SkatteMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

SkatteMail 2014, uge 50

Kære Læser

Denne uges SkatteMail indeholder en række gode artikler om hvad vi skal huske at gøre inden jul på skatteokrådet. Desuden er nyheder om skat i udlandet.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Flemming L. Bach


 


Specialt i ejendomsavancebeskatning

Vil du arbejde for et erhverv, hvis vigtigste formål er at producere fødevarer til hele verden og hvor bæredygtighed og klimaet er førsteprioritet? Vil du med din viden om skat gøre en forskel og være med til at hjælpe landmænd med især udfordringer ved salg og vurdering af fast ejendom? Så har vi jobbet til dig.

Om os
SEGES er landbrugets videns- og innovationscenter, og vi er specialisterne, når det kommer til udvikling og rådgivning til landbruget – også indenfor skat.

Lige nu mangler vi en faglig stærk kollega med speciale i skatteret, som vil være en del af vores afdeling med 13 fantastiske kolleger med speciale indenfor social- og familiejura, skat, moms og afgifter. Hos os er kompetenceniveauet højt, og vi brænder for vores fag og for rådgivningen af landmænd og rådgivere i hele landet – og så lægger vi stor vægt på samarbejde, sparring og at have det sjovt sammen.

Fokus på ejendomsavance og vurdering af fast ejendom
Som skattespecialist kommer du til at arbejde med forskellige områder indenfor skatteretten med særligt fokus på afståelse af fast ejendom samt vurdering af fast ejendom.

Derudover kommer du til at:
 • deltage i rådgivning indenfor flere områder af skattelovgivningen
 • forberede og gennemføre skattesager som repræsentant for kunder
 • kommentere på lovforslag og indgå i lovforberedende arbejde
 • skrive informationsmateriale om nyheder indenfor skatteområdet
 • tilrettelægge og undervise på kurser om skat
 • deltage i specialistgrupper indenfor ovennævnte områder
 • indgå i videndeling og sparring.

Du er…
Du har 8 – 10 års erfaring eller mere og har arbejdet med ejendomsavance. Det er vigtigt, at du brænder for skat og for at rådgive andre, der har brug for din hjælp, men det er lige så vigtigt, at du vil indgå i vores gruppe med fokus på sammenhold, et åbent sind og godt humør.

Hvis du også kan sætte flueben ved disse punkter, er det helt i top:

 • Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 • Du er positiv og initiativrig og står altid klar med en hjælpende hånd – både overfor kolleger og kunder
 • Du er en dygtig formidler både som underviser og skribent, som har fokus på god, målrettet kommunikation
 • Du vil gerne udvikle dig og dine kompetencer, og du er ikke bange for at spørge, hvis du er i tvivl
 • Du er en god kollega, der sætter pris på det gode samarbejde og et godt fællesskab i afdelingen.

Ansøgning og mere information
Vil du vide mere om stillingen, kan du henvende dig til afdelingschef René Moody Nielsen tlf. 8740 6643, mobil 2331 4017. 

Stillingen ønskes besat snarest. Ansøgningerne behandles løbende.

Send ansøgning, CV og karakterudskrift ved at klikke på linket herunder, hvis du ønsker at søge stillingen.

Se annoncen og søg jobbet.

SEGES, maj 2021
Skriv gerne at du har set annoncen hos
Skatteforlaget

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Etablering af medarbejderinvesteringsselskaber
Ny selskabsform – medarbejderinvesteringsselskaber
Skattefrie godtgørelser
Skatteoverblikket ULTIMO 2014
Nyhedsbreve - vedr. Norge
Derivatives & Financial Instruments: 6 - 2014
Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven
Skattekontrol - flere automatiske indberetninger mellem EU lande og globalt
Tax revenues rebounding from the crisis but tax mix varying widely, OECD says
Lovforslag om lempelse af beskatningen af udbytte fra porteføljeaktier er vedtaget
Styresignal om (ulovlige) aktionærlån
Omlægning af kapitalpension til aldersopsparing – alle gode gange tre
Paying Taxes 2015: Skattebetaling i Europa
Restskat og overskydende skat for indkomståret 2014
Gode skatteråd før nytår
Skat for landmænd – nu i 3. udgave
Pensionsindskud for selvstændigt erhvervsdrivende

Bindende svar
Omstruktureringer i underliggende tysk koncern

Nyt fra domstol.dk

Nyt fra EU

Nyt fra andre lande og organisationer
Bundesministerium der Finanzen, Tyskland
Skatteetaten, Norge
VERO Skat, Finland
Högsta förvaltningsdomstolen, Sverige
foreignHogstadomstolen, Sverige
Skatteetaten, Norge

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

SELECT * FROM Appeller WHERE(([SkatteraadChanged] >= '20141208' AND [SkatteraadChanged] <= '20141214') OR ([LSRChanged] >= '20141208' AND [LSRChanged] <= '20141214') OR ([ByretChanged] >= '20141208' AND [ByretChanged] <= '20141214') OR ([LandsretChanged] >= '20141208' AND [LandsretChanged] <= '20141214') OR ([HojesteretChanged] >= '20141208' AND [HojesteretChanged] <= '20141214')) ORDER BY AppelId DESC

Artikler og interessante links

Beierholm

Etablering af medarbejderinvesteringsselskaber

Der er nu mulighed for etablering af medarbejderinvesteringsselskaber. Initiativet udspringer af behovet for medarbejderinvesteringer i bl.a. slagteriindustrien, eksempelvis Danish Crown-sagen. Indskud kan ske allerede i 2014, da loven blev vedtaget den 4. december 2014.


Beierholm

Ny selskabsform – medarbejderinvesteringsselskaber

Folketinget har nu vedtaget et lovforslag om en ny selskabsform i form af såkaldte medarbejderinvesteringsselskaber. Formålet med loven er at indføre en forsøgsordning med en ny selskabstype, hvorigennem medarbejdere kan investere lønmidler til gavn for den virksomhed, de er ansat i.


Beierholm

Skattefrie godtgørelser

Det er vigtigt at være opmærksom på en særlig værnsregel mod udbetaling af skattefrie godtgørelser, hvis der er indgået aftale med arbejdsgiveren om en lønnedgang mod at få udbetalt godtgørelserne.


Beierholm

Skatteoverblikket ULTIMO 2014

Inden udgangen af 2014 er det oplagt at foretage et sidste tjek af egne skatteforhold – er der noget, som med fordel kan gøres inden nytårsaften?


Beierholm

Nyhedsbreve - vedr. Norge

I disse år oplever Norge et økonomisk boom. Det medfører, at flere danske virksomheder i stigende grad udlejer arbejdskraft til Norge eller får store entrepriseopgaver, som skal løses deroppe, men succesen afhænger af at være godt forberedt.


Derivatives & Financial Instruments (DFI)

Derivatives & Financial Instruments: 6 - 2014

I denne udgave:

 • The European Commission and Its Work on Investment Funds, Pension Funds and Insurers
 • Relevance of the OECD BEPS Project to Derivatives and Financial Instruments
 • Captives to 2020: Opportunities and Challenges
 • Substance Requirements for Entities Located in a Harmful Tax Jurisdiction under CFC Rules and the EU Freedom of Establishment
 • News and Clarifications on the Tax Residence of Collective Investment Vehicles and on the Corporate Tax Exposure for European Investment Fund Managers
 • CFC’s Indirect Investments in US Property Results in Income Inclusion for US Purposes
 • VAT on Intercompany Supplies: Why Skandia Is a Big Deal


FSR - danske revisorer

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Det bedes bekræftes, at pensionsinstitutioner d. 1. maj 2015 kan fortage ændringer af eksempelvis §21-opgørelsen for indkomståret 2011.


Homann

Skattekontrol - flere automatiske indberetninger mellem EU lande og globalt

På ECOFIN mødet d. 9. dec. 2014 blev det besluttet at udvide omfanget af informationer, der automatisk udveksles mellem EU-landene. Den automatiske udveksling af oplysninger er fastlagt i et direktiv.


OECD

Tax revenues rebounding from the crisis but tax mix varying widely, OECD says

Tax burdens and revenue collection in advanced economies are reaching record levels not seen since before the global financial crisis, but the tax mix continues varying widely across countries, according to new OECD research published today.


PwC

Lovforslag om lempelse af beskatningen af udbytte fra porteføljeaktier er vedtaget

Danske selskaber skal kun medregne 70 % af udbyttet fra unoterede porteføljeaktier til den skattepligtige indkomst for udbytte udloddet fra og med 1. januar 2015.


PwC

Styresignal om (ulovlige) aktionærlån

Aktionærlån til fysiske personer er siden den 14. august 2012 blevet undergivet dobbeltbeskatning. Nyt styresignal angiver, hvorledes denne dobbeltbeskatning kan undgås Styresignal om (ulovlige) aktionærlån


PwC

Omlægning af kapitalpension til aldersopsparing – alle gode gange tre

Afgift på kapitalpensionsordning ved omlægning til en aldersopsparing samt udbetaling fra Lønmodtagerens Dyrtidsfond. Den 5. november er der fremsat forslag om forlængelse af perioden med den reducerede afgift på kapitalpensioner og nedsættelse af afgiften på udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.Om det er en god ide at benytte sig af tilbuddet kræver konkret rådgivning.


PwC

Paying Taxes 2015: Skattebetaling i Europa

Paying Taxes 2015 er en undersøgelse foretaget af PwC og World Bank Group, der sammenligner skatten i 189 lande.


Revisorgruppen Danmark

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2014

Minimer rentebetaling på restskat


RSM plus

Pensionsindskud for selvstændigt erhvervsdrivende

Der samles her op på fradragsreglerne for pensionsindskud, dels generelt, dels især for selvstændigt erhvervsdrivende. Se nyhedsbrevet her.


SEGES

Gode skatteråd før nytår

En række skatteregler har skæringsdag ved årsskiftet. Her kan du læse ti gode råd om skatten, som du bør være opmærksom på, hvis du ikke har forskudt indkomstår. Det bemærkes, at listen over gode råd ikke er udtømmende.


SEGES

Skat for landmænd – nu i 3. udgave

Skat for landmænd udkom sidste gang i 2011, og siden er det gået over stok og sten med ændringer af skattereglerne på flere vigtige områder for landmanden.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Omstruktureringer i underliggende tysk koncern

SKM2014.838.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16 A, stk. 2. Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2. Aktieavancebeskatningsloven § 4 A og § 8. Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a), 6. pkt. og § 8

Skatterådet bekræftede, at G A/S ikke beskattes i Danmark, når selskabet vederlægges med kommanditistanparter i et tysk AG & Co KG i forbindelse med, at selskabets tyske datterselskab, A AG, grenspaltes efter tyske skatteregler. Den tyske grenspaltning sker således, at nogle af datterselskabets aktiver og passiver spaltes ud i et AG & Co KG, mod vederlæggelse af det indskydende selskabs danske aktionær med kommanditistanparter.

Skatterådet bekræftede også, at G A/S ikke beskattes, når det tyske AG & Co KG efterfølgende indskyder alle sine aktiver og passiver i et underliggende tysk KG.

Endelig bekræftede Skatterådet, at G A/S ikke beskattes, når der efterfølgende indtræder nye kommanditister i de tyske underliggende KG'er (ved kontant kapitaludvidelse).


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk


Subsidiær beskatningsret

A, der havde bopæl i Danmark, arbejdede i 2007-2009 periodevis som læge for X i Norge. A havde hverken betalt skat af indkomsten i Norge eller i Danmark, da de danske skattemyndigheder mente, at beskatningskompetencen tilkom Norge, mens de norske skattemyndigheder mente, at beskatningskompetencen tilkom Danmark.

Sagens hovedspørgsmål var, om dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de nordiske lande afskar Danmark fra at beskatte indkomsten.

Højesteret udtalte, at de norske skattemyndigheder efter intern norsk ret havde anset indkomsten for næringsindkomst, og at beskatningskompetencen derfor tilkom Danmark. Som følge heraf afskar dobbeltbeskatningsoverenskomsten ikke Danmark fra at beskatte indkomsten, jf. herved overenskomstens artikel 26, stk. 2, hvorefter Danmark har en subsidiær beskatningsret i tilfælde, hvor Norge ”på grund af sin lovgivning ikke medtager indkomsten eller formuen i sin helhed ved beskatningen”.

Landsretten var nået til samme resultat.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-12-2014 - 13-01-2015

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-357/13 Drukarnia Multipress
Dato: 18-12-2014
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polen) – fortolkning af artikel 2, stk. 1, litra b), og c), og artikel 9 i Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter – national lovgivning, der pålægger kapitaltilførselsafgift på kapitalindskud i kommanditaktieselskaber – mulighed for at anse et sådant selskab for et kapitalselskab – afgiftsfritagelse for omstruktureringsdispositioner – en medlemsstats frihed til at opkræve kapitaltilførselsafgift af enheder, der tjener erhvervsformål, og som ikke anses for kapitalselskaber

Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Ny sag
Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Indstilling
Tidligere dokument: C-357/13 Drukarnia Multipress - Dom

Dom C-640/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 18-12-2014
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud – tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, TEU – tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb – afgifter opkrævet i strid med EU-retten – national lovgivning der med tilbagevirkende kraft begrænser retsmidlerne for tilbagesøgningskrav vedrørende beløb der er betalt med urette – overtrædelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet

Tidligere dokument: C-640/13 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 16435 2014 INIT Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - Politisk enighed

 

Nyt fra Kommissionen

Commissioner Moscovici welcomes Council agreement on measures against tax avoidance and unfair tax competition

EU Council also discussed the Financial Transaction Tax and other tax related issues  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Blanket

Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise prioritetsrenter

Indberetningsblanket vedrørende kvartalsvise renter af udån


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2015  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om onlinekasino og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om online væddemål
Oprettelsesdato: 08-12-2014
Høringsfrist: 12-12-2014


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 5 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.
Vedtaget den 9. december 2014

L 7 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.
Vedtaget den 9. december 2014

L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).
Vedtaget den 9. december 2014

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 42 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 11. december 2014

L 42 A Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 11. december 2014

L 42 B Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 11. december 2014

L 5 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-14 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, til skatteministeren

L 55 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren er enig i, at statsfinansielle problemer ikke bør løses ved hjælp af engangsindtægter, men ved at tilpasse de offentlige udgifter, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor mange mia. kr. man samlet har fået i statskassen ved fremrykningen af beskatningen på kapitalpensioner, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om man kan konkludere, at overforbruget på finansloven finansieres af fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner og lønmodtagernes dyrtidsfond, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvornår regeringen fandt ud af, at det som følge af svækkede vækstforudsætninger ville være nødvendigt at lave en pensionspakke, til skatteministeren

L 6 Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).

Bilag

Bilag 8

Korrektion af en oplysning i lovforslaget om størrelsen af pensioner fra Danmark til Luxembourg i 2012

Bilag 9

Betænkning afgivet den 10. december 2014

L 63 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 10. december 2014

L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne).

Bilag

Bilag 4

Betænkning afgivet den 10. december 2014

L 75 Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Bilag

Bilag 3

Betænkning afgivet den 10. december 2014

L 76 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderinger i årene 2015 og 2016).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om en opgørelse over det ikke-disponerede råderum til offentlige investeringer år for år frem til 2022 dels såfremt lovforslag L 76 gennemføres, dels såfremt lovforslaget ikke gennemføres, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om en vurdering af det ikke-udmøntede råderum til offentlige investeringer, til skatteministeren

L 8 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 120

Spm. om ministeren vil give et skøn over, hvor meget den danske stat er gået glip af i tabte skatteindtægter som følge af de hidtidigt hemmeligholdte ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU alm del 120 vedr selskabsskat og Luxembourg DOK71050905X  Svar  

Spm. 144

Spm. om at oplyse, om SKATs borger- og retssikkerhedschef har været inddraget i vejledningen/drejebogen for kontrolprojektet om flytning af avancer på...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på 144  Svar  

Spm. 148

Spm. om at oplyse, i forbindelse med offentliggørelsen af den næste kvartalsredegørelse, hvor meget de konstaterede forældelser af restancer i 2014 ud...
SAU alm. del - svar på 148
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 149

Spm. om, hvad det betyder, at nogle restanceinddrivelser delvis er stillet i bero, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på 149  Svar  

Spm. 150

Spm. om, hvad de samlede restancer ved udgangen af 2014 forventes at udgøre, til skatteministeren
SAU alm. del - svar på 150
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 151

Spm. om det fortsat er det samme antal medarbejdere i SKAT, der arbejder med den praktiske inddrivelse af restancer, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på 151  Svar  

Spm. 200

Spm. om det ville være ulovligt i henhold til gældende lovgivning at tilvejebringe de efterspurgte oplysninger til Skatteudvalget, jf. svar på spm. 40...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del - spm 200 DOK71803149X  Svar  

Spm. 201

Spm. om, hvilket princip det er ministeren henviser til i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 40, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del - spm 201 DOK71804605X  Svar  

Spm. 202

Spm. om, hvori forskellen består på at tilvejebringe samlede oplysninger om de 100 rigeste skatteforhold og det samlede beløb, de 175 syddanske folket...
Svar på alm del - spm 202 DOK71805619X
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 203

Spm. om, hvilke enhed i SKAT som arbejder med at kontrollere og sikre, at kandidater til Folketinget og til regions- og kommunalvalg indberetter priva...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på 203  Svar  

Spm. 204

Spm. om der findes tilfælde, hvor SKAT på eget initiativ er gået ind i en sag om politikere eller politiske kandidater, som ikke har oplyst korrekte o...
SAU alm. del - svar på 204
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 205

Spm. om, hvor mange sager om manglende eller mangelfulde indberetninger af private støttebidrag til politiske kandidater, SKAT har kendskab til inden ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på 205  Svar  

Spm. 206

Spm. om, hvor mange sager om manglende eller mangelfulde indberetninger af private støttebidrag til politiske kandidater, SKAT har kendskab til i forb...
SAU alm. del - svar på 206
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 207

Spm. om at oplyse om manglende eller mangelfulde indberetning af private støttebidrag til politiske kandidater er et defineret indsatsområde for SKAT,...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på 207  Svar  

Spm. 208

Spm. om SKAT tidligere er gået ind i konkrete sager om manglende eller mangelfulde indberetning af private bidrag, til skatteministeren
SAU alm. del - svar på 208
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 209

Spm. om SKAT har en praksis, hvor nyhedshistorier automatisk fører til, at SKAT sikrer sig, at de omtalte støttebeløb også fremgår af de politisk kand...
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - svar på 209  Svar  

Spm. 210

Spm. om SKAT af egen drift foretager stikprøver eller på anden vis fører systematisk kontrol med, at politiske kandidater og politikere indberetter pr...
SAU alm. del - svar på 210
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 211

Spm. om, hvor store de samlede private bidrag til de folketingskandidater, som var opstillet til sidste valg, var – alternativt, hvor meget der er sel...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på alm del - spm 211 DOK71807672X  Svar  

Spm. 212

Spm. om SKAT har gjort en aktiv indsats for at gøre politikere og politiske kandidater opmærksomme på, at private bidrag, som gives direkte til politi...
SAU alm. del - svar på 212
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 265

Spm. om, hvor stort et provenu statskassen vil miste efter tilbageløb og adfærdsændringer, hvis pensionister får et nyt skattefradrag til brug for udb...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU alm del spm 265 [DOK74939380]  Svar  

Spm. 266

Spm. om, hvor stort et provenutab SKAT skønner, at manglende taksationer af selskaber og erhvervsdrivende udgør, til skatteministeren
Svar SAU 266 DOK76565949
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 439

Vil ministeren forklare, hvorfor embedsmænd behandles forskelligt i den advokatundersøgelse, som ministeren har iværksat på grundlag af Skattekommissi...  Svar  

Spm. S 444

Hvilke retssikkerhedsmæssige overvejelser har ministeren gjort sig i forhold til tjenestemandslovens kapitel 4 i forbindelse med den igangsatte advoka...  Svar  

Spm. S 459

Hvordan ser ministeren på muligheden for at revurdere beslutningen om placering af skattecentre til servicering af det sjællandske område?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse