbeskatning ved skatteyderens fraflytning til udlandet. DSU'erne blev anset for konvertible obligationer. Værdien på fraflytningstidspunktet skulle opgøres til markedsværdien, hvor der skulle tages hensyn til den nuværende værdi af aktierne i det omhandlede selskab og de omhandlede vilkår, herunder usikkerheden omkring udbetalingstidspunktet. Værdien kunne ikke opgøres på grundlag af en anslået værdi om 15 år.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: International sambeskatning – fuld genbeskatning ved afbrydelse af bindingsperioden

SKM2014.684.SR

Vedrører: Selskabsskatteloven § 31 A, stk. 3, stk. 10 og stk. 11

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ophør af et selskab ved likvidation ikke ansås for en afbrydelse af bindingsperioden for international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 3, og at der ikke skulle ske fuld genbeskatning af den opgjorte genbeskatningssaldo i selskabet, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 11.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Skattetillæg i forbindelse med overskridelse af selvangivelsesfrist

SKM2014.696.SANST

Vedrører: Skattekontrolloven § 5

Bevisbyrden for, at selvangivelse var foretaget rettidigt, var ikke løftet. Der var derfor med rette pålagt et skattetillæg. Ved beregning af skattetillægget skulle selvangivelsesfristens udløb anses for at være mandag den 1. april 2013, idet denne dag var en helligdag (2.påskedag), og idet helligdage fandtes at skulle behandles på samme måde som søndage.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Nægtet betalingskorrektion jf. ligningslovens § 2, stk. 5

SKM2014.694.LSR

Vedrører: Ligningsloven § 2

En klager, der var under konkurs, blev nægtet adgang til betalingskorrektion efter ligningsloven § 2, stk. 5.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter

SKM2014.695.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 16A, stk. 1. Skattekontrolloven § 3

Sagen vedrørte dels et spørgsmål om maskeret udbytte dels et spørgsmål om rette indkomstmodtager af nogle fakturabeløb.

Sagsøgeren var blevet udbyttebeskattet af private hævninger m.m. i et selskab, som sagsøgeren var eneanpartshaver og direktør i. Spørgsmålet var, om sagsøgeren kunne anses for at have afholdt selskabets husleje på kr. 42.000 af personlige midler med den følge, at den maskerede udlodning skulle nedsættes med beløbet.

Retten fandt, at sagsøgeren som eneanpartshaver og direktør havde bevisbyrden for, at han havde afholdt selskabets udgift til husleje, og denne bevisbyrde var ikke løftet i fraværet af skriftlig dokumentation for udgiftsafholdelsen.

Skatteankenævnets afgørelse og udtalelse i en anden sag vedrørende sagsøgerens ægtefælle (som var udlejer og dermed kreditor for huslejebeløbet), hvorved ægtefællen blev beskattet af huslejebeløbet som en indtægt, kunne ikke føre til andet resultat. Retten henviste herved til, at Skatteankenævnets udtalelse ikke havde haft indflydelse på sagsøgerens bevismæssige stilling med hensyn til dokumentation, at udtalelsen ikke havde påvirket sagsøgeren til at handle på en bestemt måde, og at ægtefællen kunne have begæret sin sag genoptaget efter skatteankenævnets afgørelse vedrørende sagsøgeren.

Sagen vedrørte endvidere spørgsmålet, om en række fakturaer skulle henføres til sagsøgeren personligt eller hans selskab, og dermed hvem der skulle beskattes af indtægten i medfør af fakturaerne.

Retten lagde til grund, at da SKAT havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af sagsøgerens indkomst fra personlig virksomhed, havde sagsøgeren bevisbyrden for, at fakturaerne, som den skønsmæssige ansættelse var baseret på, vedrørte selskabet og ikke hans personlige virksomhed.

Retten fandt ikke, at denne bevisbyrde var løftet. Retten lagde herved bl.a. vægt på, at fakturaerne ikke fremstod som udstedt af selskabet, selvom det fulgte af anpartsselskabslovens § 2, at anpartsselskaber på breve og andre forretningspapirer skal angive bl.a. navn og CVR-nr. Retten bemærkede, at det eventuelle forhold, at lønudgifterne for arbejdet bag fakturaerne måtte være betalt af selskabet, ikke kunne tillægges afgørende betydning, da der var en omfattende sammenblanding af selskabets og sagsøgerens personlige økonomi.

Retten fandt ikke, at det forhold, at fakturabeløbene var blevet indbetalt på selskabets konto i stedet for til sagsøgeren personligt, kunne føre til, at sagsøgerens aktieindkomst som følge af maskeret udbytte skulle nedsættes med de til selskabet indbetalte beløb. Retten lagde herved bl.a. vægt på, at der på tidspunktet for indbetalingen af fakturabeløbene til selskabet ikke længere var nogen mellemregningskonto mellem sagsøgeren og selskabet, som indbetalingerne kunne nedbringe. Retten bemærkede, at der alene syntes at være tale om fejlindbetalinger, som stiftede et tilbagebetalingskrav fra sagsøgeren mod selskabet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rette indkomstmodtager - konsulentindtægter - midlertidigt

SKM2014.686.ØLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

Sagen vedrørte spørgsmålet, om appellanten eller et anpartsselskab var rette indkomstmodtager af en række honorarer fra foredrags- og konsulentvirksomhed i indkomstårene 2005 og 2006.

Landsretten fastslog, at anpartsselskabets vedtægtsmæssige formål ikke var foredrags- og konsulentvirksomhed, at appellanten i de omtvistede indkomstår og frem til 2007 drev konsulentvirksomhed i personligt regi, at der var tale om interesseforbundne parter, og at det af et bestyrelsesmødereferat og en erklæring fra bestyrelsesformanden fremgik, at appellanten lod sine konsulentindtægter gå ind i selskabet for at bedre økonomien, og at der skulle tilføres selskabet min. kr. 1/2 million.

På den baggrund fandt landsretten, at appellanten havde bevisbyrden for, at indtægterne var oppebåret af selskabet og ikke ham personligt. Denne bevisbyrde havde appellanten ikke løftet alene gennem sin egen forklaring og de af ham udstedte fakturaer.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde

SKM2014.685.BR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 16, stk. 4. Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 5

Sagerne vedrørte beskatning af værdien af to biler, en Aston Martin 2 og en Aston Martin 1, som et selskab havde stillet til rådighed for privat benyttelse for henholdsvis selskabets direktør og selskabets bestyrelsesformand og hovedaktionær.

Skatteyderne gjorde gældende, at deres rådighed over bilerne havde været afskåret i flere nærmere angivne vinterperioder, idet bilerne i disse perioder havde været stilstandsforsikret, opbevaret i en garage på et selskabet tilhørende gods og havde afmonteret nummerpladerne, som selskabets revisor opbevarede.

Byretten (tre dommere) fandt ikke, at de nævnte tiltag - hverken hver for sig eller samlet - opfyldte kravet til effektiv rådighedsberøvelse i ligningslovens § 16, stk. 4.

For så vidt angik selskabets direktør bemærkede retten, at det forhold, at det fremgik af hans direktørkontrakt, at han havde krav på at få stillet fri bil til rådighed skabte en formodning for, at bilen var stillet til rådighed i hele perioden. Direktøren havde ikke havde løftet bevisbyrden for, at det ikke var tilfældet, herunder at han ikke til enhver tid og efter eget ønske kunne kræve, at selskabet foranledige stilstandsforsikringen ophævet, nummerpladerne udleveret fra revisoren og herefter kunne hente bilen i garagen og benytte den privat.

For så vidt angik selskabets bestyrelsesformand og hovedaktionær anførte retten, at det påhvilede ham, at bevise, at bilen ikke var stillet til rådighed for ham. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at han og selskabet var interesseforbundne parter, at bilen var anskaffet i hans - og ikke selskabets - interesse, ligesom tiltagene til rådighedsberøvelse ikke var begrundet i selskabets forhold. Heroverfor havde hovedaktionæren ikke godtgjort, at han ikke til enhver tid og efter eget ønske kunne foranledige stilstandsforsikringen ophævet, nummerpladerne udleveret fra revisoren og derefter benytte bilen privat.

Endelig fandt byretten, at det forhold, at selskabet stillede fri bil til rådighed for selskabets hovedaktionær, var omfattet af den forlængede ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5.

På dette grundlag frifandt byretten Skatteministeriet for de af skatteyderne nedlagte påstande.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Skattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist

SKM2014.683.VLR

Vedrører: Statsskatteloven § 4, § 5, stk. 3 og § 3, stk. 4. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5 og stk. 2

En skatteyders hævninger på udenlandske kreditkort blev bedømt som udtryk for udeholdt skattepligtig indkomst. Indsigelser om, at hævningerne ikke var tilgået skatteyderen, men anvendt til betaling af et udenlandsk selskabs erhvervsudgifter, blev ikke taget til følge.

Betingelserne for ekstraordinær ansættelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt, og reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til lovens § 27, stk. 2, var overholdt, idet fristen ikke var begyndt at løbe før gennemførelsen af en politiafhøring, hvor skatteyderen kunne redegøre for sine bemærkninger til bevismaterialet.

Landsretten stadfæstede byrettens ( SKM2012.713.BR ) frifindelse af Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk


SKAT var i utilregnelig uvidenhed

A udrejste i 2008 til USA for at studere. A meldte flytning til kommunen, men registrerede ikke sin adresse i USA i det centrale personregister (CPR). SKAT havde forud for As udrejse fremsendt forslag til ændring af As skatteansættelse for 2006 og 2007. A reagerede ikke herpå. SKAT’s senere agterskrivelser og afgørelser blev ikke sendt til A, da SKAT ikke havde oplysningerne om As adresse i USA. A indrejste i 2012 i Danmarks og blev registreret i CPR-registeret med adresse i Danmark. SKAT anmodede efterfølgende fogedretten om, at gennemføre en udlægsforretning. A gjorde i fogedretten gældende, at SKAT’s fordringer var forældede.

Højesteret kom frem til, at SKAT ved årlige opslag i CPR-registret havde udfoldet rimelige bestræbelser på at tilvejebringe oplysninger om As opholdssted, således at SKAT’s krav var udskudt, mens A havde ophold i USA.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-10-2014 - 11-11-2014

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 23-10-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrudssøgsmål – tilsidesættelse af artikel 49 TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen – skattelempelse – grænseoverskridende koncernlempelse – national lovgivning, der fastsætter betingelser, som i praksis gør det næsten umuligt at opnå en sådan lempelse, og begrænser den til perioder efter den 1. april 2006

Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Indstilling
Tidligere dokument: C-172/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Dom

Dom C-112/14 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 13-11-2014
Fiskale bestemmelser

Hvorvidt Det Forenede Kongeringe Storbritannien og Nordirland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 63 TEUF og EØS-aftalens artikel 40, eller subsidiært artikel 49 TEUF og EØS-aftalens artikel 31, ved at indføre og opretholde en lovgivning om beskatning af selskabsmedlemmers kapitalgevinster i ikke-hjemmehørende selskaber, som indebærer en forskelsbehandling mellem indenlandske og grænseoverskridende aktiviteter.


Domme
C-299/13 Gielen

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Grondwettelijk Hof (Nederlandene) – fortolkning af artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der indfører en afgift på omdannelse af ihændehaverpapirer til papirer på navn eller til værdipapirer i elektronisk form – forenelighed med direktivet – hjemmel

Domstolens dom:

Artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter skal fortolkes således, at den er til hinder for, at der opkræves en afgift i forbindelse med en omdannelse af ihændehaverpapirer til værdipapirer noteret på navn eller til værdipapirer i elektronisk form, således som det er tilfældet i hovedsagen. En sådan afgift kan ikke anses for at være begrundet i henhold til nævnte direktivs artikel 6.


C-541/13 Douane Advies Bureau Rietveld

Sagen omhandler:

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) – fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012 – pos. 3822 i nomenklaturen – begrebet »reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug« – temperatur indikator – produkt, hvis funktion ikke afhænger af en kemisk reaktion, men af en fysisk proces

Domstolens dom:

Pos. 3822 i den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 861/2010 af 5. oktober 2010, skal fortolkes således, at positionen ikke omfatter temperaturindikatorer, såsom de under navnene »WarmMark« og »ColdMark« markedsførte produkter, der ved hjælp af en farveændring, som er resultatet af en forandring af rumfanget af de i produkterne indeholdte væsker, irreversibelt angiver, om en højere eller lavere temperatur i forhold til en fastsat grænseværdi er nået.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 13780 2014 INIT Forberedelse af samlingen i Rådet (økonomi og finans) den 14. oktober 2014 - Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet = Politisk enighedIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

ST 13792 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet - Politisk enighedIndholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt.

 

Nyt fra Kommissionen

State aid: Commission investigates transfer pricing arrangements on corporate taxation of Amazon in Luxembourg

MEMO/14/576 - Preparation of Economic and Finance Ministers Council, Brussels, 14 October

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Kontrakter

SKATs resultatkontrakt 2014


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Udkast til forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
Oprettelsesdato: 10-10-2014
Høringsfrist: 06-11-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).
Fremsat den 8. oktober 2014

L 5 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.
Fremsat den 8. oktober 2014

L 6 Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).
Fremsat den 8. oktober 2014

L 7 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.
Fremsat den 8. oktober 2014

L 8 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.
Fremsat den 8. oktober 2014

L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).
Fremsat den 8. oktober 2014

L 10 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).
Fremsat den 8. oktober 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 10 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenL 10.HøringsskemaX
L 10.Høringssvar.PDF

L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor stor reduktionen af den langsigtede beskæftigelse som følge af energiaftalen fra foråret 2012 vil være efter vedtagelse af de ændringer til energiaftalen, som er fremsat i lovforslaget, til skatteministeren

L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenL9.Høringsskema
L 9.Høringssvar.PDF

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om tilsende udvalget en redegørelse for de bestemmelser og områder inden for Skatteministeriets lovgivning, hvor der er iværksat lovovervågning, ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 1  Svar  

Spm. 2

Spm. om at tilsende udvalget en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren
Svar på SAU alm del spm 2 DOK65450321X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 3

Spm. om at oplyse om regeringens planlagte initiativer på baggrund af Statsrevisorernes kritik af inddrivelsen hos SKAT, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til den kritik, som KL rejser i netartiklen ”Kommuner: Skat skal tage fløjlshandskerne af og inddrive vores penge”, til skatteminist...

Spm. 6

MFU spm. om, hvordan det skal kontrolleres, om noget er en direct mail - herunder hvilken myndighed der skal kontrollere dette, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 6 DOK65021068X  Svar  

Spm. 12

MFU spm. om, hvornår analysen af beskatningen ved investeringer via investeringsforeninger og investeringsselskaber vil være færdig og oversendt til F...
Captia Svar på spørgsmål 12 (DOK65071577)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 14

Spm. om, hvor meget ejendomsværdiskatten ville være steget på en gennemsnitlig bolig fordelt på forskellige boligtyper, hvis skatten var steget med in...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm. del spm. 14  Svar  

Spm. 15

Spm. om, hvor meget det samlede provenu ville være steget, hvis ejendomsværdiskatten var steget med inflationen siden 2001, til skatteministeren
Svar på SAU alm. del spm. 15
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 17

Spm. om ministeren er tilfreds med den tidligere skatteministers beslutning om at ændre styresignalet vedrørende arbejdsudleje, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spørgsmål 17  Svar  

Spm. 18

Spm. om, hvad ministeren mener om, at der skal bruges flere ressourcer for at opkræve mindre skat, til skatteministeren
SAU alm del spørgsmål 18 (3)
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 19

Spm. om at redegøre for Danmarks stilling og forhandlingsmandat ved FCTC's Conference of Parties i Moskva – herunder i særdeleshed drøftelserne om min...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU almdel spm 19 (DOK69017548) DOK69101023  Svar  

Spm. 20

Spm. om, hvem der har det formelle ansvar for Danmarks repræsentation ved FCTC forhandlingerne i Moskva, herunder hvilket ministerium der sender repræ...
Svar SAU almdel spm 20 (DOK69017581) DOK69101051
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 21

Spm. om, hvorledes Folketinget har været inddraget, og hvorledes Folketinget er blevet orienteret om Danmarks stilling, forhandlingsmandat og forhandl...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU almdel spm 21 DOK69017838  Svar  

Spm. 787

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/9-14 fra FSR - danske revisorer vedrørende L 200, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spørgsmål 787 af 9 september 2014 (alm del)  Svar  

Spm. 788

Spm. om at oplyse på henholdsvis selskaber og erhvervsdrivende for indkomstårene 2011-2013, hvor mange skattepligtige der var i de enkelte indkomstår,...
SAU 788
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 789

Spm. om, hvor stor en andel af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsafgift - fordelt på de enkelte områder - er angivet ved udløbet af den o...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU 789
SAU 789 bilag 1
SAU 789 bilag 2
SAU 789 bilag 3  Svar  

Spm. 790

Spm. om, hvor stor en del af den samlede restance til SKAT er foreløbigt fastsatte tilsvar inden for A-skatter, arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsa...
SAU 790X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 791

Spm. om at redegøre for forløb og rimelighed i udbetaling af bonusser til ledende medarbejdere inden for ejendomsvurderinger hos Skat m.v., til skatte...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del spm 791  Svar  

Spm. 815

Spm. om det nye styresignal for arbejdsudleje indebærer, at der skal anvendes flere ressourcer hos SKAT på at kontrollere, hvorvidt reglerne overholde...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU815  Svar  

Spm. 837

Spm. om, hvad regelsættet i dag er, hvad angår ESP-system i nye biler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på alm del spm 837  Svar  

Spm. 838

Spm. om, hvad regelsættet og status er for NCAP i dag i nye biler, til skatteministeren
svar på alm del spm 838 DOK62610895X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 839

Spm. om fradrag i selve registreringsafgiften for god benzinøkonomi i nye biler m.v., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Foreløbigt svar på 839 DOK63157036X  Svar  

Spm. 840

Spm. om hvilket provenu det vil medføre for hver 1.000 kr., skalaknækket sænkes i spændet fra det nuværende skalaknæk til skalaknækket, som det var fø...
Foreløbigt svar på 840 DOK63157244X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 899

Spm. om, i hvilket omfang SKAT aflønner sine medarbejdere med det, der kaldes sportler – altså at de involverede medarbejdere får procenter af det, de...
Udvalgsspørgsmål.pdf
14-4240081 svar sau spørgsmål sportler  Svar  

Spm. 906

Spm. om, hvad en bankdirektør, der har en årlig indkomst på 8,7 mio. kr. eksklusiv pension, vil få i årlig skattelettelse i kr., hvis topskatten afska...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 906 DOK63230347X  Svar  

Spm. 918

Spm. om der er fradragsret for såvel egne indbetalinger og arbejdsgiverens indbetalinger til pensioner oprettet i ansættelsesforhold (arbejdsgiveradmi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 918 DOK64904562X  Svar  

Spm. 919

Spm. om baggrunden for, at det er den personlige indkomst der ligger til grund for beregning af tilskud til efterskoleophold, til undervisningsministe...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU spørgsmål 919_1  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1

Kan ministeren garantere, at regeringen ikke vil beskatte værdien af gratis parkering på arbejdspladsen?  Svar  

Spm. S 19

Vil ministeren oplyse, hvilke konsekvenser det vil få medarbejdere og ledelse, hvis beskyldningerne, der er beskrevet i artiklen »SKAT truer med rocke...  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse